Rząd uporządkuje planowanie przestrzenne

Dostosowanie systemu gospodarki przestrzennej, lokalizacji inwestycji i procedur formalnych procesu inwestycyjnego do potrzeb i wymogów rozwijającej się gospodarki, społeczeństwa i struktur...

26.08.2010

Więcej kontroli nad hazardem w internecie

Podmioty urządzające zakłady wzajemne przez internet zobowiązane będą do prowadzenia archiwizacji wszystkich informacji wymienianych pomiędzy podmiotem, a uczestnikiem zakładów w urządzeniu...

25.08.2010

Mała ilość narkotyku bez ścigania

Prokurator i sąd będą mogli odstąpić od ścigania za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, gdy dana osoba posiada nieznaczne ilości narkotyków przeznaczonych na własny użytek...

25.08.2010

Premier czeka na propozycje OFE do połowy września

Premier Donald Tusk powiedział w środę, że do połowy września czeka na propozycje przedstawicieli OFE do projektów ustaw dotyczących funkcjonowania systemu emerytalnego. Zmiany te mogłyby wejść w...

25.08.2010

Nie zmieni się wysokość maksymalnej kary porządkowej

Wysokość maksymalnej kwoty kary porządkowej, jaką może nałożyć organ podatkowy na stronę, pełnomocnika strony, świadka lub biegłego w dalszym ciągu będzie wynosić 2.600 zł. Minister Finansów wydał w...

25.08.2010

Porozumienia w motoryzacji będą znowu dopuszczalne

W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowywany jest projekt rozporządzenia w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu...

25.08.2010

Rząd chce skutecznie udzerzyć w dopalacze

Wprowadzenie w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uderza m.in. w najbardziej newralgiczny punkt problemu dopalaczy, tj. w próbę sugerowania konsumentom, że substancje zawarte w...

24.08.2010

Badania lekarskie tylko do nowej pracy

Obowiązkowe badania lekarskie w przypadku ponownie zatrudnionego pracownika powinny być zniesione - uważają pracodawcy. Popiera ich w tym sejmowa komisja "Przyjazne Państwo", która skierowała do...

24.08.2010

Rezerwa demograficzna ratuje budżet

Rząd zdecydował o przesunięciu 7,5 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To rozwiązanie obniży dług Skarbu Państwa i dług FUS oraz zmniejszy potrzeby...

24.08.2010

Jednolite zasady przewozu towarów niebezpiecznych

Zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych oraz organów i jednostek realizujących zadania związane...

24.08.2010

Dwanaście kolejnych ustaw z "Komisji Palikota"

Sejmowa Komisja Przyjazne Państwo przygotowuje 12 projektów ustaw, którymi jesienią zajmie się Sejm. Pakiet uzupełnia przede wszystkim rządową część ustaw deregulacyjnych. I ma ułatwić życie...

24.08.2010

Wyższy limit wartości w zastawie skarbowym

Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego będą mogły od 1 stycznia 2011 r. zabezpieczyć spłatę należności podatkowych przez ustanowienie zastawu skarbowego, jeżeli wartość poszczególnych...

24.08.2010

Przepadek pojazdu - nowe postępowanie w kpc

Postępowanie w sprawie przepadku pojazdów, które będzie się toczyć w trybie postępowania nieprocesowego, wprowadza nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe prawo...

23.08.2010