Rzecznik pyta Prezesa UODO - organu nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych - o więcej informacji na ten temat. Chodzi mu o  stosowane zabezpieczenia oraz sposób i okres przechowywania zebranych danych osobowych przez operatorów pocztowych.

Jak podaje RPO, z przedstawionego mu stanowiska w tej sprawie wynika, że – mimo zapowiedzi konieczności podjęcia przez Prezesa UODO stosownych działań przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych – dotychczas nie podjęto konkretnych czynności w celu zbadania problemu.

Ponieważ dotychczasowe odpowiedzi dla RPO potwierdzają wątpliwości co do właściwego zabezpieczenia odręcznego podpisu biometrycznego, Rzecznik prosi prezesa UODO o zbadanie sprawy oraz o informację o podjętych czynnościach. 

Czytaj: Kradzież tożsamości, potem kradzież z banku, ale to nie problem klienta>>