Pytanie
Pracodawca zgodnie z regulaminem wynagradzania na koniec roku w grudniu wypłaca pracownikom dodatek stażowy. Wartość dodatku jest ustalana według zasady:
a) podstawę naliczenia dodatku za staż pracy ustala się przyjmując wszystkie miesiące w roku kalendarzowym, za które przysługiwało pracownikowi wynagrodzenie zasadnicze,
b) wynagrodzenie zasadnicze nie jest pomniejszane za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłków oraz świadczenia rehabilitacyjnego,
c) w przypadku nieobecności niepłatnych, przyjmuje się wynagrodzenie zasadnicze pomniejszone o czas tych nieobecności.
W jaki sposób należy obliczyć wartość dodatku wyłączoną z podstawy składek na podstawie niniejszego przepisu: "składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku"?