Ustawa o domach do 70 mkw. bez formalności już obowiązuje

Administracja publiczna Budownictwo Polski Ład

Od poniedziałku wchodzą w życie przepisy umożliwiające budowę domów do 70 m kw. bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Wyłączają możliwość zgłaszania sprzeciwu przez starostę w razie wadliwego zgłoszenia budowy, ale nie pozbawiają nadzoru budowanego uprawnień kontrolnych.

03.01.2022

Koniec przerwy świątecznej, szkoły wracają do pracy zdalnej

Zakończyła się bożonarodzeniowa przerwa świąteczna w szkołach i od poniedziałku 3 stycznia uczniowie wracają do nauki, ale na razie do zdalnej. Nauka stacjonarna w szkołach ma się rozpocząć 10 stycznia. W czwartek 6 stycznia przypada święto Trzech Króli, które jest dniem wolnym, a piątek 7 stycznia będzie w wielu szkołach dniem wolnym od zajęć z tzw. puli do dyspozycji dyrektora szkoły.

03.01.2022

Kryzys praworządności szkodzi też ochronie środowiska

Środowisko Prawo unijne

Jeśli Komisja Europejska uruchomi mechanizm „pieniądze za praworządność”, nasz kraj może stracić nawet 170 mld euro, z czego 42 mld euro na działania służące ochronie klimatu, walce ze smogiem i ochronie przyrody - wynika z analizy prawnej Fundacji ClientEarth. Tymczasem polski rząd nie wykonuje kolejnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE i usztywnia się w sporze z Komisją Europejską.

03.01.2022

Pełnomocnik zatrzymanego czy obrońca - przepisy ograniczają prawo do obrony

Prawo karne Prawnicy

Adwokaci i radcy prawni od lat apelują, by dostęp do obrońcy był możliwy od momentu zatrzymania. Polskie władze konieczności zmian nie widzą, twierdząc, że obowiązujące przepisy wystarczają. To, że tak nie jest, pokazuje praktyka. Prawnicy alarmują, że do części czynności, mimo upoważnienia do obrony, nie są dopuszczani, bo skoro zatrzymany nie ma zarzutu - to ma... pełnomocnika, a nie obrońcę.

03.01.2022

Nowe przepisy o odpadach mają zmniejszyć ich ilość na składowiskach

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady

Od 1 stycznia zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o odpadach, których celem jest m.in. zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach. Nowelizacja na nowo definiuje bioodpady, odpady budowlane i rozbiórkowe. I wprowadza nowe obowiązki dla gmin. Przewiduje też zachęty do przestrzegania hierarchii postępowania z odpadami oraz do ograniczania ich wytwarzania.

03.01.2022

Przymusowe leczenie alkoholików to fikcja, bo brakuje sankcji

Prawo rodzinne Opieka zdrowotna Poprawmy prawo

Sąd może skierować na leczenia alkoholika, ale nie ma żadnych sankcji za niestawienie się na terapię. Ponadto brakuje procedur przyjęcia takiego przymusowego pacjenta na leczenie. Dlatego zdaniem ekspertów, a także Najwyższej Izby Kontroli, przepisy trzeba poprawić, bo te obecnie obowiązujące w praktyce nie działają. Problemem jest też niska skuteczność takich przymusowych terapii.

03.01.2022

Wspólny PIT małżonków nie pomoże odliczyć ulgi dla klasy średniej

Domowe finanse PIT Polski Ład

Do skorzystania z ulgi dla klasy średniej przychody małżonków będzie trzeba analizować osobno. Może się więc okazać, że odliczenie nie będzie przysługiwało, jeśli mąż lub żona zarobi zbyt dużo i przekroczy limit. Wszystko komplikuje fakt, że dla każdego z małżonków ulga jest ustalana odrębnie. Lepiej więc złożyć pracodawcy oświadczenie, by nie naliczał on ulgi w trakcie roku. Dzięki temu uniknie się ryzyka dopłaty podatku.

03.01.2022

Praca cudzoziemca na dwa kraje – potrzebne zaostrzenie prawa

Prawo pracy Prawo unijne

W Polsce trwa proceder legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców wyłącznie w celu tranzytowym. Nieuczciwym firmom ułatwiają go przepisy, które nie określają, ile czasu musi pracować obcokrajowiec, by mógł wyjechać do pracy za granicę na podstawie pracy zalegalizowanej w Polsce, by nie było ryzyka, że nasz kraj jest jedynie krajem tranzytowym. Zdaniem prawników, konieczne są w tym zakresie bezwzględne kontrole i zaostrzenie przepisów.

03.01.2022

Życie na podsłuchu - ani obywatel, ani komisja nie sprawdzi, kogo śledziły służby

Wymiar sprawiedliwości Policja

Osoba, która nie ma nic na sumieniu, nie ma szans dowiedzieć się o tym, że była podsłuchiwana lub śledzona Pegasusem, nawet gdyby zgodę na to wydał sąd. Informacje te można uzyskać dopiero po wszczęciu postępowania, a i wtedy nie będą one szczególnie wyczerpujące. Choć pełen wgląd w pracę służb wytrącałby im broń z ręki, brakuje organu, który sprawdzałby, czy nie nadużywają swoich uprawnień.

03.01.2022

Nieubezpieczeni z prawem do bezpłatnego leczenia psychiatrycznego

Pacjent Opieka zdrowotna

Konstytucja gwarantuje prawo do ochrony zdrowia i nakłada na władze publiczne obowiązek zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. W sposób szczególny odnosi się to do zaburzeń psychicznych. Dlatego też pacjenci, którzy się z nimi zmagają, ale nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, mogą bez opłat korzystać ze świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

03.01.2022

We wtorek Sejm zacznie prace nad Lex Czarnek

Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą

4 stycznia br. w komisji sejmowej odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy - Prawo oświatowe, zwanego Lex Czarnek. Według projektu, jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

02.01.2022

Sejm Nowy Rok zacznie od projektów o uprawie konopi

Farmacja

Nowy rok 2022 Sejm rozpocznie od rozpoznawania trzech ustaw nowelizujących ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Posłowie mają nachylić się nad trzema projektami poselskimi, które zmierzają do uregulowania kwestii upraw i zbioru konopi innych niż włókniste w celu uzyskania surowca farmaceutycznego. Chodzi o łatwiejszy dostęp do konopi dla celów leczniczych.

02.01.2022

Pomoc prawna w stanie epidemii, nowe obowiązki starosty

Samorząd terytorialny Prawnicy

Dzisiaj weszło w życie znowelizowane rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Rozporządzenie dostosowuje regulacje do stanu epidemii, co oznacza większe możliwości porozumiewania się z potrzebującymi przez telefon i internet.

01.01.2022

SN: Nowi sędziowie przewodniczącymi wydziałów w Izbie Cywilnej

Prawo cywilne Prawnicy

Z dniem 1 stycznia 2022 r. zlikwidowano pięć dotychczas funkcjonujących w Izbie Cywilnej wydziałów, a na ich miejsce utworzone są trzy nowe wydziały, rozpoznające sprawy bez kryterium terytorialnego. Obowiązki przewodniczących nowo-powołanych wydziałów powierzono dr hab. Tomaszowi Szanciło, Mariuszowi Łodko i dr hab. Marcinowi Krajewskiemu. Zmiany te mają na celu likwidację zaległości w Izbie.

01.01.2022

Dyrektor liceum: W 2022 roku wirtualne podwyżki i zamordystyczna wizja szkoły

Kadry w oświacie

Porojektowane w tzw. Lex Wójcik przepisy karne wprowadzają do prawa oświatowego coś, czego trzeba się bać. Mają ewidentnie być batem na dyrektorów. A do tego Lex Czarnek zmierza do scentralizowanego systemu edukacyjnego podporządkowanego jednej osobie, czyli Czarnkowi - ocenia Marcin Konrad Jaroszewski, dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie.

01.01.2022

Projekt - pół roku na rozpoznanie wniosku o ekstradycję

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by sądy miały 6 miesięcy na prawomocne rozstrzygnięcie w zakresie wniosku ekstradycyjnego, a na wydanie takiej osoby ma być z kolei 30 dni. Jeśli terminów nie uda się dotrzymać, sądy będą musiały poinformować o przyczynach resort - wynika z projektu rozporządzenia, które trafiło właśnie do opiniowania.

01.01.2022

Zmiany w przepisach wymagają lepszej informacji o instrumentach finansowych

Rynek i konsument Finanse

Od początku 2022 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wprowadzane tą regulacją zmiany dostosowują do prawa Unii Europejskiej regulacje dotyczące przede wszystkim przepływu i udostępniania informacji, instrumentów rynku finansowego oraz nadzoru finansowego.

01.01.2022

Gdy ofiara czeka na miłość, oszust na pieniądze

Prawo karne Policja

Lekarz z zagranicy, inżynier z platformy wiertniczej, żołnierz, najlepiej z armii amerykańskiej… zagra na uczuciach, otworzy serce, wyczyści konto i rozpłynie się w cyberprzestrzeni. Tak zwane łowienie rybki czy oszustwa nigeryjskie są wciąż popularne. W czasie pandemii nawet bardziej. A policji na razie pozostaje apelować o rozwagę, bo happy end z książek Harlequina rzadko się zdarza.

01.01.2022

Rehabilitacja na Narodowy Fundusz Zdrowia - dla kogo i na jakich zasadach

Opieka zdrowotna

Nie za wszystkie zabiegi rehabilitacyjne trzeba płacić prywatnie. Gdy skierowanie wypisze lekarz rodzinny, można skorzystać z fizjoterapii finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tyle, że nie od razu. Zależnie od województwa na termin trzeba czekać od 59 do 149 dni. Warto jednak sprawdzić, komu i w jakim zakresie przysługuje fizjoterapia opłacana NFZ.

31.12.2021

W 2022 roku wyższe mandaty i łatwiej o punkty karne

Prawo karne Administracja publiczna

W 2022 roku wielu kierowców będzie musiało głębiej sięgnąć do kieszeni. Nowelizacja przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zaostrza część kar za wykroczenia drogowe, nawet kilkukrotnie. Wprowadza też nowe wykroczenia. W opublikowanym w Dzienniku Ustaw nowym taryfikatorze ujętych jest aż 12 wykroczeń, że które kierowca dostanie 15 punktów karnych.

31.12.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski