Pytanie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabywa usługi od unijnego kontrahenta. Nie świadczy na rzecz tego podmiotu żadnych usług. Prezes polskiej spółki został zaproszony przez angielską firmę na konferencję, która nie wiązała się i nie będzie wiązała ze świadczeniem usług dla firmy angielskiej. Koszty przelotu na konferencję zwróci polskiej firmie angielski podmiot. W Polsce faktura za bilety lotnicze była wystawiona na polską spółkę i z przelotu skorzystał prezes firmy.
W jaki sposób należy przenieść koszt biletu lotniczego na podmiot angielski (jaki dokument wystawia polski podmiot) bez świadczenia dla niego usługi? Jaką stawkę VAT zastosować jeśli występuje konieczność naliczenia VAT?