Gospodynie muszą zwracać pieniądze za festyny z programu #SzczepimySię

Samorząd terytorialny Finanse publiczne

Zamiast 24 festynów promujących szczepienia w gminie Ulhówek (woj. lubelskie), zorganizowano dwa. ARiMR najpierw przyjęła sprawozdania Kół Gospodyń Wiejskich, ale potem dopatrzyła się nieprawidłowości i zażądała zwrotu środków. Słuszność decyzji agencji potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Wszystkie koła będą musiały zwrócić pieniądze.

22.10.2022

Dobro dziecka zablokuje rozwód? Możliwe, ale w praktyce rzadkie

Wymiar sprawiedliwości

Orzeczenie o rozwodzie nie zostanie wydane, jeśli sąd ustali, że zachodzą tzw. negatywne przesłanki rozwodu. Jedną z nich jest sprzeczność orzeczenia rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Prawnicy podkreślają jednak, że w praktyce takie sytuacja rzadko się zdarzają, w większości przypadków bardziej w dobro dziecka uderza przedłużający się konflikt rodziców.

22.10.2022

Pacjent, który wyłudza od lekarza zaświadczenie, też może odpowiadać karnie

Pacjent Opieka zdrowotna

Rodziny pacjentów niekiedy próbują wpływać na lekarzy, żeby wpisywali w zaświadczeniu nieprawdę, zwłaszcza kiedy chodzi o orzeczenie I stopnia niepełnosprawności, aby otrzymać tzw. 500 plus dla seniorów. Lekarz nie może wystawić zaświadczenia potwierdzającego nieprawdziwe informacje - grozi mu za to kara pozbawienia wolności. Ukarany może być jednak także pacjent, który wprowadza w błąd lekarza, próbując wyłudzić świadczenie.

22.10.2022

Rząd nierówno traktuje obywateli pobierających 500+, ale naprawiać sytuacji nie zamierza

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych, które pobierają emeryturę, rentę bądź inne świadczenie finansowane ze środków publicznych, jest wypłacane jako różnica między kwotą 1896,13 zł a łączną otrzymywaną przez nich kwotą świadczeń brutto. Powoduje to "ucinanie", często znaczące, 500+. To rozwiązanie niesprawiedliwe, bo takiego kryterium dochodowego rodziców nie ma przy świadczeniu 500+ na każde dziecko do 18. r.ż. MRiPS nie zamierza jednak tego zmieniać.

22.10.2022

Od skreślenia z listy studentów można się odwoływać

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Z przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika zamknięty katalog przypadków, które mogą wiązać się z wydaniem przez organy uczelni decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów. O ile w niektórych sytuacjach decyzja wydawana jest obowiązkowo, o tyle w innych przypadkach zależy od uznania organu.

21.10.2022

Niedookreśloność w przepisach dyscyplinarnych uderza w prawników

Wymiar sprawiedliwości

Z jednej strony trzeba szukać balansu w zakresie przepisów dyscyplinarnych pomiędzy niedookreślonością a precyzją, tak by wiadomo było kto i za co dyscyplinarnie odpowiada. Z drugiej - uporać się z obecnym kryzysem konstytucyjnym, który spowodował, że sądownictwo dyscyplinarne przestało chronić podstawowe wartości, w tym niezawisłość sędziowską - wskazywali uczestnicy III Radomskiego Spotkania Prawników.

21.10.2022

Konferencja podatkowa ELSA Poland już w przyszłym tygodniu

Doradca podatkowy Szkolnictwo wyższe

Ogólnopolska Konferencja Podatkowa to jeden z flagowych projektów ELSA Poland. Tworzy forum wymiany wiedzy i doświadczenia, dzięki któremu uczestnicy nabywają nowe kompetencje przydatne na studiach oraz na ścieżce kariery zawodowej. W tym roku uczestnicy zastanowią się m.in. nad kwestią, czy system podatkowy może być mniej skomplikowany. Patronem medialnym wydarzenia jest serwis Prawo.pl.

21.10.2022

Prof. Konarzewski nowym prezesem PAN

Zarządzanie oświatą

Prof. Marek Konarzewski będzie nowym prezesem Polskiej Akademii Nauk – zdecydowali w czwartek w głosowaniu zebrani w Warszawie członkowie Zgromadzenia Ogólnego PAN. Prof. Konarzewski funkcję będzie pełnił przez cztery lata, do 2026 r. Zastąpi na tym stanowisku prof. Jerzego Duszyńskiego.

21.10.2022

Więcej zatrudnionych na stałe w NGO, ale są problemy z umową o pracę

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse

Coraz więcej organizacji pozarządowych płaci wynagrodzenie za pracę, a coraz mniej korzysta wyłącznie z pracy społecznej – wynika z raportu „Kondycja organizacji pozarządowych. Trendy 2002-2022” Stowarzyszenia Klon-Jawor. Problemem w zatrudnianiu na etat w trzecim sektorze jest finansowanie ich działalności w przeważającej mierze z realizowanych projektów, które nie zapewniają ciągłości finansowania pracy zatrudnionych.

21.10.2022

Są korekty, ale NFZ nie znika z procesu akredytacji podmiotu leczniczego

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Akredytacja powinna być prowadzona i udzielana przez pomiot niezależny od płatnika, czyli od Narodowego Funduszu Zdrowia - to postulat szpitali zgłaszany podczas konsultacji projektu tzw. ustawy o jakości. Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało, że uwagę tę uwzględniło. W projekcie rzeczywiście są zmiany, ale rola Funduszu - także po zmianach - wciąż jest znacząca, bo to NFZ ma przeprowadzać ocenę podmiotu leczniczego.

21.10.2022

Reklamowy świat influencerów jest bogatszy, niż wytyczne UOKiK

Prawnicy Rynek i konsument Nowe technologie Ochrona konkurencji

Wydane niedawno instrukcje co do przestrzegania prawa konkurencji przez influencerów, zaczynają odnosić skutek, ale nasuwają też wiele wątpliwości. Nie określiły konsekwencji namawiania pracowników do promowania działalności pracodawcy na prywatnych kontach internetowych. Nawet nie wszyscy prawnicy wiedzą, że ich profile na Facebooku czy Instagramie trzeba odpowiednio oznaczać.

21.10.2022

Sąd rozstrzyga sprawę, ale konflikt często zostaje - mediacja może go zakończyć

Wymiar sprawiedliwości

Wyrok sądu nie zawsze kończy konflikt między stronami, a dopóki on trwa, do sądu będą trafiać kolejne sprawy dotyczące tej samej rodziny, czy tych samych sąsiadów. Mediacja daje szansę na rozwiązanie sporu, a tym samym odciążenie sądu. Szkopuł tylko w tym, by strony chciały w niej uczestniczyć, a to z kolei zależy od sędziów, pełnomocników i samych spraw - uważają sędziowie, uczestnicy konferencji "Mediacja, dlaczego warto".

21.10.2022

Dla ZUS posiłek sfinansowany kartą przedpłaconą to świadczenie bez prawa do zwolnienia

Prawo pracy

ZUS odmawia pracodawcom możliwości odliczenia 300 zł z podstawy oskładkowania, gdy posiłki pracowników finansowane są z kart przedpłaconych umożliwiających zakupy np. w sieciach handlowych. Jednocześnie akceptuje karty lunchowe, uprawniające do nabywania posiłków w restauracjach. Zdaniem prawników, stanowisko to jest dziś już nie do zaakceptowania, bo odwołuje się do oderwanego od rzeczywistości orzecznictwa sprzed dekady.

21.10.2022

Lepiej panować nad szkolnym profilem w mediach społecznościowych

Zarządzanie oświatą

Dyrektor powinien zadbać o to, by treści udostępniane w szkolnych mediach społecznościowych były zgodne z prawem. Powinien zweryfikować, kto odpowiada za profil szkoły, jakie treści tam udostępnia i jak wygląda proces ich autoryzacji - mówiła dr Marlena Sakowska-Baryła podczas IX Kongresu Edukacja i Rozwój.

21.10.2022

Ministerstwo Zdrowia planuje utworzyć centra zdrowia prokreacyjnego

Pacjent

W planach jest powstanie 12 ośrodków wyposażonych w nowoczesny sprzęt, sale wykładowe, zabiegowe i operacyjne, szkoły rodzenia czy oddział neonatologii. Nową edycję programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego zapowiedział w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ministerstwo Zdrowia na program jeszcze w tym roku chce przeznaczyć 34 mln zł.

20.10.2022

Polski Ład tylko nieznacznie poprawił konkurencyjność podatkową Polski

Domowe finanse PIT Podatki międzynarodowe

Tegoroczne zmiany w PIT nie poprawiły znacząco pozycji Polski na tle systemów podatkowych innych państw europejskich. Znacząco poprawiła się jedynie sytuacja osób, które przeciętnie zarabiają i mają na utrzymaniu rodzinę. Tymczasem na lidera w łagodności systemów podatków osobistych w Europie wyrastają Czechy.

20.10.2022

Pozytywna opinia RPO do projektu o zawodzie windykatora

Prawo gospodarcze Finanse

Resort sprawiedliwości przygotował projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora. Rzecznik Praw Obywatelskich ocenił propozycje pozytywnie. Jego zdaniem brak kompleksowej regulacji pozbawia dłużników możliwości obrony ich praw w toku pozaegzekucyjnej windykacji.

20.10.2022

W gminach pojawią się koordynatorzy szerokopasmowi

Samorząd terytorialny Nowe technologie Prawo gospodarcze

Gminy będą mogły wyznaczyć tzw. koordynatorów szerokopasmowych – zakłada podpisana 18 października przez prezydenta nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Koordynatorzy będą reprezentować gminy w kwestiach związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci szerokopasmowych na terenie gminy.

20.10.2022

W mediacji przepisy nie wystarczą - ważna świadomość stron i komunikacja sędziów z mediatorami

Wymiar sprawiedliwości

Do tanga trzeba dwojga, a nawet trojga - nie ma mediacji bez komunikacji, podkreślali prawnicy podczas konferencji "Mediacja, dlaczego warto", wskazując że nawet najlepsze przepisy nie wystarczą, jeśli strony nie będą uświadomione, a sędziowie, mediatorzy i pełnomocnicy nie będą ze sobą współpracować. Podnosili, że na mediacje nie można patrzeć jedynie przez pryzmat statystyk, bo istotne jest samo prowadzenie dialogu.

20.10.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski