10 lipca wyrok w sprawie faktur byłego lidera KOD

Wymiar sprawiedliwości

Dziesiątego lipca sąd ma ogłosić wyrok w sprawie tzw. afery fakturowej w Komitecie Obrony Demokracji. Były lider tego stowarzyszenia Mateusz Kijowski, który jest oskarżony o poświadczenie nieprawdy w fakturach za obsługę informatyczną, chce uniewinnienia. Prokuratura domaga się dla niego roku więzienia.

27.06.2023

Prezydencka Rada ds. Samorządu Terytorialnego o problemach średnich miast

Samorząd terytorialny

Prezydencka Rada ds. Samorządu Terytorialnego rozmawiała we wtorek o problemach i wsparciu średnich miast. Zdaniem prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego Marcina Witko potrzebny jest specjalny pakiet reform dla takich miast, które tracą swoje funkcje m.in. wskutek likwidacji dużych przedsiębiorstw.

27.06.2023

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego wpłynie na rozliczenia podatkowe

CIT PIT VAT Doradca podatkowy

1 lipca zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Będzie to skutkowało kilkoma istotnymi zmianami w rozliczaniu podatków. Najważniejszą sprawą jest powrót obowiązkowego raportowania krajowych schematów podatkowych. Wróci także konieczność posiadania aktualnych certyfikatów rezydencji i szybszego zgłaszania skarbówce płatności na rachunki spoza tzw. białej listy podatników VAT.

27.06.2023

Badanie: Inkluzywność w polskich organizacjach - ile w niej autentyczności, a ile pozorów

Rynek Prawo pracy

Coraz więcej organizacji w Polsce i na świecie deklaruje, że kluczowe jest dla nich inkluzywne środowisko pracy. Liderzy zainteresowani są korzyściami z niej płynącymi - np. większą innowacyjnością zespołów czy atrakcyjnym wizerunkiem pracodawcy. Tymczasem z najnowszego badania Kincentric wynika, że tylko 27 proc. pracowników odbiera działania top managementu wspierające inkluzywność jako szczere i wiarygodne.

27.06.2023

Będzie kolejna deubekizacja administracji publicznej. Zmiana ustawy o służbie cywilnej opublikowana

Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna

Odbiurokratyzowanie i uelastycznienie zatrudnienia w służbie cywilnej, uproszczenie naboru na stanowisko, zmiany w systemie czasu pracy i funkcjonowaniu komisji dyscyplinarnych - zakłada nowelizacja ustawy o służbie cywilnej i innych ustaw. Pracę w administracji państwowej i służbie cywilnej stracą pracownicy i współpracownicy organów bezpieczeństwa, nawet jeśli złożyli zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

27.06.2023

Część pracowników sądów boi się, że udział w proteście odbierze im szanse na nagrodę

Wymiar sprawiedliwości

Nie milkną echa porozumienia "Solidarności" z rządem. Zamiast podwyżek dla pracowników sądów i prokuratur zapisano w nim jednorazowe nagrody specjalne. Siedem związków zawodowych wyraziło oburzenie i zażądało podwyżek już od 1 lipca. Także "Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury oświadczyła, że czuje się oszukana i nawołuje do protestu.

27.06.2023

Wykup użytkowania wieczystego gruntów komercyjnych na nowych zasadach już po wakacjach

Nieruchomości

Wczesną jesienią wejdą w życie nowe zasady wykupu prawa użytkowania wieczystego dla gruntów komercyjnych. Masowego zainteresowania raczej nie będzie. Wiele firm nie zdążyć nawet złożyć wniosku o wykup, ponieważ przepisy dają im niewiele czasu. Nie brakuje też niechlujnych, niedopracowanych regulacji, które mogą "namieszać" przy wykupie, albo wręcz go zablokować.

27.06.2023

Nie będzie stanu zagrożenia, ale Covid-19 w systemie zostanie na dłużej

Pacjent Zawody medyczne

Kontynuowane będą szczepienia przeciwko Covid-19, a w obiegu „na wszelki wypadek” zostaną tzw. paszporty covidowe. Dorośli nie będą potrzebowali skierowania do psychologa także po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Tak rząd przygotowuje się na 1 lipca, gdy zakończy się stan zagrożenia epidemicznego. Wiadomo już, że z wdrożeniem wszystkich pomysłów nie zdąży.

27.06.2023

Fundacja rodzinna może uniknąć podatku od ukrytych zysków - przez lukę w przepisach

CIT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Fundacja rodzinna płaci, co do zasady, 15-proc. podatek od długoterminowych lub niespłacanych w terminie pożyczek udzielanych beneficjentom. Okazuje się jednak, że jest sposób na jego uniknięcie. Wystarczy, że fundacja udzieli pożyczki na czas nieokreślony albo bez terminu zwrotu. Wówczas taka pożyczka nie będzie się mieścić w katalogu ukrytych zysków.

27.06.2023

Uczestnikiem PPK można stać się z mocy prawa

Prawo pracy PPK

Pracodawca zawiera dla pracownika umowę o prowadzenie PPK nie wcześniej niż 15. dnia zatrudnienia i nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 90 dni zatrudnienia. Jeżeli nie robi tego w tym terminie, pracownik stanie się uczestnikiem PPK z mocy prawa.

27.06.2023

Przepisy zmuszają do usuwania nieistniejących nieczystości

Samorząd terytorialny Środowisko

Gminy w regulaminach narzucają mieszkańcom częstotliwość wywozu nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków, co może być szkodliwe dla oczyszczalni i jest kosztowne dla ich właścicieli. Przepisy są niejasne co do tego, jak powinny wyglądać w regulaminach gminy. I tak zainwestowanie w rozwiązania ekologiczne stało się nieopłacalne.

27.06.2023

Od 1 lipca skierowanie do sanatorium tylko w wersji elektronicznej

Pacjent

Od 1 lipca skierowania do sanatoriów będą wystawiane już tylko w formie elektronicznej - przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia. Kończy się wówczas okres przejściowy, a papierowe skierowania będą wystawiane w wyjątkowych sytuacjach. E-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest automatycznie przesyłane do odpowiedniego oddziału NFZ już w momencie wystawienia.

26.06.2023

WSA: Rzecznik MŚP może wystąpić o interpretację ogólną

Ordynacja Małe i średnie firmy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej do ministra finansów. Orzekł tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 23 maja 2023 r. (sygn. III SA/Wa 2585/22). Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem ministra, który odmówił wszczęcia postępowania o wydanie interpretacji ogólnej na wniosek rzecznika MŚP.

26.06.2023

Unijne cyfrowe zaświadczenia COVID-19 - także po 1 lipca

Koronawirus Koronawirus szczepienia

System Ewidencji Wjazdu do Polski (EWP) oraz unijne cyfrowe zaświadczenia COVID są dalej niezbędne dla prawidłowego monitorowania sytuacji związanej z zakażeniem SARS-CoV-2 w kraju - uznało Ministerstwo Zdrowia. Dlatego także po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca rozwiązania te będą utrzymane. Zakłada to przekazany do konsultacji projekt rozporządzenia ministra zdrowia.

26.06.2023

MF: Osoby fizyczne nie mogą wnosić detalicznych obligacji skarbowych do fundacji rodzinnej

CIT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

W ocenie Ministerstwa Finansów fundacja rodzinna nie mieści się w kategorii podmiotów, o których mowa w art. 101 ustawy o finansach publicznych, i nie może być nabywcą skarbowych papierów oszczędnościowych. Resort finansów odpowiedział tak na pytanie Prawo.pl. To oznacza, że osoby fizyczne nie mogą wnosić detalicznych obligacji skarbowych do fundacji rodzinnej. Eksperci alarmują, że część kapitału może "wyemigrować" za granicę.

26.06.2023

UOKiK bada wykorzystywanie nieuczciwej przewagi kontraktowej na rynku mleczarskim

Rynek Ochrona konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązał Spółdzielnię Mleczarską Mlekpol do zaprzestania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych wobec dostawców mleka. Firma miała wymuszać podpisywanie niekorzystnych umów, opartych na trudnych do negocjowania wzorach. Po interwencji urzędu Mlekpol niezwłocznie podjął działania w kierunku wskazanym przez UOKiK.

26.06.2023

Konkurs dla nauczycieli „Kierunek – Innowacja 2023”

Ministerstwo Edukacji i Nauki organizuje konkurs o nazwie „Kierunek – innowacja 2023”, skierowany do nauczycieli z publicznych i prywatnych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu opisu innowacyjnej działalności przeprowadzonej w roku szkolnym 2022/2023.

26.06.2023

Raport roczny UPRP za 2022 r. - znaki towarowe wciąż najchętniej rejestrowane

28 457 – to liczba zgłoszeń, które w trybie krajowym i międzynarodowym przyjął Urząd Patentowy RP w 2022 r. W porównaniu z poprzednim rokiem, odnotowano więc spadek o ponad 6,5 tys. zgłoszeń. W niemal 98 proc. spraw postępowania w UPRP kończyły się w pierwszej instancji, a zaledwie od 0,3 proc. decyzji wniesiono skargi do sądów administracyjnych. Odnotowano także pierwszy przypadek rejestracji oznaczenia geograficznego.

26.06.2023

ZUS kontroluje i wstrzymuje wypłaty zasiłków chorobowych

Ubezpieczenia społeczne

Rośnie liczba dni absencji chorobowej i liczba wystawionych zaświadczeń lekarskich. Zwolnienia chorobowe nie zawsze są jednak wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Wyjazdy na wycieczki, remonty mieszkania czy dodatkowa praca zawodowa – to tylko niektóre przykłady. W I kwartale 2023 roku ZUS wydał 7,77 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych.

26.06.2023