Wynagrodzenia w firmach coraz wyższe, tak będzie też po Nowym Roku

Spółki Małe i średnie firmy Finanse

W listopadzie br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. było niższe o 0,2 proc. i wyniosło 6,494 mln etatów. Miesięczne wynagrodzenie wzrosło nominalnie o 11,8 proc. i wyniosło 7670,19 zł brutto – podał GUS. Urząd zakłada, że początek przyszłego roku upłynie pod znakiem kontynuacji dwucyfrowego wzrostu wynagrodzeń.

20.12.2023

Sejm szykuje się do uchwały o KRS, jest autopoprawka wskazująca wprost na sędziów

Wymiar sprawiedliwości

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa w części tzw. sędziowskiej zostało wybranych do jej składu wbrew Konstytucji RP i wzywa ich do niezwłocznego zaprzestania działalności w Krajowej Radzie Sądownictwa, gdyż ta podważa porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej - taką autopoprawkę do projektu uchwały dotyczącej KRS, która ma być 20 grudnia rozpatrywana przez Sejm zgłosiła Koalicja Obywatelska.

20.12.2023

NIK: Liczne nieprawidłowości przy zatwierdzaniu taryf za wodę

Administracja publiczna

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła w jaki sposób Wody Polskie zatwierdzały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz rozpatrywały wnioski o skrócenie okresu obowiązywania taryf. Kontrola wykazała przewlekłość postępowań i liczne naruszenia przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

20.12.2023

Reforma KAS to dziś braki kadrowe i braki wykwalifikowanych ludzi

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna

Kontrole celno-skarbowe wynoszące średnio 400 dni, długotrwałość prowadzonych postępowań podatkowych w pierwszej instancji w urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych, z których prawie połowa trwała ponad 6 miesięcy - to tylko niektóre wyniki kontroli NIK w organach Krajowej Administracji Skarbowej, do których dotarł serwis Prawo.pl. Powodem są braki kadrowe i brak wykwalifikowanych służb. Zdaniem prawników, to zawoalowane potwierdzenie klęski reformy administracji skarbowej przeprowadzonej przez PiS w 2017 roku.

20.12.2023

Niejasna relacja pozwoleń zintegrowanych i decyzji środowiskowych utrudnia inwestycje

Środowisko Odpady Poprawmy prawo

Interpretacja przepisów po wprowadzeniu kolejnych nowelizacji prawa o odpadach i ustawy "środowiskowej" jest niekorzystna dla inwestorów i utrudnia powstawanie proekologicznych instalacji. W praktyce nierzadko zdarza się bowiem, że proces inwestycyjny trwa dłużej niż okres „obowiązywania” decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co uniemożliwia skuteczne złożenie wniosku o pozwolenie zintegrowane. Dlatego potrzebne są zmiany.

20.12.2023

Najpierw uchwała Sejmu kwestionująca skład KRS, potem zmiany kadrowe w sądach

Wymiar sprawiedliwości

Z części sądów płyną już do Ministra Sprawiedliwości apele o jak najszybsze usunięcie ze stanowisk obecny prezesów i wiceprezesów sądów. Sprawa w myśl obowiązujących przepisów, nie jest jednak taka łatwa, a problemem może okazać się obecna KRS, bo to ona miałaby decydujący głos w sytuacji negatywnej opinii kolegium sądu. A to tworzy błędne koło, bo członkami kolegiów są przede wszystkim... prezesi. Sytuację może jednak zmienić uchwała Sejmu wskazująca, że obecny skład KRS jest niezgodny z Konstytucją.

20.12.2023

W projekcie budżetu na 2024 r. odmrożenie wynagrodzeń sędziowskich

Wymiar sprawiedliwości

Wynagrodzenie sędziego w 2024 r. ma być liczone zgodnie z Prawem o ustroju sądów powszechnych, a nie tak jak od 2021 r. - na podstawie ustawy okołobudżetowej. Czyli podstawą będzie tym razem 7005,76 zł. Tak samo ma być z powiązanymi zawodami czyli referendarzami i asesorami sądowych. W przypadku prokuratorów w projekcie ustawy budżetowej wskazano na podwyżki, ale w Sejmie jest autopoprawka do okołobudżetówki autorstwa byłego rządu, zgodnie z którą również ich wynagrodzenia mają być liczone na podstawie ustawy ustrojowej.

19.12.2023

Po burzliwych obradach Sejm ekspresowo przyjął uchwałę medialną

Sejm w ekspresowym tempie przyjął tzw. uchwałę medialną, w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP. Sam projekt wniosła grupa posłów KO, Polski 2050-TD, Lewicy, PSL-TD. W uchwale wezwano Skarb Państwa reprezentowany przez organ właścicielski spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP do podjęcia działań naprawczych.

19.12.2023

Coraz więcej pielęgniarek w wieku emerytalnym - raport

Zawody medyczne

W ciągu zaledwie 15 lat średnia wieku pielęgniarek wzrosła o prawie 10 lat, zaś średnia wieku położnych o ponad 8 lat - wynika z „Raportu o stanie pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, opracowanego na zlecenie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Już teraz średni wiek pielęgniarki wynosi niewiele ponad 54 lata, a położnej o niecałe 3 lata mniej. Do 2030 r. aż 65 proc. obecnie zatrudnionych pielęgniarek i 60 proc. położnych będzie w wieku uprawniającym do świadczeń emerytalnych.

19.12.2023

Olbrzymie zainteresowanie polskich firm programami unijnymi

Prawo gospodarcze Prawo europejskie

Najnowsze konkursy uruchomione w ramach nowej perspektywy ewidentnie ukazują, jak duże jest zapotrzebowanie wśród polskich przedsiębiorców na fundusze unijne. Pandemia i przerwa między perspektywami przyczyniły się do pogorszenia sytuacji w sektorze MSP, co skutkuje olbrzymim zainteresowaniem na pozyskiwanie środków zewnętrznych - pisze Przemysław Konieczny, Starszy Analityk Biznesowy w Dziale Doradztwa Gospodarczego DC CENTRUM Sp. z o. o. 

19.12.2023

Jakie są najgorsze przepisy prawa podatkowego? Można je zgłaszać do końca roku

Prawnicy

Prawo.pl po raz czwarty organizuje akcję Poprawmy prawo. Naszych Czytelników prosimy o zgłoszenie najgorszych przepisów, które wymagają poprawy. Prosimy też o zgłaszanie braku potrzebnych regulacji. Bierzemy pod uwagę ustawy i rozporządzenia obowiązujące w 2023 r. oraz uchwalone przez Sejm do końca tego roku. Autorzy najlepszych zgłoszeń otrzymają roczny dostęp do LEX-a.

19.12.2023

Minister Sprawiedliwości cofnął nominację sześciu nowym prezesom sądów

Wymiar sprawiedliwości

Nowy minister sprawiedliwości cofnął nominacje sześciu nowym prezesom sądów, powołanym tuż przed odejściem przez b. ministra Zbigniewa Ziobrę. Nie zdążyli oni objąć stanowisk, więc nie jest to odwołanie w trakcie trwania kadencji. W innym przypadku wymagałoby opinii kolegiów sądów, a w razie negatywnej sprawa oparłaby się o KRS.

19.12.2023

Rząd przyjął projekt budżetu na 2024 rok z deficytem 184 mld zł

Finanse publiczne Finanse

Deficyt budżetu na 2024 roku wyniesie 184 mld zł. Wydatki zaplanowano na 866 mld zł, a przychody na 682 mld zł - poinformował we wtorek minister finansów Andrzej Domański. Premier Donald Tusk zaznaczył, że w projekcie są pieniądze na wypłaty 13. i 14. emerytur. Wynagrodzenia pracowników państwowej sfery budżetowej, żołnierzy i funkcjonariuszy oraz celników wzrosną o 20 proc., a nauczycieli o 30 proc.

19.12.2023

DLA Piper: Zmiany przepisów mogą znacznie zwiększyć ceny usług świadczonych przez aplikacje

Prawo pracy Nowe technologie Prawo europejskie

Parlament Europejski i Rada UE w ubiegłym tygodniu uzgodniły treść dyrektywy w sprawie pracy za pośrednictwem platform internetowych. Regulacja obejmie popularne w Polsce platformy cyfrowe takie jak Pyszne.pl. Glovo, Wolt, Uber, Bolt, jush! i Lisek. Zdaniem prawników kancelarii prawnej DLA Piper, planowana zmiana przepisów dla platform cyfrowych działających w branży dostawczej i przewozowej może w skrajnym wariancie drastycznie zwiększyć koszty pracy, a w efekcie spowodować wzrost cen usług.

19.12.2023

Dni obecnej KRS policzone? Jest projekt uchwały, ale przewodnicząca nie zamierza rezygnować

Wymiar sprawiedliwości

Na stronach Sejmu zamieszczono już projekt uchwały dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Ma być ona podstawą do stwierdzenia, że wybór 15 sędziów/członków, na podstawie noweli ustawy o KRS z grudnia 2017 r. jest sprzeczny z Konstytucją. Sejm - zgodnie z nią - wzywa tych sędziów do ustąpienia, a prezydenta Andrzeja Dudę - do podjęcia działań mających na celu przywrócenie jej pozycji ustrojowej oraz funkcji określonych w Konstytucji.

19.12.2023

Roman Giertych chce uchylenia immunitetu Zbigniewa Ziobry

Wymiar sprawiedliwości

Roman Giertych składa do Marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Poseł KO uzasadnia, że został zniesławiony. Chodzi o jeden z wywiadów, w którym b. minister sprawiedliwości miał mu zarzucić, że "udaje wielkie panisko, które może stać ponad prawem". Co więcej, Giertych chce też wnieść o zbadanie Ziobry przez biegłych sądowych, by ustalić czy może brać udział w procesie.

19.12.2023

Bilans roku - dlaczego pracownicy myślą o zmianie pracy

Prawo pracy Rynek pracy

Koniec roku to naturalny czas podsumowań i planowania przyszłości. Również tej zawodowej. Polscy pracownicy, jak wynika z badań, są bardzo otwarci na zmianę – blisko 2/3 z nich bierze pod uwagę nawet radykalne kroki dotyczące ich sfery zawodowej i wykonywanych zadań. Pytanie, czy są w stanie wywołać trzęsienie ziemi na rynku pracy.

19.12.2023

Rękojmia to nie to samo co gwarancja

Prawo cywilne Domowe finanse

Rękojmia i gwarancja to dwa podstawowe mechanizmy zabezpieczające kupującego przed negatywnymi skutkami nabycia wadliwego towaru. Czego dokładnie można żądać w takich przypadkach? Okazuje się, że kupujący ma szerokie możliwości ochrony swoich uprawnień. Więcej na ten temat również w Legal Alert.

19.12.2023

RPO apeluje do MSWiA o uchylenie przepisów o tzw. pushbackach

Administracja publiczna Prawo europejskie

Marcin Wiącek pisze do MSWiA w sprawie stosowania przez Straż Graniczną tzw. pushbacków, czyli zawracania cudzoziemców do linii granicy państwowej tuż po zatrzymaniu, bez uprzedniego dokonania zindywidualizowanej oceny ich sytuacji faktycznej i prawnej. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o uchylenie obowiązujących przepisów i wprowadzenie takich, które umożliwią migrantom realizację ich podstawowych praw.

19.12.2023