Nowelizacja Kpk ws. aresztowania - do prezydenta

Możliwość dodatkowego odwołania w określonej sytuacji od decyzji sądu, m.in. o aresztowaniu, przewiduje nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, do której Senat nie wprowadził w piątek poprawek....

04.02.2011

Sejm: wino marki „wino” zniknie z półek

W przypadku stwierdzenia uprawy odmian winorośli niezgodnych z wymaganiami, przedsiębiorca powinien wykarczować taką winorośl lub zrezygnować z wyrobu wina przeznaczonego do obrotu. Dzisiaj Sejm...

04.02.2011

Rewolucyjne zmiany zasad dziedziczenia

Już wkrótce będzie można przekazać w spadku konkretne rzeczy swoim bliskim: żonie mieszkanie, córce dom, a wnukowi firmę. To najważniejsza zmiana w kodeksie cywilnym proponowana przez rząd. Ma być...

04.02.2011

Senat za nowelizacją Kodeksu wyborczego

Senatorowie nie wnieśli poprawek do nowelizacji Kodeksu wyborczego, zakazującej publikowania przez komitety wyborcze płatnych spotów radiowych i telewizyjnych. Wniosek PiS o odrzucenie noweli nie...

04.02.2011

Sejm uchwalił reformę szkolnictwa wyższego

Reformę systemu nauczania, wprowadzenie modelu finansowania uczelni uzależnionego od jakości kształcenia, uproszczenie ścieżki kariery naukowej oraz połączenie świata akademickiego z rynkiem pracy....

04.02.2011

Zawieszą wójta i nie wypłacą mu wynagrodzenia

Możliwość zawieszenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w pełnieniu obowiązków przez radę gminy wraz ze wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia, a także ograniczenie do dwóch ilości sprawowanych...

04.02.2011

Będą zmiany w proporcji VAT

Podatnik wykonujący czynności opodatkowane i zwolnione z VAT będzie miał prawo do odliczenia VAT, nawet jeśli udział obrotów opodatkowanych nie przekroczy 2 proc....

04.02.2011

Nowa kategoria niepełnosprawności - głuchoślepota

MPiPS wprowadzi Będzie wprowadzona nowa kategoria niepełnosprawności głuchoślepota - poinformował w środę wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda. To odpowiedź na postulaty środowiska...

03.02.2011

Producenci rolni łatwiej przygotują wniosek

Dzisiaj wchodzą w życie nowelizacje dwóch rozporządzeń ministra rolnictwa regulujących funkcjonowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 Pierwsze z nich dotyczy pomocy przyznawanej...

03.02.2011