Więcej zadań dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Rozszerzenie zakresu zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz stworzenie efektywnych rozwiązań, uwzględniających działania interwencyjne w przypadku zagrożenia niewypłacalnością banków krajowych,...

09.09.2010

Bezpieczeństwo w górach na nowych zasadach

Po dwóch latach prac nad projektem wreszcie narciarze i turyści doczekali się ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Projekt wprowadza do systemu...

09.09.2010

Komornik będzie mogł odmówić

Od 9 września br. obowiązuje nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która pozwala wybranemu przez wierzyciela komornikowi na odmowę przyjęcia wniosku o podjęcie czynności wchodzących...

09.09.2010

MS: sprawy gospodarcze według zwykłej procedury

Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział w środę na spotkaniu z przedsiębiorcami zniesienie odrębnej procedury rozpatrywania spraw gospodarczych. Zaznaczył, że likwidacja procedury...

09.09.2010

Łatwiej będzie poprawiać infrastrukturę rolną

Wprowadzenie bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie kwalifikowalności kosztów oraz wykonanie przepisów wspólnotowych, zwłaszcza dotyczących obowiązku prowadzenia przez beneficjentów oddzielnego...

09.09.2010

Mało chętnych do zawodu asystenta

Asystentów jest w sumie w kraju w sądach i prokuraturach ponad 6 tysięcy. Instytucja zbiera dobre opinie, a brakuje chętnych do pracy, wielu asystentów odchodzi do innych zawodów prawniczych....

09.09.2010

Emeryt nie popracuje. Rencista zarobi więcej

Resort pracy podtrzymuje propozycję likwidacji możliwości łączenia emerytury z pracą bez konieczności zwolnienia się z pracy. Równocześnie chce znieść limity dorabiania dla rencistów....

09.09.2010

Gotowy jest projekt ustawy podwyższającej VAT

Projekt nowelizacji ustawy o VAT, przewidujący podwyżkę stawek tego podatku, jest gotowy. Resort finansów opublikował go w czwartek na stronie internetowej. Zmiany mają dać budżetowi ok. 6,2 mld zł....

09.09.2010

Kontroler dostanie broń po decyzji komisji lekarskiej

Zdolność fizyczną i psychiczną kandydatów do pracy oraz pracowników zatrudnionych w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej, w których przysługuje umundurowanie i broń służbowa,...

09.09.2010

Ustawa zdefiniuje infrastrukturę krytyczną

Obiekty budowlane oraz urządzenia i instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorców,...

08.09.2010

Poprawka w przepisach o paczkowaniu towarów

Rada Ministrów przyjęła 7 września br. projekt zmiany w ustawie o towarach paczkowanych, który poprawia błąd powstały na etapie prac legislacyjnych w Senacie....

08.09.2010

Definicja handlu ludźmi potrzebna w kodeksie karnym

Wydawało się, że brak definicji handlu ludźmi w polskim prawie karnym jest tylko problemem pozornym, gdyż definicja taka jest zawarta m.in. w Protokole ONZ o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za...

08.09.2010

E-administracja doczeka się regulacji prawnej

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowywany jest projekt rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Na te...

08.09.2010

Państwo zachęca do inwestowania w pracowników

Zachęcenie pracodawców do inwestowania w kapitał ludzki w okresie spowolnienia gospodarczego oraz ograniczenie poziomu planowanych zwolnień pracowników, to główne cele nowego rozporządzenia ministra...

08.09.2010

Ekologia opóźni i podroży budowy

Więcej inwestycji ma mieć decyzję środowiskową. Będą je musieli uzyskiwać także deweloperzy dla osiedli. Takie zmiany wejdą w życie już od 15 listopada....

07.09.2010

Prostsze opłaty za składowanie odpadów

Od poczatku przyszłego roku wejdzie w życie nowy, uproszczony system opłat za składowanie odpadów. Będą obowiązywały tylko cztery stawki i generalnie postępowanie ma być łatwiejsze. Projektowane...

07.09.2010

Kosmetyczne zmiany w formach wychowania przedszkolnego

Z dniem 1 września 2010 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, które...

07.09.2010

Nowe przestępstwa w kodeksie

Udział w masowym zamachu, publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości, dopuszczenie do zbrodni przeciwko ludzkości przez niedopełnienie obowiązku należytej kontroli - takie m.in....

07.09.2010

Inspektor skarbowy zastosuje środki przymusu

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie środków przymusu bezpośredniego, stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.

07.09.2010

Inspekcja od broni chemicznej sprawdzi także Polskę

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu przyjmowania inspekcji Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej na terytorium RP. Będzie to pierwszy akt...

07.09.2010