PO: karanie za nękanie jeszcze w tym półroczu

Przepisy zakładające karanie tzw. stalkingu - czyli uporczywego, złośliwego nękania powinny wejść w życie jeszcze w tym półroczu - zapowiada PO. Najprawdopodobniej w piątek Sejm będzie głosował nad...

24.02.2011

Reformy w zdrowiu i oświacie zagrożą prywatności?

Kto dowie się o moich wrzodach? Albo o korzystaniu z pomocy psychologicznej w szkole? - alarmuje Fundacja PANOPTYKON przypominając, że sejmowe komisje podejmą dziś ważne decyzje dotyczące naszej...

24.02.2011

Obywatele UE otrzymają dokumenty pobytowe bezpłatnie

Zwolnienie z opłat przy wydawaniu dokumentów pobytowych obywatelom UE oraz możliwość skrócenia terminu na wydalenie cudzoziemca przewiduje projekt zmian w przepisach, nad którym w środę debatował...

24.02.2011

Liczniki prądu do wymiany

U każdego z 16,5 miliona odbiorców energii do 2020 roku ma być zamontowane nowe urządzenie - taka jest unijna dyrektywa. Wzrosną rachunki za prąd....

24.02.2011

Prezydent podpisał ustawę "żłobkową"

Prezydent podpisał w środę Ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Zgodnie z ustawą, opieka nad dziećmi będzie realizowana przez: żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna oraz nianię....

23.02.2011

Sądy będą egzekwować nawiązki

Państwowy fundusz pomocy pokrzywdzonym zacznie działać dopiero od 1 stycznia 2012 roku. Windykacją świadczeń pieniężnych i nawiązek, które mają do niego trafiać, zajmą się sądy cywilne....

23.02.2011

Ustawa o odpowiedzialności urzędników opublikowana

Za szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem noszącym znamiona rażącego naruszenia prawa urzędnik odpowie do wysokości dwunastokrotnego miesięcznego wynagrodzenia. Sprawę zbada najpierw...

23.02.2011

Proces cywilny czekają duże zmiany

Choć rząd zapowiedział skrócenie listy ustaw skierowanych do Sejmu wobec zbliżającego się końca kadencji, nowela kodeksu postępowania cywilnego ma szanse znalazła się na liście projektów...

23.02.2011

Minister ustalił profil wody w kąpielisku

Profile wodne zawierające kompleksowe informacje m.in. o lokalizacji, jakości wód, potencjalnych źródłach zanieczyszczeń oraz obecności fitoplanktonu, sinic i innych mikroorganizmów będą podstawowym...

23.02.2011

Wywiad środowiskowy prostszy

Osoba potrzebująca pomocy finansowej z gminy złoży konieczne dokumenty w formie elektronicznej. Takie m.in. udogodnienie przewiduje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie...

23.02.2011

Zmienią się zasady kontroli firm telekomunikacyjnych

Prawo telekomunikacyjne poddane będzie w najbliższym czasie głębokim zmianom ze względu na konieczność implementacji zmienionego w 2009 r. Pakietu Dyrektyw Łączności Elektronicznej . Nie wszystkie z...

23.02.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski