Szkoła nie może żądać zwolnienia z religii

Rodzice zgłaszają chęć zapisania dziecka na religię, nie można żądać od nich oświadczenia, że uczeń nie będzie uczęszczał na te zajęcia - przypomina Fundacja Wolność od Religii.

16.09.2016