Sejm rozpoczął prace nad zmianami dla spółek giełdowych

Spółki

Wzrosną koszty emisji papierów wartościowych, bo częściej będzie trzeba sporządzać memoranda informacyjne. Spółki giełdowe będą miały więcej obowiązków w tym zakresie, m.in. będą musiały przygotowywać sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń. Sejm może zdążyć uchwalić nowelizację w tej sprawie jeszcze w tej kadencji.

30.08.2019

MEN: 4,6 mln uczniów rozpocznie rok szkolny w 24 tys. szkół

Finanse samorządów Szkoła i uczeń Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

W poniedziałek 2 września br. ok. 4,6 mln uczniów z blisko 24 tys. szkół rozpocznie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020. W szkołach podstawowych będzie uczyć się ponad 3 mln uczniów, w tym w I klasie około 385 tys. dzieci. To to również pierwszy dzień zajęć dla około 1,4 mln dzieci w wieku 3-6 lat w ponad 22 tys. przedszkoli oddziałów przedszkolnych.

30.08.2019

200 nowych karetek ma wzmocnić system ratownictwa

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

200 ambulansów trafi do zespołów ratownictwa medycznego na przełomie września i października - zapowiedział w piątek podczas spotkania z wojewodami premier Mateusz Morawiecki. - Rozpoczynamy ogromny program wymiany karetek - dodał minister zdrowia Łukasz Szumowski.

30.08.2019

KE zatwierdziła rekompensaty dla firm energochłonnych

Prawo gospodarcze

Komisja Europejska zatwierdziła rekompensaty dla firm energochłonnych z tytułu wyższych cen energii elektrycznej. Bruksela uznała, że nie łamią one zasad pomocy publicznej i pozwolą uniknąć wzrostu globalnej emisji gazów cieplarnianych z powodu przeprowadzki firm do krajów spoza UE.

30.08.2019

Prezes Stanisław Zabłocki zostaje w SN

Stanisław Zabłocki, prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Karnej, złożył oświadczenie o cofnięciu, złożonego wcześniej wniosku o przejście w stan spoczynku z dniem 31 sierpnia 2019 r. Pierwsza prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf wyraziła na to zgodę.

30.08.2019

Medycy łatwiej będą mogli zostać specjalistami

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Osoby wykonujące zawody medyczne, m.in. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni będą mogli przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego, np. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, po którym będą mogły uzyskać tytuł specjalisty. Pracę nad zmianą ustawy rozpoczął właśnie Sejm.

30.08.2019

PIP: Pracodawcy często nie ewidencjonują czasu pracy

Prawo pracy BHP

Nieewidencjonowanie czasu pracy może się wiązać z próbą uniknięcia obowiązku wypłacania pracownikom dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - wskazuje Państwowa Inspekcja Pracy.

30.08.2019

NIK: Za mało pieniędzy na utrzymanie cmentarzy wojennych

Brakuje pieniędzy na opiekę nad cmentarzami wojennymi. Najwyższa Izba Kontroli przypomina o tym tuż przed obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. o kontroli w południowo-wschodniej Polsce, złożyła wniosek do Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków na ten cel.

30.08.2019

SN: Przedłużenie pobytu podejrzanego w szpitalu psychiatrycznym to za mało na kasację

Opieka zdrowotna

Sądy orzekły o stosowaniu w dalszym ciągu wobec podejrzanego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.  Gdy orzeczenie stało się prawomocne obrońca podejrzanego złożył kasację. Taki środek zaskarżenia nie był jednak prawnie dopuszczalny. To ugruntowany pogląd orzeczniczy - wskazał Sąd Najwyższy.

30.08.2019

Ustawa mająca hamować degradację kolei do dopracowania

Rada Legislacyjna przy premierze uważa, że projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym powinien być lepiej dopracowany. Chodzi szczególnie o odszkodowania i nieuzasadnioną komunalizację. Ale Sejm może już nie zdążyć uchwaleniem tych zmian w obecnej kadencji.

30.08.2019

Przemoc to nie sposób na budowanie nauczycielskiego autorytetu

Kadry w oświacie

Nauczyciele zbyt często stosują przemoc - zwracał uwagę rzecznik praw dziecka. Według części pedagogów inaczej dyscypliny utrzymać się nie da. Jednak zdaniem ekspertów, autorytet nauczyciela wypracowany bez przemocy werbalnej czy jakiejkolwiek innej w dzisiejszej szkole jest możliwy.

30.08.2019

Coraz trudniej zarejestrować spółkę - KRS nie nadąża za biznesem

Spółki Prawo gospodarcze

Przedsiębiorcy i prawnicy tygodniami czekają na rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym - w Warszawie nawet pięć miesięcy. Przez to tracą często okazje biznesowe i pieniądze. Wszystko przez brak elektronizacji tego procesu. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że ta ma nastąpić już w 2020 roku.

30.08.2019

Samorządy bez budżetów i inwestycji

Finanse publiczne Finanse samorządów PIT

Według przedstawicieli samorządów konieczna jest rekompensata zmian w podatkach, przez które zmniejszą się ich dochody. Rząd informuje o wzroście udziału gmin we wpływach z podatków, ale nie pokrywa ciągle rosnących wydatków samorządów. Gminy alarmują, że wiele z nich nie uchwali budżetów na przyszły rok i zrezygnuje z inwestycji.

30.08.2019

Związki nie zablokują wyboru instytucji zarządzającej PPK

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne PPK

Na wyłonienie instytucji finansowej, która będzie zarządzała PPK, pracodawcy mają czas do 25 października 2019 r. Związki zawodowe lub reprezentacja pracowników nie może zablokować tego wyboru. Pracodawca musi jednak to z nimi skonsultować. Jeśli tego nie zrobi, może narazić się na wnioski o odszkodowanie.

30.08.2019

Bird & Bird doradcą przy zakupie hal magazynowych w Sosnowcu 

Prawnicy Rynek

Prawnicy warszawskiej kancelarii Bird & Bird doradzali międzynarodowemu funduszowi inwestycyjnemu Exeter Property Group przy nabyciu parku logistycznego w Sosnowcu od notowanej na giełdzie grupy Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.

30.08.2019

Zgromadzenie Apelacji Warszawskiej: Nie powoływać sędziów wskazanych przez tę KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła do awansu kilkoro sędziów z apelacji warszawskiej, mimo braku opinii zgromadzenia sędziów. Ostro zaprotestowało przeciwko temu Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej. W grupie tej jest wskazany do powołania na urząd sędziego sądu apelacyjnego krajowy rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab.

29.08.2019

KRS jednak nie zaopiniuje kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała o odroczeniu opiniowania kandydatów do izb Sądu Najwyższego: cywilnej, karnej, pracy i ubezpieczeń społecznych. Rada motywuje to chęcią niewikłania się w spory polityczne, ale była w tej kwestii podzielona, przy głosowaniu decyzji przeważył zaledwie jeden głos.

29.08.2019

Sędzia Nawacki: To ja byłem przedmiotem zorganizowanej kampanii

Prawnicy

Członek KRS, sędzia dr Maciej Nawacki oświadczył w czwartek 29 sierpnia br., że publikacje które ukazały się na portali oko.press oraz wyborcza.pl i innych mediach dotyczące tzw. farmy trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości "nie polegają na prawdzie, mają charakter pomówień i naruszają moje dobra osobiste".

29.08.2019

Sejm rozpatrzy zmiany w kodeksie karnym: nielegalna adopcja dzieci

Prawo karne

Na jutrzejszym posiedzeniu, 30 sierpnia br. Sejm zajmie się zmianą kodeksu karnego, który będzie karał matki i inne osoby za nielegalne lub przeprowadzone z obejściem prawa adopcje dzieci. Za to przestępstwo będzie grozić kara do 5 lat więzienia. Jednak nie będą karane czyny, które służą dobru dziecka.

29.08.2019