Decyzją Sejmu w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny będą kontynuowane prace nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Zakazuje on handlu w placówkach handlowych w niedziele oraz ogranicza możliwości jego prowadzenia w wigilie Bożego Narodzenia i w Wielkie Soboty. Projekt ogranicza też możliwość wykonywania w tych dniach innych czynności sprzedażowych w podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu.

Projekt definiuje kluczowe dla ustawy pojęcia, w tym handlu, niedzieli, placówki handlowej, podmiotu świadczącego usługi na rzecz handlu, innych czynności sprzedażowych oraz osoby zatrudnionej i zatrudnienia. Zgodnie z projektem, placówkami handlowymi są  wszelkie obiekty, w których prowadzona jest sprzedaż towarów i wyrobów w zakresie hurtowym i detalicznym, w tym sprzedaż towarów i wyrobów kupionych w celu ich odsprzedaży w formie sklepów, stoisk, straganów, hurtowni, składów węgla, składów materiałów budowlanych, domów towarowych, domów wysyłkowych, biur zbytu oraz w formie sklepów internetowych. Projektowane przepisy mają objąć także franczyzobiorców, przedsiębiorców prowadzących działalność w oparciu o umowę agencji (z wyłączeniem stacji paliw płynnych) oraz przedsiębiorców prowadzących handel obwoźny i obnośny. W projekcie określono także odstępstwa od ustalonych zakazów handlu.  Wnioskodawcy proponują, by handel mógł się odbywać w dwie ostatnie niedziele przypadające przed Świętami Bożego Narodzenia, ostatnią niedzielę przed Świętami Wielkanocnymi, ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia i pierwszą niedzielę lipca. W wigilię Bożego Narodzenia (z wyjątkiem tych, które przypadają w niedziele) oraz w Wielkie Soboty handel ma być dozwolony do godz. 14:00. Określone zostały także kategorie podmiotów, które w te dni będą mogły prowadzić sprzedaż – chodzi m.in. o placówki, gdzie handel prowadzi sam właściciel (z wyłączeniem umów franczyzy i agencji); stacje paliw płynnych, placówki piekarniczo-ciastkarskie, apteki i kwiaciarnie. Wnioskodawca proponuje, by nieprzestrzeganie zakazu  handlu oraz wykonywania innych czynności sprzedażowych w niedziele oraz wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę podlegało grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 7 października 2016 r.