Pytanie
W 2008 r. kupiłem udziały w gruncie. Cześć tych udziałów było na własne nazwisko a część na firmę (usługi deweloperskie-budowa domów jednorodzinnych na sprzedaż), opodatkowaną na PKPiR. W działalności gospodarczej udziały te nie były wprowadzone na środki trwałe ani zakwalifikowane jako towar handlowy. Wartość udziałów w gruncie w momencie zakupu była dużo niższa, gdyż działki te były nieuzbrojone, niepodzielone, bez wydzielonej drogi, bez infrastruktury.
Czy mogę udziały kupione jako osoba fizyczna wprowadzić na firmę łącznie z udziałami zakupionymi na firmę i w jaki sposób tego dokonać?
Czy mogę wprowadzić te udziały na podstawie wyceny rzeczoznawcy sporządzając operat szacunkowy?
Czy wycena rzeczoznawcy może być podstawą do ustalenia wartości środka trwałego bądź wartości towaru handlowego?