Prezydent Duda gotowy do wyznaczenia prezesa TK

Prawnicy

Wobec konfliktu w Trybunale Konstytucyjnym prezydent Duda jest gotowy wskazać prezesa. Trybunał musi się "odkłócić" i wziąć do roboty - podkreślił w dzisiejszym wywiadzie telewizyjnym. Dodał, że każdy konstytucyjny organ państwa – a takim organem jest też Trybunał Konstytucyjny - ma swoją odpowiedzialność za sprawy państwowe, ma swój wymiar zadań i te zadania powinien realizować.

22.02.2023

Senat odrzucił w całości ustawę "deregulacyjną"

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Senat opowiedział się podczas środowego głosowania za odrzuceniem w całości ustawy deregulacyjnej. Teraz wróci ona do Sejmu. Ustawa wprowadza zmiany w kilkunastu aktach prawnych, w tym m.in. podnosi próg przychodowy dla tzw. działalności nieewidencjonowanej czy modyfikuje zasady uzyskiwania pozwolenia na broń.

22.02.2023

Samorządy wojewódzkie chcą zmiany zasad zatrudniania lekarzy spoza UE

Zawody medyczne Zarządzanie

Umożliwienie zaangażowania lekarzy spoza Unii Europejskiej w realizację świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w zgodzie z ich udokumentowanymi umiejętnościami, postuluje Komisja ds. Ochrony Zdrowia Związku Województw RP. Obecne przepisy regulujące warunki zawierania umów na to nie pozwalają, choć dopuszczają zatrudnianie takich lekarzy w warunkach szpitalnych.

22.02.2023

Nie ma już biznesu bez konta na PUE ZUS

Ubezpieczenia społeczne

Od tego roku wszyscy płatnicy składek mają obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Osoba, która rozpoczyna prowadzenie własnej firmy powinna pamiętać o tym, by samodzielnie zarejestrować swoje konto na PUE ZUS lub kogoś do niego upoważnić – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

22.02.2023

Kandydaci na prokuratorów muszą się pogodzić z niekompletnym egzaminem

Prawnicy Prokuratura

Asystenci prokuratorów skarżą się, że zasady egzaminu wstępnego na aplikację prokuratorską uzupełniającą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury nie zapewniają obiektywnych kryteriów oceny. Interweniował w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich, ale resort sprawiedliwości odpowiedział, że kandydatom zapewniono równe szanse dostępu do kształcenia, a ustawodawca nie jest zobowiązany do unifikacji zasad naboru na wszystkie aplikacje.

22.02.2023

RIO: Stołówka w internacie może zarabiać na wyżywieniu uczestników obozów sportowych

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Stołówka w internacie zespołu szkół rolniczych może prowadzić sprzedaż posiłków na rzez osób trzecich pod warunkiem, że nie zakłóca to prawidłowego jej funkcjonowania. Taka, dodatkowa działalność stołówki, nie może wpływać na wykonywanie zdań, do których została stworzona – uważa Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

22.02.2023

Raport OPI: Wzrasta umiędzynarodowienie polskiej nauki

Szkolnictwo wyższe

Polska zajmuje piąte miejsce w UE pod względem liczby badaczy, zatrudniając 124 600 osób. Co więcej, według danych pochodzących z systemu POL-on w ramach polskiego systemu nauki funkcjonuje łącznie 608 instytucji naukowych - wynika z raportu Ośrodka Przetwarzania Informacji „Nauka w Polsce 2022”.

22.02.2023

UOKiK sprawdza, czy doszło do zmowy cenowej na rynku ekspresów do kawy

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwej zmowy cenowej i odgórnego ustalania cen ekspresów do kawy i akcesoriów marki Jura. Nieprawidłowości i umówienie się na utrzymywanie konkretnych cen detalicznych mogło dotyczyć zarówno sklepów internetowych, jak i stacjonarnych. Za ewentualne naruszenie przepisów przedsiębiorcom grożą wysokie kary.

22.02.2023

NIK: Na samorządowe drogi wydano miliardy, ale brakuje pieniędzy na ich okresowe kontrole

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

W Polsce mamy ponad 380 tys. dróg gminnych i powiatowych. Koszt ich modernizacji przekracza możliwości finansowe samorządów, dlatego chętnie korzystają z rządowego dofinansowania. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła jak wydawane są te pieniądze i nie ma większych zastrzeżeń: stan dróg powoli się poprawia, a inwestycje prowadzone są prawidłowo.

22.02.2023

Ustawa o fundacji rodzinnej opublikowana

Prawo cywilne CIT PIT Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie 22 maja 2023 roku. Nowe prawo ma pozwolić firmom rodzinnym na stabilną działalność po śmierci właściciela lub po jego przejściu na emeryturę. Zdaniem ekspertów to szansa na rozwiązanie problemu dziedziczenia rodzinnych firm, a nowe przepisy pomogą kontynuować prowadzenie biznesu w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie.

22.02.2023

Spółka cicha nie pozbawia prawa do estońskiego CIT

CIT Doradca podatkowy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która stanie się wspólnikiem spółki cichej, nie utraci prawa do opodatkowania w formie estońskiego CIT. Umowa spółki cichej nie naruszy warunku braku szeroko pojętych powiązań o charakterze kapitałowym. Potwierdza to niedawna interpretacja wydana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

22.02.2023

Nowa podstawa programowa znów wprowadzana na łapu capu

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Od 1 września 2023 r. podstawy przedsiębiorczości mają zostać zastąpione nowym przedmiotem biznes i zarządzanie. Wzrosnąć ma też znaczenie łaciny, ma być ona językiem obcym do wyboru. Według dyrektorów szkół zmiany wprowadzane są zbyt szybko - problemem może być też znalezienie nauczycieli.

22.02.2023

Okazjonalna praca zdalna to nie urlop na żądanie – nie wystarczy wniosek, potrzebna zgoda szefa

Nikt nie wie, jak należy stosować okazjonalną pracę zdalną, bo przepis Kodeksu pracy, który ją reguluje nie określa ani kiedy ma być składany wniosek przez pracownika, ani w jakim terminie i w jaki sposób powinien być rozpatrzony przez pracodawcę. Tymczasem ustawodawca wyłączył stosowanie do niej przepisów dotyczących zasad wykonywania pracy zdalnej, czyli możliwość określenia jej w regulaminie pracy zdalnej.

22.02.2023

Prywatny sektor medyczny łapie zadyszkę w pocovidowych realiach

Pacjent Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Kolejki do specjalistów wydłużają się również w prywatnych placówkach ochrony zdrowia. Z dodatkowych ubezpieczeń korzysta coraz więcej pacjentów, którzy nie mogą doczekać się świadczeń w ramach NFZ. Dlatego większość towarzystw ubezpieczeniowych skupia się obecnie na maksymalnym skróceniu czasu oczekiwania na wizyty i badania. Zmienia się także oferta, która jest rozszerzana o profilaktykę i ubezpieczenia szpitalne.

22.02.2023

Samorządy w niebezpieczeństwie, bo nie stać ich na cyberspecjalistów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Compliance Kontrola zarządcza

Samorządy, w związku z wojną na Ukrainie, będą częściej padać ofiarą cyberprzestępców - najnowszy przykład to atak na system informatyczny transportu miejskiego na Śląsku. Problemem jest nie tylko infrastruktura, która jednak się modernizuje, ale brak pieniędzy na zatrudnienie wykwalifikowanej kadry. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa wolą pracować w firmach.

22.02.2023

Frankowicze mogą pozywać banki, ale raczej nie za korzystanie z kapitału

Banki Kredyty frankowe

Rzecznik Generalny TSUE nie przyznał konsumentom prawa do żądania od banków wynagrodzenia za korzystanie z ich rat, ale możliwość dochodzenia dodatkowych roszczeń - uważa większość prawników. Nie oznacza to jednak, że frankowicze nic nie ugrają, gdy tak też uzna TSUE. Będą mogli domagać się m.in. zadośćuczynienia za dyskomfort psychiczny, stres czy rozstrój zdrowia, spowodowane stosowaniem przez bank nieuczciwych postanowień.

22.02.2023

Deklaracja Toruńska: Nie ma nauki bez wolności

Nie ma możliwości rozwoju naukowego, nie ma możliwości rozwijania nauki na każdej jej płaszczyźnie bez wolności - to najważniejsze sformułowanie tzw. Deklaracji Toruńskiej, przyjętej we wtorek jako centralne wydarzenie trzeciego dnia obrad Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

21.02.2023

Nowa ustawa ma usprawnić procedurę naboru do służby więziennej

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Poprawa funkcjonowania oraz efektywności pracy w Służbie Więziennej - to cel proponowanej przez ministra sprawiedliwości nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają usprawnić m.in. procedurę naboru do formacji. Uproszczone zostaną także procedury związane z przydzielaniem funkcjonariuszom Służby Więziennej kwater tymczasowych.

21.02.2023

RPO chce doprecyzowania zasad doliczania VAT do taksy notarialnej

Prawnicy VAT

Notariusze od 28 lat praktykują doliczanie podatku od towarów i usług do taksy notarialnej. Ponieważ jednak przepisy podatkowe mogą budzić wątpliwości, a obowiązujące prawo nie pozwala na podwyższenie wynagrodzenia notariusza o VAT, rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwraca się do posłów i senatorów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dla uregulowania tej kwestii.

21.02.2023

Rząd chce pomóc rozwinać eksport z Ukrainą, pracuje nad nowymi przepisami

Ubezpieczenia Ukraina

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) chwali projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa. Według niej nowe przepisy ułatwią polskim firmom zaangażowanie się w odbudowę Ukrainy. Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało właśnie projekt do publicznych konsultacji.

21.02.2023