14 sierpnia Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do...
Łukasz Matłacz
17.08.2012
Środowisko
W województwie lubuskim ma powstać biogazownia rolnicza o mocy 1,9 MW. Inwestor planuje także...
Łukasz Matłacz
17.08.2012
Środowisko
Oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, sieci kanalizacyjne i wodociągowe te i inne...
Łukasz Matłacz
17.08.2012
Środowisko
Peruwiańska policja poinformowała w piątek o udaremnieniu przemytu ponad 16 tys. suszonych koników...
Krakówka Weronika
16.08.2012
Środowisko
Sopot wchodzący w skład Trójmiasta stanowi jego najmniejszą część zamieszkaną przez zaledwie 38...
LEX
16.08.2012
Budownictwo
Energomontaż-Południe, jedna z największych firm branży energetycznej, złożyła wniosek o upadłość....
Karol Kozłowski
16.08.2012
Budownictwo
Duże koszty i wysokie ryzyko, tak instalacje geotermalne określa Piotr Woźniak, Główny Geolog...
Karol Kozłowski
16.08.2012
Środowisko
Adresatem nakazu rozbiórki winien być właściciel danego obiektu budowlanego (lub zarządca tego...
Anna Dudrewicz
16.08.2012
Budownictwo
Organ I instancji postanowieniem nadał rygor natychmiastowej wykonalności. W ww. postanowieniu...
Tomasz Gawroński
14.08.2012
Budownictwo
Czy można wydać zezwolenie na usunięcie drzew, pobierając tylko część opłaty, a w pozostałym...
Janusz Jerzy
14.08.2012
Środowisko
Wykorzystanie wiatru do produkcji energii to nic nowego, a w Polsce wiatraki pojawiają się, jak...
Łukasz Matłacz
14.08.2012
Nowe technologie
Niezależnie od obowiązku przeprowadzenia kontroli rocznej i 5-letniej właściciel lub zarządca...
LEX
14.08.2012
Budownictwo
7 sierpnia Główny Geodeta Kraju, Kazimierz Bujakowski, spotkał się z Wojewódzkim Inspektorem...
Wanda Pszczółkowska
14.08.2012
Budownictwo
W 2012 r. dotacja, jaką wojewoda zachodniopomorski przekazał spółkom wodnym wyniosła 955 tys. zł. W...
LEX
14.08.2012
Budownictwo
Od 3 września dodatkowy nabór wniosków w ramach programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
LEX
14.08.2012
Budownictwo
NFOŚiGW ogłosił kolejny, już piąty, konkurs w ramach programu priorytetowego System zielonych...
LEX
14.08.2012
Budownictwo
W 2012 r. wydanych będzie aż o 15 proc. więcej pozwoleń na pracę dla obcokrajowców niż w roku...
Karol Kozłowski
14.08.2012
Budownictwo
Polska znajduje się wśród tych krajów UE, które najgorzej radzą sobie z zagospodarowaniem odpadów...
Łukasz Matłacz
14.08.2012
Środowisko
Od 13 sierpnia rozpoczęła się przygotowana przez ministerstwo środowiska duża kampania informacyjna...
Karol Kozłowski
14.08.2012
Środowisko
Nowa dyrektywa unijna zakłada, że do 2016 r. będziemy musieli zebrać i następnie przetworzyć 40...
Karol Kozłowski
14.08.2012
Środowisko
Zainstalowanie inteligentnych liczników pomiarów będzie się wiązało z miliardowymi nakładami...
Karol Kozłowski
13.08.2012
Środowisko
Przekroczenie terminów załatwienia sprawy ma miejsce z przyczyny niezależnej od organu, a zatem nie...
Tomasz Gawroński
13.08.2012
Budownictwo
Liczne projekty, mające zastosowane w budownictwie, w tym zwłaszcza projekty architektoniczne,...
Rafał Golat
13.08.2012
Budownictwo
Do budowy polskiej elektrowni atomowej wykorzystana zostanie nowocześniejsza i bezpieczniejsza...
Karol Kozłowski
13.08.2012
Środowisko
10 sierpnia 2012 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w...
Łukasz Matłacz
13.08.2012
Środowisko
Czy wycinka żywopłotu podlega pod przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody...
Janusz Jerzy
13.08.2012
Środowisko
Prawidłowo wykonane docieplenie budynku pozwala zaoszczędzić 1/3 wydatków na ogrzewanie. Od ponad...
Termo Organika
10.08.2012
Budownictwo
Zgodnie z rozporządzeniem 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań...
Łukasz Smaga
10.08.2012
Budownictwo
Jakie działania należy podjąć wobec obozowiczów na terenie parku krajobrazowego?
Janusz Jerzy
10.08.2012
Środowisko
Montaż ogniw fotowoltaicznych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia,...
Patryk Ciurak
10.08.2012
Środowisko