Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

Od nowego roku do celów sprawozdawczości statystycznej i w ewidencji księgowej środków trwałych służyć będzie nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)....

30.12.2010

Inne wzory dla ryczałtowców

Przychody z najmu będą rozliczane na nowych formularzach. Ich wzory określa rozporządzenie ministra finansów z 26 listopada 2010 r....

30.12.2010

Materiały budowlane będą lepiej sprawdzane

Organ nadzoru budowlanego będzie badał, czy materiały budowlane nie są wyrobami niebezpiecznymi albo wyrobami o gorszych właściwościach użytkowych niż deklarowane przez producenta....

30.12.2010

Kolejne substancje chemiczne zakazane

Rozszerzenie listy kontrolowanych środków i substancji chemicznych o: pochodne aktynonu, metylon, butylon, pochodne piperazyny, pochodne fenyloetyloaminy oraz inne związki chemiczne: fluoroamfetaminy...

30.12.2010

Szybciej się potwierdzi czystą kartotekę karną

Wraz z nowym rokiem rusza 11 nowych punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego. Dotychczasowy wykaz został wzbogacony o kilkanaście nowych miejsc, w których można uzyskać poświadczenie o...

29.12.2010

Stawka zwrotu podatku akcyzowego bez zmian

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będzie w 2011 r. wynosiła - tak jak obecnie - 0,85 zł na 1 litr oleju....

29.12.2010

Największym projektom skrócono procedurę

Nowe rozporządzenie rozszerza katalog obiektów i robót budowlanych, w których wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji. Pozwoli to przyspieszyć realizację...

29.12.2010

Środowiskowe domy samopomocy uregulowane

Funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy jednostek organizacyjnych mających za zadanie pomagać osobom upośledzonym w funkcjonowaniu w społeczeństwie zostało szczegółowo uregulowane w nowym...

29.12.2010

Ustawa o spreadach sprzeczna z konstytucją?

Zmiany zaproponowane w założeniach do nowelizacji ustawy Prawo bankowe mają na celu - w zamierzeniu inicjatorów - zapewnienie szczególnej ochrony konsumentom, którzy zawarli z bankami zabezpieczone...

28.12.2010

Podkomisja za przepisami dot. przekształceń szpitali

Sejmowa podkomisja opowiedziała się we wtorek za proponowanymi przez rząd przepisami zakładającymi, że samorządy, które nie pokryją ujemnych wyników finansowych szpitali, będą musiały przekształcić...

28.12.2010

Prezydent podpisał ustawę o transporcie zbiorowym

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z jej zapisami nierentowne, ale potrzebne w danym regionie przewozy, będą organizować samorządy, a pozostałe...

28.12.2010

Łatwiej o ekspertów do komisji egzaminacyjnych

Zmiana rozporządzenia ma ułatwić przyjmowanie ekspertów do komisji kwalifikacyjnych bądź egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego....

28.12.2010

Opieszały urząd dostanie grzywnę

Sąd administracyjny będzie mógł ukarać grzywną urząd, który prowadzi postępowanie administracyjne w sposób przewlekły....

28.12.2010