Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w lokalu, do którego posiada spółdzielcze prawo własności. Spółdzielnia, wystawiając fakturę za czynsz, oprócz kosztów za np. wywóz nieczystości, ochronę, zużycie wody, obciąża nabywcę kosztami za podatek od nieruchomości i gruntu oraz opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów.
Czy wyszczególnione na fakturze koszty podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu będą stanowiły dla nabywcy koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez niego działalności?