Pytanie
Firma zakupiła nowszą wersję oprogramowania komputerowego od dostawcy z Wielkiej Brytanii (nowa licencja). Zakup obejmuje licencję wraz z usługą wdrożeniową systemu i wsparcie techniczne przez najbliższy rok. Wynagrodzenie dla dostawcy będzie płatne w euro na podstawie faktur częściowych, które będą wystawiane wciągu kilka miesięcy. Wdrożenie programu odbyło się w maju 2011 r. (od maja firma używa program), faktury otrzymaliśmy odpowiednio w marcu - zaliczka, w maju, w lipcu i końcową w sierpniu 2011 r.
Jak firma powinna skalkulować wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej?
Od kiedy firma powinna rozpocząć amortyzację?
Po jakim kursie powinniśmy przeliczyć kwoty w walucie obcej?
Czy roczny koszt wsparcia technicznego (od maja 2011 r. do kwietnia 2012 r.) powinniśmy rozliczać w czasie?
Jak postąpić gdy na cenę nabycia licencji składałyby się:
1) cena nabycia licencji;
2) cena rocznego wsparcia technicznego;
3) koszt mobilnej stacji roboczej?