UOKiK stawia firmom pożyczkowym zarzuty za rolowanie kredytów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Udzielanie naprzemiennie konsumentom pożyczek refinansujących na spłatę poprzednich zobowiązań, pobierając za to wysokie prowizje, mogło być próba obejścia przepisów o maksymalnych kosztach pozaodsetkowych kredytów konsumenckich - uznał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I postawił zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów firmom pożyczkowym

09.08.2021

Błyskawiczne powodzie miejskie coraz większym zagrożeniem

Samorząd terytorialny Środowisko

Rząd chce współpracy z samorządami, zwłaszcza z dużymi i średnimi miastami w sprawie przeciwdziałania tzw. błyskawicznym powodziom miejskim, które coraz częściej występują podczas burz, połączonych z nawalnymi deszczami. Przy tak intensywnych opadach miejska kanalizacja burzowa nie jest w stanie odebrać nadmiaru wody i położone niżej tereny zostają zalane.

09.08.2021

Agresywnych antyszczepionkowców można karać i bez nowelizacji

Ataki na punkty szczepień, awantura w domu dziecka - antyszczepionkowcy wydają się coraz bardziej dalecy od pokojowego wyrażania swoich poglądów. Pomysł na rozwiązanie tego problemu? Jak w każdej medialnej sprawie związanej z popełnieniem przestępstwa - zaostrzenie kar. Tyle że nawet najsurowsza kara nie pomoże, gdy będzie istniała wyłącznie na papierze.

09.08.2021

Składka zdrowotna obciąży dodatkowo najmniejszych przedsiębiorców

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Od nowego roku 9-proc. składka zdrowotna ma być liczona od dochodu. Co jednak z osobami na karcie podatkowej, które dochodu nie obliczają, a wysokość podatku określa im sam fiskus? Eksperci nie mają wątpliwości: nieodliczane 9 proc., to dodatkowy koszt przedsiębiorców. Kosztem stanie się nieodliczana składka zdrowotna płacona za pracowników. Pogorszy to warunki pracy i będzie niewspółmiernym obciążeniem przedsiębiorców.

09.08.2021

Stare zarządzenie ministra sprawiedliwości utrudnia e-doręczenia

Wymiar sprawiedliwości

Już ponad miesiąc obowiązują nowe przepisy procedury cywilnej, zgodnie z którymi sądy mogą dostarczać pisma sądowe poprzez portal informacyjny sądu. Praktyka nadal jest jednak niejednolita - nie tylko między apelacjami, ale i wydziałami. W części e-doręczenia stały się normą, w innych - wyjątkiem. Główną przeszkodą jest zarządzenie Ministra Sprawiedliwości,

09.08.2021

Narkotyki, alkohol - procedury policyjne nadal szwankują przy takich zatrzymaniach

Policja

O problemach z zatrzymywaniem odurzonych osób głośno było już kilka lat temu, gdy polski rynek podpijały dopalacze. Już wtedy mówiono o konieczności wprowadzenia specjalnych procedur, które będą ułatwiały policji działania w takich sytuacjach. W ocenie ekspertów chodzi przykładowo o sposób zatrzymania i dobór środków przymusu bezpośredniego

09.08.2021

Nadzór nad rynkiem finansowym ma być skuteczniejszy

Rynek i konsument

Trudniej będzie się uchylać przed sankcjami ze strony Komisji Nadzoru Finansowego i będą one bardziej dolegliwe - przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

09.08.2021

Skarbówka będzie wszczynać postępowania w każdym momencie

Ordynacja Domowe finanse Doradca podatkowy Polski Ład

Po zakończonej kontroli i wykryciu nieprawidłowości, postępowanie podatkowe można wszcząć maksymalnie w ciągu sześciu miesięcy. Jeśli jednak propozycje przedstawione w Polskim Ładzie zostaną uchwalone, fiskus nie będzie miał żadnych barier – data wszczęcia procedury będzie zależała tylko od urzędników. Zdaniem ekspertów, taka zmiana pozbawi podatników ochrony.

09.08.2021

W toku upadłości konsumenckiej można prowadzić działalność gospodarczą

Rynek i konsument

Prawnicy są podzieleni w kwestii, czy konsument w toku postępowania upadłościowego może zarabiać, prowadząc działalność gospodarczą. Naszym zdaniem jest to możliwe, ponieważ przepisy prawa upadłościowego tego nie zakazują. Co jest korzystne nie tylko dla upadłego, ale także dla wierzycieli - twierdzą prawnicy z kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy.

09.08.2021

Kaczyński: Będą ograniczenia dla niezaszczepionych

Osoby, które powołują się na wolność w kontekście szczepień, może nieświadomie, odwołują się do tezy, iż człowiek człowiekowi wilkiem. To skrajny egoizm. Granicą wolności są prawa innych ludzi. Nie wolno innych narażać na pozbawienie zdrowia czy życia - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zapowiedział obostrzenia dla niezaszczepionych.

07.08.2021

Kaczyński: Zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną w tej postaci, w jakiej funkcjonuje ona obecnie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Dodał, że już we wrześniu pojawią się projekty rządowe dotyczące tej sprawy. Na razie - w reakcji na lipcowy wyrok Trybunału Sprawidliwości UE - na częściowe zawieszenie funkcjonowania izby zdecydowała się pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska ograniczyła funkcjonowanie tej izby.

07.08.2021

Rektor APS: Na prestiż trzeba sobie zapracować

Zarządzanie oświatą

Nauczycieli brakuje. Z jednej strony istnieje więc potrzeba przygotowania dużej grupy nowych nauczycieli, z drugiej zaś ciągłego podnoszenia jakości procesu kształcenia. Pytanie jak to sensownie połączyć? - mówi prof. Barbara Marcinkowska, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Konieczne jest wprowadzenie mechanizmów, które na podstawie jakości pracy uczelni będą przyznawały prawo do kształcenia nauczycieli.

07.08.2021

Ruch Pierwszej Prezes SN w połowie słuszny, choć niezrozumiały

Prawnicy

Częściowe zawieszenie postępowań dyscyplinarnych przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego to ruch w dobrym kierunku, ale... połowiczny - uważają prawnicy. Według nich, zarządzenia wydane ostatnio przez prof. Małgorzatę Manowską nie zadowolą ani TSUE, ani Komisji Europejskiej - to decyzje na przetrwanie. Wskazują więc konkretne propozycje zmian - m.in. konieczność uregulowania spraw dyscyplinarnych ustawą. Do ataku na I Prezes przystąpił Zbigniew Ziobro.

07.08.2021

Pocovidowcy dostaną e-stetoskopy, ale bez dodatkowego oprogamowania

Nowe technologie Opieka zdrowotna

Wkrótce tysiąc elektronicznych stetoskopów trafi do chorych na przewlekłe choroby płuc po przebytym COVID-19. To w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia. Elektroniczne stetoskopy otrzyma 30 placówek, które zakwalifikowały się do programu. Sprzęt będzie stosowany w celu zdalnej diagnostyki w ramach teleporady z wykorzystaniem platformy Domowa Opieka Medyczna.

07.08.2021

Będą zmiany w nakładaniu kar porządkowych przez sąd

Wymiar sprawiedliwości

Do wymierzenia kary porządkowej w postaci grzywny będzie uprawniony skład sądu, względem którego dopuszczono się obrazy. W sprawach większego kalibru - w przypadku kar porządkowych pozbawienia wolności lub ubliżenia sądowi, innemu organowi państwowemu lub innym osobom w piśmie lub korespondencji elektronicznej skierowanej do sądu, sprawa zostanie przekazana innemu składowi - wynika z założeń do noweli Prawa o ustroju sądów powszechnych.

07.08.2021

Wycieczkę trudno odwołać, nawet gdy grunt pali się pod nogami

W tak niepewnych czasach leniwy wypoczynek w luksusowym kurorcie łatwo może zamienić się w paniczną ucieczkę przed żywiołem. Biura podróży mogły już przećwiczyć awaryjne sytuacje podczas pandemii COVID-19, a turysta nada jest na przegranej pozycji. Pieniądze czasem odzyskać trudno, a sprawa może skończyć się w sądzie.

07.08.2021

Podatnicy coraz częściej pytają fiskusa

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Przez pierwsze sześć miesięcy 2021 roku do Krajowej Informacji Skarbowej wpłynęło niemal trzy tysiące więcej wniosków o wydanie interpretacji niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Najwięcej pytań podatników dotyczyło podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT. Więcej jest także wniosków wspólnych. Wzrost liczby pytań spowodował jednak, że dłużej trzeba czekać na odpowiedź.

07.08.2021

Frankowicze: Potrzebne są dalsze ustępstwa ze strony banków

Kredyty frankowe

Gdyby banki zgodziły się na potraktowanie kredytu frankowego jako złotowego z oprocentowaniem opartym na WIBOR, ale dopiero od dnia zawarcia ugody, to dla wielu konsumentów byłaby to akceptowalna propozycja ugody. Ale banki nie spieszą się do takich kompromisów. Prawnicy wskazują rozwiązania, które byłyby korzystne dla obu stron.

07.08.2021

Anna Kornecka zajmie się inwestycjami i Zielonym Ładem

Administracja publiczna Rynek

W piątek, 6 sierpnia, Anna Kornecka została powołana przez Jarosława Gowina na pełnomocnika ministra do spraw inwestycji i Zielonego Ładu. Dwa dni temu, za krytykę Polskiego Ładu, została odwołana z funkcji podsekretarza stanu w resorcie rozwoju.

06.08.2021

Będą bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla wybranych osób i grup zawodowych

Pacjent Opieka zdrowotna

Ministerstwo Zdrowia chce zapobiegać grypie w sezonie 2021/2022, wprowadzając szczepienia ochronne. Objęte nimi będą m.in. osoby zatrudnione w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptekach ogólnodostępnych, diagności laboratoryjni, nauczyciele, funkcjonariusze i żołnierze oraz osoby urodzone nie później niż w 1946 r. Szczepienia będą wykonywane do 31 marca 2022 r.

06.08.2021