Emeryci i renciści też mogą przekazywać 1 procent PIT

Domowe finanse PIT

ZUS wysyła już emerytom i rencistom PIT-y. Na tej podstawie można przygotować roczne zeznania podatkowe. PIT za 2021 rok będzie można składać od 15 lutego do 2 maja. Jedną z metod jest skorzystanie z serwisu e-Urząd Skarbowy. W rocznym PIT można przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

08.02.2022

Jakich kompetencji potrzebują współcześni liderzy?

Prawo pracy Zarządzanie

Program Rozwoju Liderów to nowość w ofercie Wydziału Zarządzania UŁ, skierowana do właścicieli firm, przedsiębiorców i menedżerów. Program nakierowany na wyposażanie liderów w nowe kompetencje. Ma na celu wsparcie ich w udoskonalaniu roli przywódcy oraz w zarządzaniu zmianą w czasach niestabilnych warunków gospodarczych. Pierwsza edycja programu właśnie ruszyła.

08.02.2022

MZ: Nie będzie obowiązkowych szczepień nauczycieli od 1 marca

Kadry w oświacie Koronawirus szczepienia

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz ogłosił we wtorek, że od 1 marca 2022 r. nie będzie obowiązkowych szczepień dla nauczycieli i służb mundurowych. Nie wykluczył jednak, że zostaną wprowadzone w przyszłości - w zeszłym tygodniu o tym, że nie ma rozmów na temat obowiązku szczepień nauczycieli, mówił minister Przemysław Czarnek.

08.02.2022

UOKiK: rok 2021 rekordowy dla fuzji i przejęć firm

Rynek Prawo gospodarcze

Miniony rok był rekordowy pod względem fuzji i przejęć przedsiębiorców. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 300 decyzji, czyli 57 więcej niż rok wcześniej i prowadził 376 postępowań z zakresu kontroli koncentracji. Wśród wydanych rozstrzygnięć było 295 zgód na transakcje, cztery decyzje warunkowe i jeden zakaz koncentracji.

08.02.2022

Nowa ustawa ma zachęcać samorządy do tworzenia parków narodowych

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Projektując utworzenie parku narodowego, minister będzie musiał opracować program działań na rzecz rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze planuje zmiany i wskazać źródła finansowania tych działań – przewiduje projekt ustawy o parkach narodowych. Nie wiadomo, czy to zadziała, bo gminom ze względów podatkowych lepiej opłaca się mieć obszary niechronione.

08.02.2022

W pandemii sąd orzeka jednoosobowo, ale czy zgodnie ze standardami?

Prawo karne Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Składy sądów zarówno cywilnych, jak i karnych w czasie pandemii Covid-19 nadal budzą wątpliwości i powodują rozbieżne interpretacje. Zmiany te wydają się być niezgodne ze standardem konstytucyjnym oraz standardem wynikającym z wiążącego Polskę prawa międzynarodowego. Sąd Najwyższy próbuje je teraz wyjaśniać w swoich najnowszych orzeczeniach.

08.02.2022

Paszport covidowy to dokument, a za jego fałszowanie grozi więzienie

Prawo karne Koronawirus szczepienia

Po zwolnieniu z aresztu Łukasza Sz., podejrzanego o fałszowanie unijnych certyfikatów covidowych, w mediach społecznościowych pojawiły się wpisy, że paszport to nie dokument, a za fałszowanie nie grozi więzienie. Tyle że sąd nie rozstrzygał tych kwestii, a jedynie zwolnił podejrzanego z aresztu. Prawnicy zaś nie mają wątpliwości - paszport to dokument, a za jego fałszowanie można trafić za kraty.

08.02.2022

Studia prawnicze zbyt analogowe - trzeba więcej zajęć z nowych technologii

Prawnicy Nowe technologie Szkolnictwo wyższe

Przyszłość zawodów prawniczych to już raczej nie papierowy kodeks i zestaw łacińskich paremii w głowie. Według ekspertów, przyszłych prawników w za małym stopniu uczy się korzystania z nowych technologii – i to nawet tak podstawowych jak obsługa systemów informacji prawnej. Potrzebę taką widzą zarówno uczelnie, jak i samorządy prawnicze, choć niejednakowo zamierzają do tego dążyć.

08.02.2022

Rząd chce chronić dodatkową pracę, tylko czy potrzebnie

Prawo pracy Prawo unijne

Rząd pracuje nad przepisami, które mają zapewnić pracownikom prawo do równoległego zatrudnienia poprzez wprowadzenie zakazu zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą oraz zakazu poddawania pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego tytułu. Prawnicy zauważają, że już dziś nie ma takiego zakazu.

08.02.2022

Weto wspólnoty skutecznie zablokuje sprzedaż alkoholu w budynku

Nieruchomości

Bez zgody wspólnoty mieszkaniowej restaurator czy właściciel sklepu nie ma praktycznie żadnych szans na sprzedaż alkoholu w lokalu użytkowym położonym w budynku wielorodzinnym. Nie dostanie bowiem zezwolenia, a przepisy są bardzo rygorystyczne. Odwoływanie się do sądu też nic nie pomoże. Wyrokiem nie "przymusi się" właścicieli do zmiany zdania.

08.02.2022

Michał Wiśniewski nowym wiceministrem od gospodarki niskoemisyjnej i nieruchomości

Administracja publiczna

W poniedziałek Michał Wiśniewski został nowym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Będzie odpowiadał za gospodarkę niskoemisyjną oraz nieruchomości. Wcześniej był m.in. zastępcą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jest również członkiem rady nadzorczej Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach.

07.02.2022

MEN wskazuje najbardziej pożądane na rynku zawody

Szkoła i uczeń Małe i średnie firmy Zarządzanie oświatą

Automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter stolarki budowlanej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych - te m.in. zawody MEiN uznaje za pożądane na rynku pracy.

07.02.2022

Polisa OC obejmuje też uzasadniony nocleg dla poszkodowanych w wypadku

Prawo cywilne Transport

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z jednej strony chroni kierowców przed finansowymi konsekwencjami spowodowania przez nich kolizji lub wypadku, a z drugiej zapewnia poszkodowanym uzyskanie rekompensaty za poniesione szkody. Roszczenia ze strony poszkodowanych pokrywa ubezpieczyciel, który wystawił polisę, a nie sprawca.

07.02.2022

BCC: Niech NIK sprawdzi warunki przejęcia Grupy Lotos przez Orlen

Rynek Prawo gospodarcze

Business Centre Club skierował wniosek do prezesa Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę doraźną warunków przejęcia Grupy Lotos przez Orlen oraz planowanej transakcji sprzedaży części aktywów Lotosu Saudi Aramco, koncernowi MOL i firmie Unimot. Według BCC, z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa ta transakcja nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia.

07.02.2022

Skarga do ETPC teraz w terminie 4 miesięcy

Wymiar sprawiedliwości

Z dniem 1 lutego 2022 r., wraz z wejściem w życie Protokołu nr 15 do Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka, zmienił się termin na wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 6 miesięcy na 4 miesiące od dnia wydania ostatecznej decyzji w sprawie na szczeblu krajowym.

07.02.2022

ZUS wysyła deklaracje PIT za 2021 r.

Emerytury i renty PIT

Trwa wysyłka deklaracji PIT za 2021 r. do klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Formularze trafią do wszystkich osób, które w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, np. emeryturę, rentę czy zasiłek. W województwie śląskim na przykład PIT z ZUS otrzyma ponad 1,2 mln osób.

07.02.2022

MZ zapowiada zmniejszenie liczby łóżek covidowych

Opieka zdrowotna Koronawirus

W tym tygodniu Ministerstwo Zdrowia podejmie decyzję o redukowaniu infrastruktury szpitalnej przeznaczonej do walki z COVID-19. Minister Adam Niedzielski wyjaśnia, że powodem takich działań jest fakt, że obłożenie łóżek wzrasta o wiele wolniej niż tempo wzrostu zakażeń w ostatnich tygodniach. Eksperci uważają, że szczyt piątej fali jest przed nami. Ponadto rośnie liczba osób pod respiratorami.

07.02.2022

Izba Dyscyplinarna SN jeszcze raz rozważy możliwość ścigania prof. Wróbla

Prawnicy

W środę 9 lutego br. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego będzie jeszcze raz decydować w drugiej instancji o uchyleniu immunitetu sędziemu Izby Karnej SN prof. Włodzimierzowi Wróblowi. Rozpoznawane będzie zażalenie prokuratury oraz zainteresowanego na uzasadnienie. W pierwszej instancji Izba odmówiła zgody na ściganie sędziego.

07.02.2022

UOKiK sprawdza, czy operatorzy rzetelnie infromują o ofercie 5G

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Mimo zapewnień operatorów oferujących internet w technologii 5G, wielu zainteresowanych klientów nie jest w stanie skorzystać z tej oferty - ocenia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I stwierdza, że materiały marketingowe muszą rzetelnie informować o właściwościach produktu czy zasadach skorzystania z usługi, o czym firmy nie zawsze pamiętają.

07.02.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski