Usługa zapewni możliwość płatności online za należności, które wynikają z jednego dokumentu z deklaracji akcyzowej od samochodów osobowych AKC-US lub wniosku o wydanie banderol WNSB.

Jest ona powiązana z usługami: „złóż deklarację akcyzową od samochodu i uzyskaj potwierdzenie zapłaty oraz „złóż wniosek o wydanie banderol i uzyskaj upoważnienie odbioru”.

Szczegółowe informacje znajdują się w opisie usługi Zapłać za dokument poprzez e-Płatności na Portalu Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Płatności online na PUESC będą realizowane z wykorzystaniem systemu PayByNet.

Krajowa Administracja Skarbowa nie pobiera opłat za skorzystanie z płatności online. Płatność online zostanie powiększona o prowizję naliczoną przez operatora płatności PayByNet.

Usługa PayByNet nie realizuje obsługi płatności dla niektórych rachunków bankowych, gdzie wymagana jest podwójna lub potrójna akceptacja płatności po stronie banku.

Usługa działa na przeglądarkach Edge, Mozilla Firefox, Chrome. Usługa działa również na urządzeniach mobilnych, jeżeli urządzenia te posiadają dostęp do Internetu (konieczne jest korzystanie z przeglądarki internetowej).

Zapowiadane są kolejne usługi w ramach e-Płatności. O terminie udostępnienia następnych usług z grupy e-Płatności (w tym opłaty za kontrolę/rozstrzygnięcie wydane przez inspekcję graniczną współpracującą z KAS i Służbą Celno-Skarbową w ramach usług dostępnych w serwisie Single Window oraz usługi „Zapłać należności poprzez e-Płatności Ministerstwo Finansów będzie na bieżąco informować.