Pytanie
Czy wejście w życie przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, uniemożliwi dokonywanie darowizn lub sprzedaży rabatowej leków na rzecz szpitala będącego SP ZOZ-em?
Czy dochodzi do naruszenia art. 49 ust. 3 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w przypadku, gdy przedsiębiorca zajmujący się wytwarzaniem lub obrotem lekami, dokona sprzedaży z upustem lub darowizny leku znajdującego się na liście leków refundowanych na rzecz szpitala publicznego?
Czy możliwa jest odpowiedzialność karna w opisanym wyżej wypadku w oparciu o przepisy karne ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych?