Pytanie
Przypadek jest następujący: Osoba fizyczna w ubiegłym roku osiągała dochody z pracy najemnej w Polsce do maja 2005 r. W czerwcu wyjechał do Holandii i tam zarejestrował działalność gospodarczą (nie w Polsce), ale obywatelstwa nie zmienił. Jest tam zarejestrowanym podatnikiem BTW (holenderski VAT) oraz podatku dochodowego. Osiągał przychody jak i ponosił koszty - wskutek tego wystąpił u niego dochód. Korzystając z szeregu ulg jakie otrzymał od tamtejszego urzędu podatkowego - nie składał żadnego zeznania podatkowego a więc - nie zapłacił za 2005 rok żadnego podatku dochodowego.
Czy w związku z powyższym stanem faktycznym należy ująć w polskim zeznaniu podatkowym osiągnięte w Holandii przychody i koszty ich uzyskania oraz czy powiększą one podstawę opodatkowania i podatek w Polsce?