Biznesmen będzie mógł zostać ławnikiem

Kandydaci na ławników będą sprawdzani przez policję tak jak sędziowie. To tylko jedna z kilkunastu zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych, nad którą Sejm rozpocznie pracę już w tym tygodniu....

21.02.2011

W nowej ustawie o cudzoziemcach ma być abolicja

Abolicja dla nielegalnych imigrantów ma być przeprowadzona przy okazji wejścia w życie nowej ustawy o cudzoziemcach. MSWiA opracowuje założenia do tego projektu powiedział w poniedziałek Tomasz...

21.02.2011

Zmieni się wzór wniosku o nadanie numeru PESEL

Z dniem 1 sierpnia 2011 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.) nastąpi zmiana wzoru wniosku o nadanie numeru...

21.02.2011

Lewiatan: niepotrzebne zmiany w e-fakturach

Pierwotnym zamierzeniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych...

21.02.2011

Duże zmiany w prawie wodnym

Nowe zasady legalizowania budowy urządzeń wodnych oraz zmiany w planowaniu przestrzennym wprowadza opublikowana niedawno nowelizacja ustawy Prawo wodne. Nowe przepisy wejdą w życie za miesiąc, a...

20.02.2011

Koniec z podziałem na hipotekę zwykłą i kaucyjną

Odstąpienie od podziału hipoteki na zwykłą i kaucyjną, co powinno przyczynić się do uproszczenia regulacji hipoteki, a tym samym ułatwić jej stosowanie, wprowadza wchodząca w życie 20 lutego...

19.02.2011

Motocykliści zapłacą mniej na autostradzie

Na płatnej autostradzie Kraków Katowice opłata dla motocykli zostanie obniżona do połowy stawki dla samochodów osobowych. To skutek licznych protestów motocyklistów oraz zapowiedzi wprowdzenia przez...

19.02.2011

Ukazała się pierwsza książka prawnicza dla dzieci

"Dzieciom wyjawię co piszczy... w prawie" - to tytuł pierwszej w Polsce - zdaniem jej twórców - książki o prawie dla dzieci. To zbiór wierszy omawiających podstawowe pojęcia z dziedziny prawa i...

17.02.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski