TK - rozprawa odwołana, bo sędzia nie może orzekać

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowana na 10 kwietnia rozprawa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie drukarza, który odmówił wykonania plakatu LGBT, została w ostatnim momencie odwołana, ponieważ miał w niej orzekać sędzia, któremu zarzucono brak bezstronności. Jeszcze jako pracownik Biura Analiz Sejmowych opracował opinię o sprawie, w której miał teraz orzekać.

10.04.2019

Rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne, problemy w trzech szkołach

Zarządzanie oświatą

Egzamin w większości szkół odbył się poprawnie - testu z historii nie napisano tylko w trzech szkołach. Tylko w jednej szkole pojawi się problem z egzaminem z języka polskiego. Sytuację ratują m.in. katecheci, którzy na ogół nie są zaangażowani w strajk oraz emeryci i pracownicy kuratorium.

10.04.2019

Izba Dyscyplinarna odpowie, czy w Sądzie Najwyższym orzekają osoby nieuprawnione

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dzisiaj, w środę 10 kwietnia br. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w pełnym składzie wyda pierwszą swoją uchwałę po zmianie kadrowej i sposobu procedowania. Odpowie na pytanie zadane przez siedmioro sędziów tej Izby: Czy osoba, która została powołana przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu jest nieuprawniona do orzekania?

10.04.2019

Fundusz Pracy wykorzystywany na inne cele. Obniżyć składkę?

Prawo pracy

Pieniądze gromadzone w Funduszu Pracy wykorzystywane są niezgodnie ze swoimi ustawowymi celami, trzeba więc rozpocząć debatę o jego przyszłości - uważają zgodnie związkowcy i pracodawcy. Według związków, dzięki ewentualnej obniżce składki pracownicy mogliby liczyć na wzrost wynagrodzeń.

10.04.2019

Podatnicy boją się należytej staranności

VAT

Brak katalogu przesłanek należytej staranności i instrukcji chroniącej podatników skutecznie komplikuje rozliczenia VAT. Firmy nie wiedzą, jak weryfikować kontrahentów. Narażają się tym na dotkliwe konsekwencje skarbowe i brak prawa do odliczenia VAT. Skarży się na to aż 69,8 proc. przedsiębiorców.

10.04.2019

TK na razie nie rozstrzygnie sporu o odmowę druku plakatów LGBT

Prawo gospodarcze

Relikt PRL zapobiegający sprzedaży towarów spod lady czy ochrona przed dyskryminacją - Trybunał Konstytucyjny miał w środę rozstrzygnąć, czy przepis umożliwiający nałożenie sankcji za nieuzasadnioną odmowę świadczenia usług łamie Konstytucję. Chodzi o sprawę drukarza, który odmówił wydrukowania plakatów organizacji LGBT.

10.04.2019

Odbudowa transportu publicznego potrzebuje prawa, gospodarza i spójnej informacji o połączeniach

Samorząd terytorialny

Żeby „wysadzić ludzi z samochodów” i przekonać ich do transportu publicznego, musi on być szybki, cichy, czysty i tani, a połączeń musi być odpowiednio dużo. Muszą one też być łatwe do ustalenia w jednej ogólnopolskiej bazie - twierdzą samorządowcy i eksperci. A teraz znalezienie autobusów pozamiejskich to długie szukanie w wielu portalach.

10.04.2019

Poprawczak obowiązkowo w przypadku gwałtu, zabójstwa czy... podpalenia

Wymiar sprawiedliwości

Dotychczas sędzia mógł ale nie musiał skierować do poprawczaka nastolatka, który dopuścił się najpoważniejszych czynów karalnych. Ministerstwo Sprawiedliwości chce to zmienić i w projekcie ustawy o nieletnich wprowadza zasadę obligatoryjnego orzeczenia zakładu poprawczego w przypadku części czynów zabronionych

10.04.2019

Coraz mniej rad pracowniczych w firmach. Potrzeba zmian

Prawo pracy

W szczytowym okresie rady pracowników działały w ponad 3000 firm, dziś ich liczba spadła do około 500. Instytut Spraw Obywatelskich zwraca uwagę, że potrzeba zmian w ustawie o radach pracowników, które wzmocnią dialog społeczny pomiędzy pracownikami i pracodawcami w firmach, w których nie ma związków zawodowych. Ma gotowy projekt nowelizacji.

09.04.2019

Budżet obywatelski angażuje mieszkańców, a partycypacja w inwestycji jeszcze bardziej

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Droga lub oświetlenie wybudowane częściowo z pieniędzy mieszkańców? Dzięki partycypacji w kosztach zainteresowani mogą mieć swoją inwestycję zrealizowaną wcześniej niż inni. A władzom miasta takie zaangażowanie pomaga w ustalaniu hierarchii zadań. Programy partycypacji w kosztach to coś innego niż budżet obywatelski.

09.04.2019

Większość państw UE nadal zaniepokojona stanem praworządności w Polsce

Wymiar sprawiedliwości

Przedstawiciele 10 państw członkowskich UE zabrali głos we wtorkowej dyskusji na forum Rady ds. Ogólnych na temat sytuacji w Polsce i wszyscy wyrazili zaniepokojenie stanem praworządności w naszym kraju. Polski minister opuścił posiedzenie przed rozpoczęciem tego punktu jego programu.

09.04.2019

Strajk nauczycieli będzie trwał. Bez porozumienia z rządem

Kadry w oświacie

Wtorkowe spotkanie przedstawicieli rządu ze związkowcami zakończyło się fiaskiem. Związkowcy ponownie nie przyjęli propozycji rządu - w zasadzie tej samej, którą przedstawił w niedzielę. - To była strata czasu - powiedział po spotkaniu Sławomir Wittkowicz z Forum Związków Zawodowych.

09.04.2019

Facebook poinformuje o zasadach świadczenia usług

Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze RODO

Facebook będzie czytelniej informował o zasadach, na jakich świadczy usługi na rzecz konsumentów - to jeden z warunków wynegocjowanych z tą firmą przez Komisję Europejską i państwa członkowskie. Poinformował o tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który brał udział w tych rozmowach.

09.04.2019

RPO gotów do mediacji pomiędzy rządem i nauczycielami, ale nie widzi do tego warunków

Kadry w oświacie

Najlepszym miejscem do rozmów między stroną związkową i rządem jest Centrum Dialogu Społecznego oraz Komisja Trójstronna - odpowiada rzecznik praw obywatelskich. Deklaruje przy tym gotowość pomocy. Wcześniej Sławomir Broniarz, odnosząc się do zapowiedzi kolejnej tury negocjacji z rządem, że to właśnie RPO powinien prowadzić mediacje.

09.04.2019

Lekarze wystawili już ponad 600 tys. e-recept 

Opieka zdrowotna

Podczas trwającego od ubiegłego roku pilotażu wystawiono dotąd w Polsce ponad 600 tys. e-recept. Według resortu zdrowia zakładany termin wdrożenia elektronicznych recept w całym kraju od początku przyszłego roku jest w pełni realny.

09.04.2019

Rzecznik praw dziecka apeluje o zmianę terminu rekrutacji

Zarządzanie oświatą

Rzecznik praw dziecka zapowiada, że będzie wnioskował o przesunięcie terminów składania dokumentów do szkół średnich. To reakcja na informacje o możliwym przełożeniu egzaminu gimnazjalnego w niektórych szkołach. Wciąż nie wiadomo, jak będą przebiegać egzaminy gimnazjalne.

09.04.2019

Rząd szykuje zmiany w opodatkowaniu dochodów

Ordynacja CIT

Skarbówka wie o podatnikach coraz więcej. Nowe mechanizmy umożliwiają dokładną analizę działalności firm. Skutecznie utrudniają jednak prowadzenie biznesu. Ministerstwo Finansów zapowiada natomiast kompleksową reformę opodatkowania dochodu. Takie wnioski wynikają z III Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

09.04.2019

Samorządy mogą zgłaszać do resortu cyfryzacji innowacyjne projekty

Samorząd terytorialny Nowe technologie

Inteligentny monitoring czy czujniki zapełnienia koszy - to przykłady innowacyjnych projektów wykorzystywanych w samorządach, które można zgłaszać do Ministerstwa Cyfryzacji. Resort tworzy interaktywną mapę nowych technologii, dzięki której określi bariery, m.in. prawne, dla rozwoju sztucznej inteligencji i internetu rzeczy oraz sposoby ich usunięcia.

09.04.2019