Senat uchwalił bez poprawek ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym. Dostosuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia o sekurytyzacji, które jest stosowane już od 1 stycznia 2019 r. To zmiana ważna dla banków, funduszy sekurytyzacyjnych i inwestycyjnych, ubezpieczycieli oraz firm leasingowych.
Jolanta Ojczyk
12.04.2019
Prawo gospodarcze Finanse
Dla oceny dobrej lub złej wiary osoby, na rzecz której nastąpiło ustanowienie albo przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, rozstrzygająca jest chwila złożenia wniosku o wpis tego prawa do księgi wieczystej - stwierdza uchwała Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.04.2019
Prawo cywilne
Według UOKiK dilerzy ciężarówek mogli stworzyć kartel, który od 2011 r. dzielił polski rynek. Wszczął postępowanie przeciwko pięciu firmom. Dziewięciu menadżerom za udział w zmowie grożą kary do 2 mln zł. To już kolejne osoby, które mogą zostać ukarane przez UOKiK. W marcu urząd postawił też zarzuty członkom zarządu dwóch firm energetycznych.
Jolanta Ojczyk
12.04.2019
Prawo gospodarcze
Samorządy są za elektronizacją usług publicznych, jednak nie kosztem ich budżetów. Jak alarmują, projektowana zmiana ustawy, przewidująca rezygnację z doręczeń przesyłek papierowych na rzecz elektronicznych, spowoduje obciążenia finansowe dla samorządów, wzrost cen i biurokracji.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.04.2019
Administracja publiczna
Na stronie internetowej Krajowego Rejestru Sądowego powszechnie dostępne są numery PESEL wraz z imionami i nazwiskami członków zarządów spółek, fundacji czy stowarzyszeń. Także ich księgowi, biegli rewidenci czy pełnomocnicy muszą się liczyć z ujawnieniem numeru PESEL. Taka jawność wzbudza wątpliwości Urzędu Ochrony Danych Osobowych, co do zgodności z RODO. Część prawników wręcz twierdzi, że to wyciek danych na masową skalę.
Jolanta Ojczyk
12.04.2019
Spółki RODO
Jeśli ktoś deklaruje publicznie, że świadczy określone usługi na rzecz ludności, to nie może dobierać klientów według własnych poglądów dyskryminując tych o innych poglądach. Gdy na sklepie wisi tabliczka, np. nie obsługujemy zwolenników PiS lub PO, to ma charakter dyskryminujący – mówi radca prawny Wojciech Kozłowski,
Jolanta Ojczyk
12.04.2019
Prawo gospodarcze
Dyrektywa o prawach autorskich może naruszać prawa obywatelskie - argumentowała strona polska, która podczas spotkania unijnych ambasadorów wyraziła sprzeciw wobec proponowanych przepisów w tej sprawie.
Paweł Żebrowski
11.04.2019
Przywódcy 27 państw zebrani na unijnym szczycie w Brukseli zgodzili się w środę wieczorem na przedłużenie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej do 31 października br. Jednak odroczenie daty ma być elastyczne, co oznacza, że Zjednoczone Królestwo będzie mogło opuścić UE przed tą datą.
Krzysztof Sobczak
11.04.2019
Prawo gospodarcze
Taksówkarze zawieszają protest na około trzy tygodnie, a rząd deklaruje, że dołoży starań, by nowelizacja ustawy o transporcie drogowym została uchwalona przed wakacjami. Jednak zdaniem ministrów nie ma podstaw prawnych, aby aplikacje typu Uber były obecnie wyłączane w Polsce.
Krzysztof Sobczak
11.04.2019
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w jednej decyzji nałożyć dwie kary, jedną za naruszenie polskich przepisów, a drugą za unijnych. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej sankcji nałożonych na PZU Życie. A chodziło o poważne kary - jedna to 17 mln zł, a druga 33 mln.
Jolanta Ojczyk
11.04.2019
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

SN: Sędzia frankowicz może orzekać w sprawie frankowej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Po raz pierwszy Sąd Najwyższy jasno wskazał, że sędziowie, którzy mają kredyty frankowe, nie muszą wyłączać się od orzekania w takich sprawach. Jednocześnie uchylił wyrok korzystny dla kredytobiorcy. Ale wypowiedział się wprost o skutkach niedozwolonej klauzuli w umowie.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.04.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Jesteśmy gotowi i nie obawiamy się brexitu bez porozumienia - zapewniła w środę Komisja Europejska. I przekazała państwom członkowskim praktyczne wskazówki mające zapewnić skoordynowane działania UE w razie realizacji czarnego scenariusza. W środę wieczorem zaczyna się szczyt UE w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
10.04.2019
Administracja publiczna
W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" trwają rozmowy między przedstawicielami rządu i taksówkarzami, których koledzy czekają w gotowości na ulicach Warszawy. Jeśli rozmowy nie zakończą się spełnieniem ich postulatów, zapowiadają kontynuowanie protestu.
Jolanta Ojczyk
10.04.2019
Nowe technologie Prawo gospodarcze
Korespondencja mailowa pomiędzy organem a inżynierem kontraktu może stanowić informację publiczną. Dlatego na prośbę wnioskodawcy powinna ona zostać udostępniona. W innym razie oznacza to, że organ dopuszcza się bezczynności - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
Dorian Lesner
10.04.2019
Administracja publiczna
Relikt PRL zapobiegający sprzedaży towarów spod lady czy ochrona przed dyskryminacją - Trybunał Konstytucyjny miał w środę rozstrzygnąć, czy przepis umożliwiający nałożenie sankcji za nieuzasadnioną odmowę świadczenia usług łamie Konstytucję. Chodzi o sprawę drukarza, który odmówił wydrukowania plakatów organizacji LGBT.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
10.04.2019
Prawo gospodarcze
Żeby „wysadzić ludzi z samochodów” i przekonać ich do transportu publicznego, musi on być szybki, cichy, czysty i tani, a połączeń musi być odpowiednio dużo. Muszą one też być łatwe do ustalenia w jednej ogólnopolskiej bazie - twierdzą samorządowcy i eksperci. A teraz znalezienie autobusów pozamiejskich to długie szukanie w wielu portalach.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.04.2019
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Środowiska chce, aby duże fermy były budowane w odległości 500 metrów od zabudowań. Zdaniem producentów trzody chlewnej takie ograniczenia uderzą w rolników.
Jolanta Ojczyk
09.04.2019
Środowisko Budownictwo

Facebook poinformuje o zasadach świadczenia usług

Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze RODO
Facebook będzie czytelniej informował o zasadach, na jakich świadczy usługi na rzecz konsumentów - to jeden z warunków wynegocjowanych z tą firmą przez Komisję Europejską i państwa członkowskie. Poinformował o tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który brał udział w tych rozmowach.
Krzysztof Sobczak
09.04.2019
Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze RODO
Skarbówka wie o podatnikach coraz więcej. Nowe mechanizmy umożliwiają dokładną analizę działalności firm. Skutecznie utrudniają jednak prowadzenie biznesu. Ministerstwo Finansów zapowiada natomiast kompleksową reformę opodatkowania dochodu. Takie wnioski wynikają z III Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.
Krzysztof Koślicki
09.04.2019
Ordynacja CIT
Pakiet mobilności przyjęty ostatnio przez Parlament Europejski zaszkodzi nie tylko polskim tirom, ale również busom kursującym na trasach międzynarodowych. Wprowadza bowiem obowiązek instalowania tachografów cyfrowych.
Jolanta Ojczyk
09.04.2019
Prawo gospodarcze
Jutro tj. 10 kwietnia br. Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w sprawie wniosku Prokuratora Generalnego w kwestii odmowy świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.04.2019
Prawo karne Rynek i konsument
Brytyjski parlament uchwalił w poniedziałek wieczorem ustawę zmuszająca premier Theresę May do opóźnienia wyjścia kraju z UE, aby uniknąć bezumownego opuszczenia Wspólnoty w dniu 12 kwietnia. Ustawa została przyjęta w przez obie izby brytyjskiego parlamentu i weszła w życie.
Krzysztof Sobczak
09.04.2019
Administracja publiczna
Unijnych środków na miejskie inwestycje w kolejnej perspektywie może po prostu nie być. Konieczne będzie więc posiłkowanie się innymi źródłami, jak PPP, przyłączenie się partnera prywatnego do spółki komunalnej czy zielone obligacje. Przede wszystkim jednak samorządy muszą jeszcze ściślej współdziałać z biznesem.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.04.2019
Samorząd terytorialny
Nie wystarczy przyznać się do ujawnienia czyichś danych - stwierdziła prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W decyzji dotyczącej m.in. ubezpieczycieli podkreśliła, że administrator musi jak najszybciej poinformować poszkodowanego o wszystkich możliwych tego konsekwencjach, a także o krokach, które powinien uczynić, aby ich uniknąć.
Jolanta Ojczyk
09.04.2019
Prawo gospodarcze RODO
Od 12 lutego nie ma przepisów określających samodzielne funkcje w budownictwie. Ustawę, która zastąpi unieważnione przez Trybunał Konstytucyjny rozporządzenie wciąż czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Mimo to majowy egzamin na uprawnienia budowlane powinien się odbyć bez zakłóceń.
Jolanta Ojczyk
08.04.2019
Budownictwo
Usunięcie ze świadectwa punktu dotyczącego imion rodziców pracownika - zakłada projekt rozporządzenia, które przygotowało Ministerstwo, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zaproponowane przepisy mają dostosować polskie prawo do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych.
Paweł Żebrowski
08.04.2019
Prawo pracy HR RODO
W poniedziałek protestowali taksówkarze przeciwko zmianom, które pozwolą legalnie działać pośrednikom kojarzącym klientów z licencjonowanymi kierowcami. Z taksówkarzami spotkała się Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości. Rozmowy mają być kontynuowane w tym tygodniu.
Jolanta Ojczyk
08.04.2019
Nowe technologie Prawo gospodarcze
Powód procesował się z SKOK o odszkodowanie. W toku procesu przyjął od pozwanej część żądanej kwoty i zrzekł się powództwa. Później jednak powód domagał się przed sądem przyznania całości żądanej kwoty. W takiej sytuacji jego żądanie należało uznać za niezasadne - orzekł Sąd Rejonowy w Gdyni.
Aleksandra Partyk
08.04.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Najważniejsze zmiany, które przewiduje projekt nowego prawa zamówień publicznych to m.in. tryb podstawowy i nowa izba koncyliacyjna. Na pierwszy rzut oka wydają się dobrymi pomysłami, w praktyce mogą jednak nie zadziałać. Dlaczego pisze Łukasz Goniak, adwokat z kancelarii JK.
Łukasz Goniak
08.04.2019
Zamówienia publiczne
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych została zobowiązana przez Naczelny Sąd Administracyjny do odpowiedzi na pytanie o wygrane przetargi, siedzibę księgowości i zadania swego oddziału w Armenii. Dane dotyczące emisji pieniądza w ciągu ostatnich 10 lat są objęte tajemnicą.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.04.2019
Prawo gospodarcze
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski