Prezydencki projekt o likwidacji Izby Dyscyplinarnej - spóźniony, ale potrzebny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent RP przedstawił w czwartek, 3 lutego br., projekt ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Powstanie nowa Izba - Odpowiedzialności Zawodowej. Tym samym Prezydent chce zakończyć spór z Komisją i stworzyć płaszczyznę do negocjacji dla rządu z Unią Europejską o przyznaniu pieniędzy z Europejskiego Funduszu Odbudowy dla Polski.

03.02.2022

Lekarze nie chcą projektu reformującego szpitale

Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Trudno nie odnieść wrażenia, że ukryty cel ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa to wymiana kadry kierowniczej szpitali – uważa Naczelna Rada Lekarska. Ministerstwo Zdrowia dąży do stworzenia przekonania, że to błędy w zarządzaniu szpitalami są przyczyną ich narastającego zadłużenia, a nie ich chroniczne niedofinansowanie.

03.02.2022

Egzaminy pisemne na doradcę podatkowego w maju i czerwcu

Ordynacja Doradca podatkowy

Zakończono przyjmowanie wniosków o dopuszczenie do części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego, zaplanowanej na maj i czerwiec. Zgłosiło się ponad 1600 osób. W maju część ustna egzaminu nie będzie przeprowadzana z uwagi na dużą liczbę wniosków na egzamin pisemny – poinformowała Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego.

03.02.2022

Rzecznik MŚP: nie każdy może kontrolować, czy ceny w sklepie spadły

Podatki i opłaty lokalne Rynek i konsument

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców uważa, że obniżki VAT nie dają w żadnym razie bezpośredniego uprawnienia do wiążącego urzędowego przesądzania czy cena zastosowana przez sprzedawcę jest właściwa, mimo nawoływania społeczeństwa do kontroli cen w sklepach.

03.02.2022

Badanie BCC: Jak przedsiębiorcy oceniają nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców

Prawo pracy

Z perspektywy polskich pracodawców pojawia się szansa na rozwiązanie jednego z największych problemów, czyli skrócenie okresu oczekiwania od momentu złożenia oferty do przyjazdu pracownika do Polski i rozpoczęcia pracy. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oznacza dla polskich pracodawców wiele zmian. Potwierdza to badanie przeprowadzone wśród przedsiębiorstw zrzeszonych w Business Centre Club.

03.02.2022

Ministerstwo Klimatu zaprezentowało wymagania techniczne dla stacji wodoru

Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

W polskim prawie nie ma przepisów określających szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji wodoru. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych dla takich stacji ma ten stan zmienić.

03.02.2022

Lewiatan: Rewolucja w zwolnieniach i urlopach może zaszkodzić rynkowi pracy

Rynek Prawo pracy Prawo unijne

Nowelizacja Kodeksu pracy służąca wdrożeniu do naszego porządku prawnego unijnych rozwiązań dotyczących zatrudnienia i rodzicielstwa, budzi kontrowersje. Szczególnie niekorzystne dla rynku pracy i zatrudnienia może być wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umów na czas określony czy wydłużenie urlopu rodzicielskiego – uważa Konfederacja Lewiatan.

03.02.2022

ETPCz po stronie firmy farmaceutycznej. Nowi sędziowie Izby Cywilnej nie mogą orzekać

Wymiar sprawiedliwości

Udział sędziego powołanego na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa w składzie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, który oddalił skargę kasacyjną, naruszył prawo do sądu. Tak Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w sprawie firmy Advance Pharma, pierwszej dotyczącej IC SN. Zdaniem Trybunału Polska naruszyła art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka, który gwarantuje prawo do rzetelnego procesu sądowego.

03.02.2022

SKwP: Błędne oświadczenie pracownika nie powinno obciążać pracodawcy

Ordynacja PIT Rachunkowość

Złożenie przez pracownika błędnego oświadczenia nie wpływa na zakres odpowiedzialności podatkowej pracodawcy. Zasadne wydaje się jednak jej ograniczenie – zwłaszcza w sytuacji, gdy niepobranie zaliczki na podatek dochodowy wynika z błędnego oświadczenia pracownika. Apeluje o to Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

03.02.2022

Prezydent podpisał ustawę upraszczającą wydawanie paszportów

Administracja publiczna RODO

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o dokumentach paszportowych. Wprowadzone rozwiązania przewidują w ramach e-usług usprawnienie i uproszczenie procesu ubiegania się o paszport. Powstanie Rejestr Dokumentów Paszportowych, który zastąpi dotychczasową Centralną Ewidencję Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych oraz lokalne ewidencje.

03.02.2022

Pracodawca nie wypowie umowy terminowej bez uzasadnienia

Prawo pracy Prawo unijne

Szykują się rewolucyjne zmiany. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce wprowadzić obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Okazją do nowelizacji Kodeksu pracy mają być prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dwóch unijnych dyrektyw. Zdaniem prawników taka zmiana może prowadzić do wypychania pracowników z umów o pracę.

03.02.2022

Fundusz Edukacji Finansowej - będą miliony na edukację

Finanse

Fundusz Edukacji Finansowej przejdzie spod nadzoru Rady Edukacji Finansowej do dyspozycji Ministra Finansów. Obecnie dysponuje środkami przekraczającymi 100 mln złotych, z których w praktyce nie można korzystać, ze względu na wątpliwości prawne dotyczące dopuszczalności dokonywania wydatków z tego funduszu.

03.02.2022

Rząd zamienił wykaz prac legislacyjnych w groteskę

Prawnicy, eksperci, partnerzy społeczni, ale także dziennikarze narzekają na nową odsłonę wykazu prac legislacyjnych rządu. To miejsce, gdzie po raz pierwszy pojawiają się założenia projektów ustaw i rozporządzeń, nad którymi pracują ministerstwa. Jeszcze tydzień temu był uporządkowany chronologicznie, zrozumiały. Obecnie to miszmasz, zaczynający się od nieaktualnych informacji.

03.02.2022

Zwolnienie z kosztów sądowych możliwe, ale niełatwe do uzyskania

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nie każdego stać na poniesienie kosztów sądowych. Strony mogą jednak domagać się od sądu, aby uwzględnił ich sytuację finansową i przyznał im stosowne zwolnienie. Rozstrzygnięcie sądu ma charakter ocenny i nierzadko takie wnioski uznawane są za niezasadne. Dlatego warto odpowiednio przygotować się przed ich złożeniem.

03.02.2022

Prawo w kryzysie - coraz więcej bubli i absurdów

Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne Domowe finanse Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Prawo unijne Poprawmy prawo

Przygotowaliśmy kolejny raport „Poprawmy prawo”. Wynika z niego, że coraz więcej przepisów wymaga pilnej poprawy. Wiele regulacji jest kuriozalnych – np. źle zaparkowaną hulajnogę trzeba holować jak samochód, a w przepisach nadal żywe są PRL i Milicja Obywatelska. Nie wiadomo jaki jest limit osób na ślubach cywilnych, a od otrzymanych z zagranicy spadków i darowizn trzeba podwójnie zapłacić podatek. Prawo podlega nieustannej inflacji.

03.02.2022

Świadek miga się od sądu, pełnomocnik głowi się, jak go zachęcić

Wymiar sprawiedliwości

Nie każdy świadek czy biegły chętnie stawia się w sądzie. Tymczasem zgodnie z procedurą cywilną, jeśli strona wnosiła o wezwanie go na rozprawę, to powinna dołożyć starań, by stawił się w wyznaczonym czasie i miejscu. Pełnomocnicy wskazują, że jest to niedoregulowane, a sądy idą na skróty i w razie nieobecności pomijają dowód z zeznań. A migający się od obecności nie zawsze ponoszą konsekwencje.

03.02.2022

Jest problem z księgami wieczystymi, a sądy szafują etatami

Wymiar sprawiedliwości

Nigdy wcześniej w wydziałach ksiąg wieczystych nie było tak ogromnych zatorów. Tymczasem w części sądów dochodzi do nieprawidłowości przy umowach o pracę. Urzędnicy dostają umowy na czas określony, mimo że jest to sprzeczne z przepisami, a część etatów "znika" w innych wydziałach. Sądy, które powinny stać na straży prawa, same je obchodzą - mówią prawnicy.

03.02.2022

Wyższe wyceny świadczeń dla szpitali, niższy wskaźnik korygujący

Finansowanie zdrowia

Od stycznia 2022 r. szpitale, które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, będą miały obniżany współczynnik korygujący w przypadku wzrostu wyceny wartości świadczeń opieki zdrowotnej. Placówki, które nie będą się zgadzały z nowymi zasadami umów, będę mogły je wypowiedzieć w ciągu 30 dni.

02.02.2022

Świadczenia honorowe dla stulatków uregulowane zostaną w ustawie?

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Z roku na rok rośnie liczba świadczeń honorowych, jakie organy rentowe wypłacają osobom, które ukończyły 100 lat. Tylko w 2020 r. ZUS przyznał z urzędu 1571 nowych świadczeń – wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Resort szacuje, że wydatki na ten cel w 2021 r. wzrosły z ponad 114,2 mln zł do około 130 mln zł. Tendencja ta ma utrzymać się do 2030 roku.

02.02.2022