Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy uczestniczyła we wtorek w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Tematem spotkania była m.in. problematyka zagrożeń związanych z obecnością pyłowej atmosfery wybuchowej w przemyśle i rolnictwie.

Czytaj również: Pracownik służby bhp musi mieć odpowiednie wykształcenie

Analiza wyników kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że w dużej części skontrolowanych podmiotów nadal występują problemy z wdrożeniem przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym. - Widać to szczególnie w mikro- i małych zakładach. Stan ten może wynikać w głównej mierze z faktu, iż kontrolowani przedsiębiorcy w niewystarczającym stopniu znają i stosują środki ochronne zapobiegające – twierdzi Łażewska-Hrycko.

W posiedzeniu ROP uczestniczyli także zastępcy Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski i Dariusz Mińkowski.

Czytaj też: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej >>>

Czytaj też: Ocena ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa >>>