Ubezpieczyciele narzucają "preferowane stawki", warsztaty samochodowe mówią o ograniczaniu konkurencji

Ochrona konkurencji Transport Ubezpieczenia

PZU i inne towarzystwa ubezpieczeniowe narzucają koszty napraw w szkodach z ubezpieczenia OC według warunków finansowych obowiązujących w tzw. sieci preferowanej. Warsztaty nienależące do tej sieci mówią o zaniżonych stawkach i zarzucają ubezpieczycielom ograniczanie konkurencji. Sprawą interesuje się UOKiK i rzecznicy - finansowy oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

30.08.2021

Rząd wprowadza parapodatki i liczy dochody, o celach zapomina

Ordynacja Finanse publiczne Doradca podatkowy Administracja publiczna

Opłata od torebek foliowych miała ograniczyć ilość śmieci, podatek cukrowy – zmniejszyć spożycie cukru, opłata od tzw. małpek – alkoholu. Do budżetu wpływają z nich grube miliony, jednak, jak się okazuje, nikt już nie sprawdza, czy założone cele faktycznie są realizowane. Wiadomo natomiast, że... małpki urosły – by firmy nie musiały płacić podatku, sprzedają alkohol w większych butelkach.

30.08.2021

NFZ pracuje nad finansowaniem opieki koordynowanej

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Nie tylko w Ministerstwie Zdrowia, ale także w Narodowym Funduszu Zdrowia, pracuje zespół nad koncepcją opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. Jak ustaliło Prawo.pl, zgodnie z ustawowymi zapisami ruszy ona już 1 października, choć nie ma jeszcze szczegółów finansowania. Jest również szansa, że dodatkowe projekty będą finansowane z puli 4,5 mld euro przeznaczonej w Krajowym Planie Odbudowy na ochronę zdrowia.

30.08.2021

Ziobro: Zgoda na likwidację Izby Dyscyplinarnej pod warunkiem zmian w strukturze sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział w niedzielę obronę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyszego. Dopuszcza jednak dyskusję o jej likwidacji pod warunkiem, że będzie się ona mieściła - jak powiedział - w formule dokończenia tego, co zostało zablokowane, czyli reformy całej struktury sądów.

29.08.2021

Rząd zapowiada ubezpieczenie od klęsk żywiołowych

Administracja publiczna Rynek

W niedzielę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w tym roku rząd przyjmie wielki program ubezpieczenia od klęsk żywiołowych. Polisy mają być powszechne i dostępne dla wszystkich rolników. Premier Morawiecki zapewnił, że nie będzie to program komercyjny.

29.08.2021

Specustawa o wykorzystaniu lasów pod inwestycje podpisana

Środowisko Administracja publiczna

Prezydent w sobotę w Stalowej Woli podpisał specustawę dotyczącą pozyskania gruntów leśnych pod inwestycje w Jaworznie i Stalowej Woli. Nowelizacja przepisów ma pozwolić na zamianę gruntów w tych miastach m.in. pod inwestycje związane z elektromobilnością. - Ustawa jest dedykowana tylko dwóm miejscom w Polsce, konkretnym działkom, oznaczonym w załączniku,

29.08.2021

Konsultowanie podatkowej części Polskiego Ładu powoli się kończy

CIT PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Ponad 42 tysięcy osób podpisało petycję Rzecznika Małych i Średnich przedsiębiorców przeciw negatywnym zmianom podatkowym w Polskim Ładzie. Projekt zakłada, że kwota wolna od podatku wyniesie 30 tysięcy złotych. Będzie dostępna dla osób rozliczających PIT według zasad ogólnych. Przedsiębiorcy składkę zdrowotną będą płacić od dochodu.

28.08.2021

Nowelizacja przepisów o produktach biobójczych wprowadzi nowe kary i opłaty

Prawo karne Opieka zdrowotna

Deklarowanym celem zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian w ustawie o produktach biobójczych jest realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, doprecyzowanie stosowania unijnych przepisów i zapewnienie lepszej kontroli nad zatruciami. W nowelizacji nie zabrakło też kilku nowych opłat i czynów podlegających karze grzywny.

28.08.2021

Pouczenia w sądzie - cytaty z ustaw nie rozjaśniają zawiłości prawa

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nie każdy biegle radzi sobie w meandrach przepisów prawa. Gdy w toku sprawy cywilnej pojawiają się trudności i strona nie dysponuje rozeznaniem w zakresie czynności, które powinna podjąć, może liczyć na uzyskanie wsparcia od sądu. Pouczenia powinny być jednak właściwie redagowane, by odpowiednio i przystępnie tłumaczyły zawiłości przepisów i procedury.

28.08.2021

Rząd się nie śpieszy, więc samorządy same przygotowują się do ochrony sygnalistów

Samorząd terytorialny Prawo unijne

Do 17 grudnia polski ustawodawca ma czas na implementowanie unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów. Jeżeli tego nie uczyni w terminie, to unijne przepisy będą stosowane w naszym kraju bezpośrednio. Miasta, starostwa i duże gminy nie czekają na rząd i same zaczęły tworzyć procedury chroniące sygnalistów, ale wątpliwości jest wciąż wiele.

28.08.2021

Decyzję o rezygnacji z PPK można w każdej chwili odwołać

Prawo pracy PPK

Oszczędzanie w pracowniczych planach kapitałowych jest dobrowolne. To pracownik decyduje, czy chce być uczestnikiem tego programu, czy też nie. Co więcej, każdą swoją decyzję może w każdej chwili zmienić. I nie musi jej uzasadniać. Można więc przystąpić do PPK niejako na próbę, aby przekonać się w praktyce, czy oszczędzanie wspólnie z pracodawcą i państwem faktycznie się opłaca.

28.08.2021

Wyjazd notariusza do schorowanego klienta - dobra wola, nie obowiązek

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W pandemii do notariuszy coraz częściej wpływają prośby o przyjazd do domu klienta, a nawet do szpitala w celu np. sporządzenia pełnomocnictwa czy testamentu. Co więcej, z powodów zdrowotnych, często liczy się czas. Ci jednak, którzy są przekonani, że należy to do powinności notariuszy, mylą się. Zgodnie z przepisami i orzecznictwem SN miejscem dokonywania czynności notarialnych jest kancelaria.

28.08.2021

Swojej marki trzeba pilnować - odzyskanie praw do znaku trudne i bardzo kosztowne

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Ważą się losy prawa do znaku towarowego Ekipy – okazało się, że ktoś uprzedził znanych youtuberów, wszczynając procedurę rejestracji zarówno w Polsce, jak i przed unijnym urzędem. Choć w przypadku takiego procederu możliwe jest udowodnienie, że ktoś działał w złej wierze, to będzie to żmudne i kosztowne. Jest więcej takich sytuacji, problemy miał nawet znany piłkarz Neymar.

28.08.2021

Mieszkania świetnie się sprzedają, ale umowy nie zawsze bezpieczne

Prawo cywilne Rynek i konsument Budownictwo

Ceny mieszkań rosną, a mimo to nie brakuje chętnych na nie. Dziś na rynku nieruchomości rządzą sprzedający, a nie nabywcy. By „wycisnąć” jak najwięcej z mieszkania, ci pierwsi potrafią zerwać umowę z dnia na dzień, dochodzi też do licytacji: kto da więcej. Kupujący starają się zabezpieczyć przed tego typu praktykami. Nie zawsze jednak skutecznie.

28.08.2021

Sejmik województwa lubelskiego potwierdził uchwałę anty LGBT

Administracja publiczna

Sejmik Województwa Lubelskiego podtrzymał stanowisko w sprawie LGBT. Za uchyleniem było 14 radnych, przeciw – 17. Zwolennicy anulowania uchwały z 2019 roku mówili o możliwości utraty środków z UE. Marszałek województwa zapewnił, że nie ma takiego zagrożenia. 19 sierpnia taką samą decyzję podjął sejmik województwa małopolskiego.

27.08.2021

RPO: Ograniczone prawo do obrony w postępowaniu przyspieszonym

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W postępowaniu przyspieszonym, z uwagi na szybkość postępowania przyjęto, że oskarżony będzie ograniczony w swobodnym wyborze obrońcy, pomimo że zasady rzetelnego procesu wymagają, aby miał on zagwarantowane faktyczne prawo do obrony - zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I podkreśla, że chodzi o jedno najistotniejszych przejawów praw wynikających z Konstytucji RP,

27.08.2021

Miliardy z Funduszu Medycznego na inwestycje w szpitalach

Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że do 2029 roku do szpitali trafi 7 miliardów złotych z subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych. Te pieniądze mają być wydane na rozwój infrastruktury, ratownictwo medyczne i wymianę łóżek. Pierwsze konkursy mają być ogłoszone jeszcze do końca tego roku. Do rozdysponowania będzie 950 milionów złotych.

27.08.2021

Funkcjonariusze uczestniczący w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych mają trudności z podwyższeniem emerytury

Emerytury i renty

Funkcjonariusze mają problem z podwyższeniem emerytury, gdy pełnili służbę w warunkach szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu. Bo sprawy, w których uczestniczyli, są po pewnym czasie brakowane/niszczone, co uniemożliwia wykazanie tego okresu jako szczególnie zagrażającego zdrowiu i życiu. Według RPO, akta osobowe funkcjonariusza powinny zawierać informacje

27.08.2021

Będzie podwyżka uposażeń funkcjonariuszy ABW

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy

Z 3,86 do 3,97 ma wzrosnąć wielokrotność kwoty bazowej stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podwyżka ma urealnić jej wartość do rzeczywistej wysokości wynikającej z wielkości funduszu uposażeń funkcjonariuszy ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021. Projekt rozporządzenia w tej sprawie właśnie został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

27.08.2021

Indywidualne nauczanie możliwe zdalnie także od września

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Jest już nowela rozporządzeń dotyczących indywidualnego nauczania - w przyszłym roku szkolnym również będzie ono mogło być prowadzone zdalnie. To przedłużenie przepisów, które obowiązywały już w tym roku szkolnym. Zajęcia indywidualne nie muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami.

27.08.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski