KRS przedstawia kolejnych sędziów do nominacji i opiniuje projekty

Prawnicy

Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła przedstawić Prezydentowi RP 16 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego w sądach rejonowych, 8 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego i jeden wniosek o powołanie na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego. Ponadto Rada postanowiła odroczyć rozstrzygnięcie kilku konkursów i zaprosić kandydatów na wysłuchania.

31.03.2023

Waloryzacja świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych dwa razy w roku – RPO pisze do rządu

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami jest waloryzowane raz w roku - w styczniu – zgodnie ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tymczasem z powodu wysokiej inflacji minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w 2023 roku dwa razy – w styczniu i w lipcu. Przepisy regulujące tryb waloryzacji świadczenia nie przewidują dwukrotnej podwyżki w ciągu roku, dlatego powinny zostać zmienione - uważa RPO.

31.03.2023

Senat: Im większy staż sołtysa, tym wyższe świadczenie, a dla sołectw subkonto

Samorząd terytorialny Wybory

Świadczenie emerytalne dla sołtysów w wysokości 10 proc minimalnego wynagrodzenia za pracę za jedną pełną kadencję, następnie po 3 proc. za kolejne, nie więcej jak 19 procent tego wynagrodzenia. Także subkonto dla sołectwa. To propozycje Senatu. Senat wycofał się z propozycji nadania sołectwu odrębnej osobowości prawnej i wypłaty sołtysom wynagrodzenia za pełnioną funkcję.

31.03.2023

Rząd chce ukrócić patodeweloperkę. Są zapowiedzi, ale projektu wciąż brak

Budownictwo

Rząd chce ukrócić patodeweloperkę. Od dłuższego czasu pracuje nad nowymi przepisami, które mają poprawić standard mieszkań oraz uniemożliwić obchodzenie przepisów. Planuje m.in. zakazać budowy mikrokawalerek. Problem nie leży jednak w budowaniu i sprzedaży lokali usługowych, ale w dokonywaniu nielegalnej zmiany sposobu użytkowania tego typu lokali, braku kontroli i stosowania sankcji przez organy nadzoru budowlanego.

31.03.2023

Prezes UODO zaniepokojony kwestionowaniem kompetencji urzędu przez NSA

RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w piśmie skierowanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego wyraził zaniepokojenie kwestionowaniem kompetencji i podważaniem niezależności organu. To pokłosie sprawy związanej z nałożeniem kary na spółkę Morele.net, która - choć obroniła się przed sądem pierwszej instancji - została uchylona po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej w NSA.

31.03.2023

Sędzia SN Andrzej Tomczyk rzecznikiem dyscyplinarnym na kolejną kadencję

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kolegium Sądu Najwyższego ponownie wybrało Andrzeja Tomczyka, sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego na Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego. Funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego SN sędzia Tomczyk pełni od 2019 r., powołany przez Kolegium SN kierowane przez poprzednią Pierwszą Prezes Małgorzatę Gersdorf. Czteroletnia kadencja rzecznika dyscyplinarnego ułynęła 8 stycznia br.

31.03.2023

RPO pyta o cel przekazywania GUS danych abonentów telefonicznych

Administracja publiczna Nowe technologie RODO

Rozporządzenie Rady Ministrów zobowiązuje dostawców usług telefonicznych do przekazania danych o abonentach Głównemu Urzędowi Statystycznemu. Ma to ułatwiać pracownikom GUS wykonywanie zadań nie mających bezpośredniego związku z badaniami statystycznymi w obszarze telekomunikacji. Zdaniem RPO, mogą one być realizowane bez danych osobowych abonentów, także na podstawie danych, którymi GUS już dysponuje.

31.03.2023

Dziś ostatni dzień na rozliczenie oszczędności energii - brak sprawozdania grozi grzywną

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe

Do dziś, 31 marca, kierownicy jednostek sektora publicznego muszą złożyć do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie dotyczące zużycia energii elektrycznej za grudzień 2022 roku. Za niezrealizowanie w terminie obowiązku grozi grzywna do 20 tys. zł. Najwięcej wątpliwości jest z tym, kto musi złożyć sprawozdanie i w jakim zakresie. Decydujące znaczenie ma numer REGON

31.03.2023

Pierwsze "trzynastki" już na kontach emerytów

Domowe finanse Emerytury i renty

ZUS co do zasady wypłaci "trzynastki" z kwietniową emeryturą lub rentą. Emeryci i renciści będą więc dostawać dodatkowe świadczenia w różnych terminach - w zależności od tego, kiedy otrzymują swoją emeryturę lub rentę, ale niektórzy z nich otrzymają swoje świadczenia nieco wcześniej - w związku z tym, że 1 kwietnia wypada w sobotę, pierwsze wypłaty zrealizowane zostały już na 31 marca.

31.03.2023

Dobra wiara nie jest zła. A złą wiarę trzeba udowodnić

Prawo cywilne

Niejednokrotnie w sporze sądowym pojawia się pytanie o to, czy dana osoba działała w dobrej bądź złej wierze. Bywa, że kwestia ta jest zarzewiem konfliktów, bowiem od zaistnienia dobrej (złej) wiary zależeć może to, który ze zwaśnionych wygra przed sądem. W szczególności w postępowaniu o zasiedzenie, jeśli osoba samoistnie posiadająca nieruchomość działała w złej wierze, ma obowiązek wykazania... 30 lat posiadania.

31.03.2023

Rząd nowelizuje przepis, aby pomóc kierowcom OSP

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Luka w przepisach, przez którą nowi kierowcy pojazdów ochotniczych straży pożarnych mieli problem z otrzymaniem zaświadczeń do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, ma zostać zlikwidowana. Nowelizację art. 109 ust. 1b ustawy o kierujących pojazdami, rząd wpisał początkowo do projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej. Teraz poprawka znalazła się w projekcie noweli ustawy o OSP.

31.03.2023

Lepiej regularnie wypłacać środki niż rezygnować z PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Rezygnacja pracownika z oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) nie jest dla niego korzystna, mimo że może odczuć niższą wypłatę na koncie. Jeśli jednak policzy się korzyści, to okazuje się, że nawet wypłacanie pieniędzy w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia oszczędzania opłaca się bardziej niż zrezygnowanie z uczestniczenia w programie.

31.03.2023

Firmy nie będą się masowo uwłaszczać - nowe zasady niezbyt atrakcyjne

Administracja publiczna Nieruchomości

W środę rząd przyjął projekt przepisów, dzięki którym firmy będą mogły przekształcić prawo użytkowania wieczystego gruntów we własność. Uwłaszczenie nie będzie jednak tanie, a i czasu na spełnienie wymogów formalnych będzie mało, bowiem rząd chce dać tylko rok na złożenie wniosku. Dlatego masowego uwłaszczenia gruntów komercyjnych raczej nie będzie.

31.03.2023

Bezpłatna pomoc prawna nie dla każdego, ale nie będzie oświadczenia o sytuacji finansowej

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zniesienia obowiązku składania przez beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów taki pomocy świadczonej odpłatnie. Jak uzasadnia, funkcjonujące obecnie rozwiązanie nie stanowi efektywnego narzędzia weryfikującego, a co więcej może też zniechęcać do korzystania z takiej opcji, bo część osób wstydzi się swojej trudnej sytuacji finansowej.

31.03.2023

Sporów frankowych w sądach coraz więcej, szansy na przełom nie widać

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Nawet największa pracowitość sędziów i pracowników sekretariatów sądowych nie pomoże, jeśli napływ spraw frankowych będzie taki, jak do tej pory, zwłaszcza w najbardziej obciążonym wydziale frankowym Sądu Okręgowego w Warszawie. Na długi czas rozpatrywania spraw dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do CHF wpływa też brak jednoznacznej odpowiedzi Sądu Najwyższego czy TSUE na kluczowe zagadnienia.

31.03.2023

Senat odrzucił nowelizację ustawy o referendum lokalnym

Samorząd terytorialny Wybory

Senat ocenił, że uchwalone przez Sejm przepisy, które mają ułatwić organizacje referendum lokalnego to złe prawo. Ustawa może doprowadzić do paraliżu jednostek samorządu terytorialnego, a wójta, burmistrza czy prezydenta łatwiej będzie odwołać niż wybrać. Senat podjął więc uchwałę o odrzuceniu nowelizacji ustawy o referendum lokalnym.

30.03.2023

TSUE: RODO chroni nauczyciela podczas transmitowanej w internecie lekcji

Zarządzanie oświatą

Przetwarzanie danych osobowych nauczycieli przy transmitowaniu na żywo prowadzonych przez nich lekcji nauczania publicznego w formie wideokonferencji jest objęte materialnym zakresem stosowania RODO - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa dotyczyła zdalnego nauczania w Hesji, ale może dotyczyć też polskich nauczycieli.

30.03.2023