Pytanie
Prowadzę PKPiR. Zakupiłam samochód osobowy do prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, który nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych gdyż okres jego użytkowania będzie krótszy niż 12 miesięcy. Fakturę za samochód zaksięgowałam bezpośrednio w koszty. Wiem, że aby zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatki związane z eksploatacją tego samochodu, tj. paliwo, opony, przeglądy, ubezpieczenie itp. muszę prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i rozliczać koszty wg tzw. "kilometrówki". Moje pytanie dotyczy jednak kosztów związanych z naprawą tego samochodu przed oddaniem go do użytkowania. Koszty dotyczyły wymiany filtrów oleju i powietrza, rozrządu, pompy wody, łożyska oraz rur bocznych ze stopniami i rur stalowych, łącznie na kwotę netto 2756 zł (samochód kosztował 17.500 zł.). Samochód zaczęłam użytkować po dokonanym remoncie.
Czy ww. koszty będą rozliczane w ramach "kilometrówki", czy mogę je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?