Pytanie
Fundacja jest wpisana do KRS rejestru stowarzyszeń, jako podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej. Fundacja ustanowiona została dla realizacji celów oświatowych. Powyższa fundacja prowadzi szkołę wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych oraz przedszkole, które również zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Prowadzenie obydwu placówek, zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, nie jest działalnością gospodarczą.
Czy każda z tych placówek, tj. fundacja, szkoła i przedszkole muszą prowadzić osobno księgi rachunkowe, czy księgi te powinny być prowadzone przez fundację łącznie jako jeden podmiot?