Dręczenie zawsze jest uporczywe

Słuszny jest projekt wprowadzenia do kodeksu karnego przestępstwa stalkingu, czyli dręczenia i zastraszania, w celu wywołania lęku i zagrożenia. Nawet jeśli takiego poczucia zagrożenia nie ma, ale...

16.02.2011

Szersze możliwości zatrudnienia w szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wprowadzić odrębne regulacje dotyczące kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych....

16.02.2011

Rolnicy zapłacą mniej za nasiona nowych odmian

Umożliwienie większej liczbie rolników skorzystania ze zwolnienia z opłat na rzecz hodowców w związku z korzystaniem przez nich z instytucji odstępstwa rolnego, przewidują założenia do zmiany ustawy...

16.02.2011

Oświadczenie woli wyślemy też SMS-em

Nawet osoba niepiśmienna będzie mogła złożyć oświadczenie woli w formie dokumentowej, elektronicznej lub SMS. Nowe formy są mniej skomplikowane od pisemnej, ponieważ nie wymagają własnoręcznego...

16.02.2011

Szef MSZ skoordynuje współpracę rozwojową

Cele, zasady, formy współpracy rozwojowej i podstawowe definicje, a także zadania i koordynacyjna rola ministra spraw zagranicznych oraz podmioty zaangażowane w realizację współpracy rozwojowej,...

16.02.2011

Kłopoty z interpretacją nowej hipoteki

Od 20 lutego zmienią się przepisy dotyczące hipoteki. Uregulowania przejściowe są nieprecyzyjne - twierdzą prawnicy. Ich zdaniem w najbliższych miesiącach będzie panował bałagan z wpisywaniem...

16.02.2011

165 pkt wystarczy, by zdać egzamin sędziowski

Aby zdać egzamin sędziowski, trzeba uzyskać łącznie co najmniej 165 punktów. Natomiast przyszli prokuratorzy będą musieli otrzymać minimum 195 punktów. Projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości...

16.02.2011

Rząd planuje likwidację NIP dla osób fizycznych

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie będą musiały posługiwać się numerami ewidencji podatkowej NIP, wystarczy zwykły PESEL - przewiduje dokument, nad którym we wtorek będzie...

15.02.2011

Celnicy pod kontrolą komisji lekarskich

Stan zdrowia funkcjonariusza celnego wymagany do pełnienia służby na określonym stanowisku służbowym będzie ustalany przy uwzględnieniu utworzonego wykazu schorzeń i ułomności oraz zdolności do...

15.02.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski