Coroczny nabór na aplikację legislacyjną polega na przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami zgłoszonymi przez urzędy. Zgodnie z rozporządzeniem aplikacja obejmuje uczestnictwo w wykładach i konwersatoriach, które odbywają się w wyznaczonych terminach przez okres 10 miesięcy oraz 12-miesięczne uczestnictwo w zajęciach praktycznych. Do tej pory aplikacja była podzielona na dwa 5-miesięczne semestry i prowadzona w dwóch cyklach.
Po zakończeniu praktyk odbywa się egzamin kończący aplikację.

Źródło: Gazeta Prawna