Pytanie
Podatnik w dniu 18 sierpnia wysłał do urzędu skarbowego VAT-UE za lipiec. Wykazał tam sprzedaż dla kontrahenta hiszpańskiego w wysokości 3000 zł. W dniu 22 sierpnia otrzymał jeszcze jedną fakturę od tego samego kontrahenta na kwotę 11.000 zł, zrobił korektę w polach - wpisał 3000 zł, niestety w dniu 30 sierpnia otrzymał następną fakturę od tego kontrahenta, więc wysłał następną korektę VAT-UE, wpisując w pole pierwotną kwotę 3000 zł (a jest już kwota dobra, czyli 21.000 zł).
Czy w tej ostatniej korekcie VAT-UE w poz. powinno się wpisać kwotę z pierwotnej korekty, czyli 3000 zł deklaracji czy z drugiej korekty, czyli kwotę 11.000 zł?