Rząd chce wprowadzić nowy system naliczania rent

Wprowadzenie nowego systemu naliczania rent z tytułu niezdolności do pracy dla osób urodzonych po 1948 r., zgodnego z zasadami wyliczania świadczeń w nowym systemie emerytalnym, zakłada...

15.09.2010

Więcej profilaktyki w pracy z rodzinami

Stworzenie instytucji asystenta rodzinnego do bezpośredniej pracy z rodziną oraz zwiększenie roli środowiska lokalnego, czyli sąsiadów, rodzin zaprzyjaźnionych, rodzin rówieśników dzieci, zakłada...

15.09.2010

Od 2012 dozór elektroniczny skazanych za pedofilię

System dozoru elektronicznego, umożliwiający monitorowanie miejsca pobytu danej osoby, ma objąć od 2012 roku także osoby skazane za przestępstwa pedofilskie - zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości.

15.09.2010

Leśnicy ułatwią energetykom prace w lesie

Możliwość ustanowienia przez Lasy Państwowe służebności przesyłu oraz służebności drogowej ułatwi właścicielom urządzeń przesyłowych stały dostęp do nich, a także pozwoli przeprowadzać prace...

15.09.2010

Zgoda na ratyfikację umowy podatkowej z Danią

Jeszcze tylko ratyfikacja przez Prezydenta dzieli polskich rezydentów świadczących pracę w Danii do stosowania do dochodów z pracy najemnej metody wyłączenia z progresją. 14 września została...

15.09.2010

GIODO będzie miał więcej uprawnień

Generalny Inspektor Danych Osobowych otrzyma możliwość występowania do instytucji i organów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie w ściśle określonym terminie, tak jak może czynić RPO lub Rzecznik...

14.09.2010

Będzie więcej zwolnień podatkowych

Kwatera dla zatrudnionego bez podatku. Korzystniejsze rozliczenie świadczeń dla rencistów. Mogą stracić studenci wspomagani stypendiami. Takie m.in. zmiany w katalogu zwolnień z PIT proponuje...

14.09.2010

UE wprowadzi rejestr (nie)bezpiecznych armatorów

Przyjęte przez Komisję Europejską 13 września b.r. rozporządzenie przewiduje wprowadzenie od 1 stycznia 2011 r. rejestru internetowego, w którym będą ujawniane nazwy firm żeglugowych osiągających...

14.09.2010

Rząd chce reformować szkolnictwo wyższe

Zwiększenie wolności programowej uczelni oraz podniesienie jakości i efektywności systemu szkolnictwa wyższego - to cele przyjętych przez Radę Ministrów zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i...

14.09.2010

Surowe kary za trucie środowiska

Nawet na pięć lat można będzie trafić do więzienia za niebezpieczne dla ludzi skażenie powietrza, wody lub gleby. Takie zmiany przewiduje przyjęty 14 września przez Radę Ministrów projekt nowelizacji...

14.09.2010

Ustawa żłobkowa zwiększy przyrost naturalny?

Umożliwienia dużej grupie rodziców i opiekunów podjęcia aktywności zawodowej oraz wspieranie prokreacyjnych tendencji młodych małżeństw oraz gwarantowanie fachowej pomocy w wychowywaniu dzieci -...

14.09.2010

W administracji zrównają wiek emerytalny

Zwolnienie pracownika samorządowego mianowanego, jak i urzędnika państwowego mianowanego będzie możliwe bez względu na płeć dopiero po osiągnięciu wieku 65 lat. Taką możliwość zakłada projekt ustawy...

14.09.2010

Od nowego roku wzrośnie płaca minimalna

Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych uzgodniła wysokość płacy minimalnej na 2011 rok. Od 1 stycznia ma ona wynosić 1408 zł brutto. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 91...

14.09.2010

Resort środowiska wydłuży okres polowań zbiorowych

Resort środowiska chce wydłużyć okres polowań zbiorowych o 2 tygodnie - do końca stycznia. Teraz myśliwi mogą polować zbiorowo jedynie od początku listopada (św. Huberta) do połowy stycznia....

13.09.2010