W polskich kancelariach coraz częściej jak w serialu "Suits"

Wymiar sprawiedliwości

Sekretarki - jako podstawa szybkiej komunikacji i obiegu informacji, partnerzy podejmujący kluczowe decyzje i dbający o jak najlepszych klientów, współpracownicy wspierający unikatową wiedzą i zespoły prawników specjalizujące się w określonych obszarach prawa - sukces na rynku coraz częściej wymaga od właścicieli kancelarii nie tylko inwestowania w ludzi, ale też umiejętnego zarządzania.

31.10.2021

Pochówki nadal będą tradycyjne, ale krematoria czeka nowa regulacja

Administracja publiczna

W Polsce działa już 69 krematoriów, a kolejne są w budowie i wreszcie pojawiła się nadzieja na uregulowanie ich działania. Rządowy projekt ustawy o cmentarzach przewiduje uporządkowanie kwestii kremacji, także w aspekcie ochrony środowiska, ale nie przewiduje pochówków ekologicznych, ani nie wprowadza możliwości rozrzucania prochów na polach pamięci.

31.10.2021

Marcin Jaroszewski: Dopóki jest Karta Nauczyciela zamierzam robić swoje

Kadry w oświacie

W artykule 6 Karty Nauczyciela są określone nasze obowiązki: wychowywać młodzież w poszanowaniu Konstytucji, umiłowaniu ojczyzny, atmosferze tolerancji, demokracji, solidarności. Nie mam powodów, żeby się bać - mówi Marcin Konrad Jaroszewski, dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, komentując zmiany w prawie oświatowe i i swoje relacje z władzami oświatowymi.

30.10.2021

Będzie nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Wprowadzenie centralnego rejestru grobów i miejsc spoczynku, rejestru cmentarzy oraz wprowadzenie elektronicznej karty zgonu – to główne ze zmian, jakie zakłada projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Jego konsultacje właśnie się zakończyły. Zmiany mają zapewnić lepszą ochronę grobów i cmentarzy, usprawnić zarządzanie przestrzenią oraz uprościć procedury.

30.10.2021

Ministerstwo sportu i turystyki zajmie się też turystyką

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

W ramach niedawnej rekonstrukcji rządu utworzone zostało ministertwo sportu turystyki, ale wbrew nazwie na razie nie ma ono w swej strukturze organizacyjnej komórki odpowiedzialnej za turystykę. Ale Andrzej Gut-Mostowy (fot.), pełniący dotychczas funkcję wiceministra rozwoju i technologii poinformował właśnie, że otrzymał nominację na sekretarza stanu w MSiT i będzie się tam zajmował się turystyką.

30.10.2021

Projekt Kukiz'15: Referenda bez wymogu frekwencyjnego

Administracja publiczna Wybory

Koło Kukiz'15 złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o referendum lokalnym wraz z podpisami posłów Prawa i Sprawiedliwości. Po zmianach zniesiony ma m.in. zostać próg frekwencji, od którego zależy ważność referendum. To kolejny projekt w ramach umowy programowej, którą liderzy obu formacji Paweł Kukiz i Jarosław Kaczyński podpisali na przełomie maja i czerwca.

30.10.2021

Sąd: Marsz Niepodlegości nielegalny, więc grupa "14 Kobiet z Mostu" ma zgodę na zgromadzenie 11 listopada

Samorząd terytorialny

Sąd polecił przywrócić grupie "14 Kobiet z Mostu" zgodę na zgromadzenie 11 listopada pomiędzy rondem Dmowskiego a Błoniami Stadionu Narodowego. To skutek prawomocnego uchylenia zgody na organizację zgromadzenia cyklicznego Marsz Niepodległości. Szef stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz zapowiada natomiast, że mimo decyzji dwóch sądów, przemarsz 11 listopada odbędzie się planową trasą.

30.10.2021

TK: 17 listopada rozprawa ws. przepisów o informacji publicznej z wniosku I prezes SN

Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozprawy w sprawie wniosku I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej dotyczącego dostępu do informacji publicznej. W sześciu zarzutach I prezes SN kwestionuje m.in. przepisy, które, jej zdaniem, nie definiują konkretnie niektórych pojęć i w związku z tym w nieuprawniony sposób poszerzają rozumienie podmiotów, które są zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej.

30.10.2021

TK zajmie się sprawą odwoływania komorników po ukończeniu 65. roku życia

Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność z Konstytucją przepisu przewidującego odwoływanie komorników powyżej 65. roku życia. Sprawa jest już w wykazie tych do rozpatrzenia, na razie bez terminu. Wniosek w tej sprawie złożył na początku roku prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W jego ocenie rozumienie tego przepisu jako dyskryminacji ze względu na wiek jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

30.10.2021

Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej skierowany do uzgodnień

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Wprowadzenie nowego modelu organizacji i zarządzania opieką onkologiczną, który ma usprawnić organizację systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii dorosłych - to cel skierowanego przez Ministerstwo Zdrowia do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

30.10.2021

Emerytura po zmarłym tylko jeśli żył w chwili odbioru

Domowe finanse Emerytury i renty

Rodzina nie musi oddawać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych emerytury, gdy świadczeniobiorca żył w chwili jej odbioru. Nie należą się jej natomiast te świadczenia, które wpłynęły na konto już po śmierci uprawnionego lub gdy któryś z domowników odebrał je za niego. Natomiast bliscy nie mogą liczyć na 13-te lub 14-te świadczenie zmarłego.

30.10.2021

Siedem tysięcy rur wlewa do rzek nie wiadomo co i od kogo

Samorząd terytorialny Środowisko

Aż 20 tysięcy różnego typu rur odprowadza do polskich rzek ścieki, wody opadowe i roztopowe - wynika ze spisu dokonanego przez Wody Polskie. Z tego prawie jedna trzecia nie ma stosownych pozwoleń wodnoprawnych lub nie można ustalić właściciela. Nie wiadomo też, co one do rzek wpuszczają. Wody Polskie chcą to sprawdzić i liczą na pomoc samorządów, ale ich kompetencje w tym zakresie są ograniczone.

30.10.2021

Ubezpieczyciele podważają kosztorysy warsztatów - potrzebni niezależni rzeczoznawcy

Ubezpieczenia

Osoby naprawiające pojazdy po wypadkach coraz częściej mówią o cięciu przez ubezpieczycieli kosztorysów z warsztatów. W tej sytuacji bardzo przydałaby się instytucja niezależnego rzeczoznawcy w procesie likwidacji szkód z komunikacyjnego OC. Kilka lat temu postulat taki zgłaszał Rzecznik Finansowy, ale Ministerstwo Finansów uznało, że nie ma potrzeby zmieniać obecnych regulacji.

30.10.2021

Senat przyjął zmiany w ustawie o odpadach

Środowisko Odpady Finanse samorządów

Senat przyjął nowelizację ustawy o odpadach. Celem regulacji jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów na składowiskach, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców.

29.10.2021

Ustawa pozwalająca na budowę domu do 70 m kw. bez formalności podpisana

Budownictwo Polski Ład

Prezydent podpisał ustawę znoszącą formalności związane z budową domu do 70 m kw. Ustawa stanowi, że budynki takie powinny być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane, a budowa ma być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

29.10.2021

Sejm uchwalił ustawę podwyższającą tzw. emerytury EWK

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Osoby pobierające tzw. emerytury EWK, czyli wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki, będą miały wypłacane świadczenie wyrównawcze, jeśli ich emerytury są niższe niż świadczenie pielęgnacyjne – przewiduje ustawa, którą w piątek uchwalił Sejm. Teraz ustawą zajmie się Senat.

29.10.2021

Sejm uchwalił ustawę zmieniającą rozliczenia świadczeń przyznanych z FGŚP

Prawo pracy Koronawirus

Uzupełnienie przepisów dotyczących rozliczeń świadczeń przyznanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach pomocy państwa w związku z epidemią COVID19 przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy w sprawie COVID-19.

29.10.2021

Sejm ogranicza odpisy amortyzacyjne od niektórych samochodów

CIT PIT Rachunkowość Polski Ład

Sejm przyjął w piątek nowelizacją przepisów o elektromobilności. Dotyczy ona także zmian w podatkach - od stycznia 2026 r. podatkowa amortyzacja niektórych firmowych samochodów zostanie znacząco ograniczona. Preferencje lub dotychczasowe zasady obejmą tylko pojazdy ekologiczne. Zdaniem ekspertów, nie chodzi tu jednak o ekologię, a o dodatkowe wpływy z podatków.

29.10.2021

Ustawa mająca chronić zwierzęta doświadczalne z poprawkami Senatu

Senat opowiedział się za przyjęciem - z poprawkami - nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Zmiany mają dostosować polskie przepisy w tym zakresie do unijnej dyrektywy i m.in. zapobiegać zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt wykorzystywanych w badaniach.

29.10.2021

Limit zużycia oleju napędowego dla rolników będzie wyższy

Akcyza

Senat przyjął zmiany dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Chodzi między innymi o zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 l do 110 l od stycznia 2022 roku.

29.10.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski