Jest program do badania równości płci na studiach i w pracy 

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe

Powstało narzędzie informatyczne, przy pomocy którego każdy może sprawdzić, jak kształtuje się udział kobiet i mężczyzn wśród studentów i absolwentów studiów z różnych dziedzin w Polsce i w innych krajach europejskich. Narzędzie to pozwala także uzyskać dane na temat kobiet zatrudnionych w sektorze nauki oraz zjawiska szklanego sufitu.

21.09.2022

Prokurator powiela nieprawdziwe dane o sędzim Izby Karnej SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

W celu wyłączenia sędziego z rozpoznawania kasacji, Prokuratura Krajowa podała fałszywe informacje. Prezes Izby Karnej Michał Laskowski wyraził nadzieję, że w przyszłości prokuratorom stawającym przed Sądem Najwyższym nie zdarzy się już powoływanie nieprawdziwych okoliczności, w tym zwłaszcza jako uzasadnienie wniosku o wyłączenie sędziego.

21.09.2022

UOKiK stawia zarzuty OLX.pl za sortowanie ofert i iluzoryczną ochronę kupujących

Prawo cywilne Rynek i konsument

Wprowadzające konsumentów w błąd sortowanie ofert w serwisie oraz iluzoryczna ochrona kupujących w ramach „Pakietu ochronnego” – to niektóre z zakwestionowanych praktyk stosowanych przez popularną platformę sprzedażową OLX.pl. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił firmie zarzuty dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, za co grozi kara do 10 proc. obrotu.

21.09.2022

Orzekanie o niepełnosprawności już ze stawiennictwem na komisję lekarską

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Od 13 września wszystkie wnioski złożone o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON) są rozpatrywane przez lekarzy orzeczników na komisjach osobiście, a nie zaocznie, na podstawie dokumentacji, jak było w pandemii. Zespołom brakuje jednak specjalistów.

21.09.2022

MEiN: 980 mln zł dla samorządów na pokrycie kosztów edukacji dzieci ukraińskich

Finanse samorządów Szkoła i uczeń Ukraina

Przekazaliśmy na rachunki samorządów 980 mln zł na pokrycie kosztów edukacji dzieci ukraińskich w Polsce - poinformował w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. I podkreślił, że na utrzymanie ukraińskich dzieci w polskich szkołach Polska nie dostała ani jednego euro z Unii Europejskiej.

21.09.2022

PFR to nie urząd, więc skarga nie przysługuje? Będzie kasacja do NSA

Prawo cywilne Tarcza finansowa

Ponieważ o przyznaniu wsparcia finansowego w ramach „Tarczy Finansowej” decyduje Polski Fundusz Rozwoju, sąd administracyjny odmówił rozpoznania skargi przedsiębiorcy ubiegającego się o subwencję od odmownej decyzji PFR. Uznał, że sprawa ma charakter cywilnoprawny i nie podlega rozpoznaniu przez sąd administracyjny. Rzecznik Praw Obywatelskich składa w tej sprawie kasację do NSA.

21.09.2022

Dyrektor CKE: Dwie formuły matury w 2023 roku

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Matura w przyszłym roku wiosną będzie wyglądać inaczej niż w tym roku. Absolwenci 4-letniego liceum będą ją pisać w nowej formule, która jest sprzęgnięta z podstawą programową obowiązującą od 2019 r. Druga, przeprowadzana równolegle z nią, to ostatnia matura dla absolwentów jeszcze 4-letniego technikum, którzy realizują podstawę programową z 2012 roku.

21.09.2022

RPO w obronie sygnalisty z policji

Wymiar sprawiedliwości Policja

Zdaniem zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka w postępowaniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego doszło do pominięcia interesu publicznego i nieprawidłowego sformułowania uzasadnienia faktycznego. Zawiadomienie sygnalisty z policji było w istocie odwetem za skargi i wnioski zgłaszane w interesie publicznym. A policjant postępował zgodnie ze standardami.

21.09.2022

Senacka komisja zaopiniuje ławników do dwóch izb SN

Wymiar sprawiedliwości

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaopiniuje w środę, 21 września, kandydatów na ławników Sądu Najwyższego. Do marszałka Senatu zgłoszono 59 osób, w tym 15 obecnych ławników SN, 31 kandydatów rekomenduje Komitet Obrony Demokracji. Obecna, przedłużona kadencja, upływa z końcem roku.

21.09.2022

Udział w szkoleniach i kursach może obniżyć podatek

PIT Małe i średnie firmy

Wydatki firm związane z edukacją, po spełnieniu pewnych warunków, można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Preferencje podatkowe dają również szkolenia online. W każdym przypadku trzeba jednak mieć świadomość ryzyka kontroli. Fiskus nie pozwala bowiem na rozliczanie wydatków o charakterze osobistym. Trzeba więc udowodnić, że udział w kursie pomoże w prowadzeniu firmy - piszemy o tym również w Tax Alert.

21.09.2022

Nowa ustawa o crowdfundingu to więcej obowiązków dla organizatorów zbiórek

Prawo gospodarcze Finanse

Zgodnie z nową ustawą o crowdfundingu dostawcy zobowiązani są do przekazywania rzetelnych i jasnych informacji dotyczących funkcjonalności platformy, a w szczególności, opłat związanych z usługami lub inwestycjami, ryzyk finansowych, czy charakteru usług finansowania. Co więcej, obowiązek informacyjny dotyczy oddzielenie każdej oferty finansowania społecznościowego.

21.09.2022

Na przejściu dla pieszych piechur z pierwszeństwem, na przejściu sugerowanym już nie

Prawo karne Administracja publiczna

Oprócz dotychczasowego oznakowanego przejścia, od 21 września pojawi się też przejście sugerowane, czyli nieoznakowane miejsca umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów i torowiska. Zmienia się też sytuacja pieszych na drodze dla rowerów. Takie zmiany wprowadza wchodząca właśnie w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Czy piesi się w tym połapią?

21.09.2022

Pogotowie przyjedzie do zmarłego - ratownicy mają dostać nowe uprawnienia

Pacjent Zawody medyczne

W zespołach ratownictwa medycznego brakuje lekarzy. Między innymi dlatego kierownik zespołu ma otrzymać uprawnienia do stwierdzania zgonu. Nowa regulacja może rozwiązać częściowo problem braku koronerów. Jednak przeciwnicy pomysłu uważają, że przepisy przyniosą więcej szkody niż pożytku: pogotowie zamiast do żywych potrzebujących pomocy, będzie jeździło do zmarłych osób.

21.09.2022

Sądy administracyjne do reformy - nie tylko zmiana właściwości miejscowej

Wymiar sprawiedliwości

Rząd rusza z reformą sądów administracyjnych, chce przy tym skorzystać z narzędzi zastosowanych już w procedurze cywilnej - m.in. zażaleń poziomych i posiedzeń niejawnych. A skargi na decyzje np. ministrów mają być rozpatrywane zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedzibą skarżącego. Prawnicy obawiają się, że zamiast przyspieszenia będzie spowolnienie, a sądy wojewódzkie... utoną w sprawach.

21.09.2022

W TK walczą już wszystkie roczniki wcześniejszych emerytów, a niektórzy poszli nawet do TSUE

Domowe finanse Emerytury i renty

Trybunał Konstytucyjny zbada, czy ustawa o emeryturach i rentach z FUS w brzmieniu nadanym ustawą z 11 maja 2012 r. w zakresie, w jakim dotyczy ubezpieczonej, która prawo do emerytury nabyła przed 1 stycznia 2013 r., jest zgodna z Konstytucją. Sprawa dotyczy rocznika 1951, ale może objąć wszystkie osoby z przedziału 1949-1952. To oznacza, że w TK walczą już wszystkie roczniki emerytów, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę.

21.09.2022

ZNP: W grudniu lub styczniu możliwy strajk nauczycieli

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza strajku nauczycieli w grudniu lub styczniu. Wcześniej powołano Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny, którego zadaniem jest koordynowanie akcji protestacyjnej prowadzonej przez ogólnopolskie organizacje związkowe zrzeszające pracowników systemu oświaty. W październiku w Warszawie ma powstać edukacyjne miasteczko protestacyjne.

20.09.2022

Prawo wyborcze uwzględni sytuację po Brexicie

Administracja publiczna Wybory

Dostosowanie przepisów Kodeksu wyborczego do umowy zawartej w 2020 r. między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, to cel ustawy, której projekt przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Chodzi o udział w niektórych wyborach przez obywateli jednego państwa, zamieszkujących na terytorium drugiego państwa.

20.09.2022

Debata: Sprawiedliwy system podatkowy nie powinien być upolityczniony

PIT Finanse

System podatkowy może być sprawiedliwy, o ile reguły dotyczące naliczania podstawy opodatkowania są równe dla wszystkich i nie służy doraźnym interesom polityków. Dzisiejszy system jest od tego daleki, zwłaszcza po wprowadzeniu Polskiego Ładu - taki wniosek przedstawiono podczas debaty zorganizowanej przez Centrum Myśli Podatkowej.

20.09.2022

Finansowa pomoc państwa niewystarczająca dla najsłabszych – RPO interweniuje

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Ludzie skarżą się na niewystarczającą wobec wzrostu kosztów utrzymania i spadku wartości pieniądza wysokość świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentów oraz zasiłków pobieranych przez osoby w trudnej sytuacji. Od dłuższego czasu nie zwiększano kwot tych świadczeń, w efekcie dziś nie odpowiadają one potrzebom.

20.09.2022

Ostatnie 14-tki już na kontach emerytów i rencistów

Domowe finanse Emerytury i renty

ZUS zakończył we wtorek wypłatę dodatkowego rocznego świadczenie, popularnie zwanego czternastą emeryturą – poinformował Zakład. Ostatnia transza, jaka została przelana we wtorek dla 1,3 mln osób wyniosła łącznie 1,5 mld zł. W całym kraju dodatkowa wypłatę dostało 7,2 mln osób. W sumie wypłata 14-tki kosztowała ponad 8,7 miliardów zł.

20.09.2022