Pytanie
Firma wypłaca wynagrodzenie do dnia 10 następnego miesiąca. Pracownik zmarł w dniu 3 listopada, w dniu 1 listopada miał urlop (w dniach 2 i 3 listopada miał wolne). Wynagrodzenie za październik i jeden dzień urlopowy - 1 listopada oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop traktujemy jako inne świadczenia w PIT-4R, prawa majątkowe do wypłaty dla wdowy, (są one nieoskładkowane ZUS, ale są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych). Zrobiliśmy dwie, osobne listy płac, obie do wypłaty w listopadzie, pierwszą za październik, drugą za jeden dzień urlopowy w listopadzie ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
Czy w przypadku każdej z tych dwóch list można naliczyć ryczałtowe koszty uzyskania przychodu, tj. osobno dla listy za wynagrodzenie październikowe do wypłaty w listopadzie oraz osobne koszty za 1 dzień urlopu w listopadzie do wypłaty także w listopadzie, tj. w dniu ustania stosunku pracy?
Kwotę ulgi podatkowej 46,33 zł należy uwzględnić tylko przy jednej z list?