Pytanie
Gmina będąca podatnikiem VAT posiada lokal użytkowy (znajdujący się w budynku należącym do gminy), który był wynajmowany na prowadzenie działalności gospodarczej od 1991 r. Kilka lat temu budynek został zmodernizowany, jednak nie zostały poniesione nakłady na remont ww. lokalu. Obecnie gmina zamierza dokonać przekazania prawa własności do tego lokalu użytkowego wraz z położonym pod nim gruntem w zamian za nabycie prawa własności do działki. Z tytułu zamiany nie będzie żadnych dopłat. Wartość lokalu i działki została oszacowana na tę samą kwotę.
Jakie czynności związane z tą zamianą powinny zostać wykonane w gminie?
Czy transakcja oprócz aktu notarialnego powinna zostać udokumentowana fakturą VAT?
Jaką stawkę VAT zastosować?