Kolejna forma pomocy firmom zagrożonych kryzysem

Określenie przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy przedsiębiorcom zagrożonym w wyniku światowego kryzysu finansowego i gospodarczego to główny cel rozporządzenia w sprawie udzielania...

18.08.2010

Kurator sprawdzi skazanego na odległość

Kurator sądowy nadzorujący skazanego, który odbywa karę pozbawienia wolności we własnym domu, sam zdecyduje, czy istnieje potrzeba spotykania się z odbywającym karę.

18.08.2010

Kolej będzie mogła zbankrutować

Zniesienie nieograniczonych gwarancji państwowych przyznanych przedsiębiorstwom kolejowym oraz możliwość ogłoszenia upadłości spółek wykonujących kolejowe przewozy ludzi i rzeczy przewiduje przyjęty...

18.08.2010

Mniej biurokracji w międzynarodowych usługach

Usługodawcy działający na międzynarodowych rynkach mogą spodziewać się zmniejszenia ciążących na nich obowiązków dotyczących przekazywania organom państwa stałego prowadzenia działalności albo...

18.08.2010

Unia chce ograniczyć stosowanie PCW

Parlament Europejski proponuje zaostrzenie warunków stosowania polichlorku winylu (PCW) w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym. Polski przemysł chemiczny jest temu przeciwny....

17.08.2010

Rząd chce uprościć procedury w prawie karnym

Zbyt długo trwające procesy karne to prawdziwa plaga polskiego sądownictwa. Przygotowywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany procedury karnej pozwolą m.in. na rozszerzenie zakresu spraw,...

17.08.2010

Rząd w środę m.in. o Prawie wodnym

Rada Ministrów na środowym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem nowelizacji Prawa wodnego, celem zmian jest przeniesienie do polskiego systemu prawnego postanowień dyrektywy w sprawie oceny ryzyka...

17.08.2010

Ułatwienia dla budownictwa komunalnego po powodzi

Preferencje dla gmin dotkniętych powodzią w ubieganiu się o środki na budownictwo komunalne z Banku Gospodarstwa Krajowego, zakłada nowa wersja przygotowanego w Ministerstwie Infrastruktury...

17.08.2010

Internetowa korespondencja przyspieszy procesy

Ministerstwo Sprawiedliwości chce jak najszybciej przyspieszyć i usprawnić proces karny. Pomóc w tym ma m.in. wprowadzenie do sądu na szeroką skalę internetu jako środka stosowanego do doręczania...

17.08.2010

Jedna inspekcja od bezpieczeństwa żywności

Nowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności zastąpić ma trzy dotychczas zajmujące się tą problematyką instytucje: Inspekcję Weterynaryjną, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcję...

16.08.2010

KRS krytykuje nowelizację prawa antykorupcyjnego

Tytuł projektu ustawy Prawo antykorupcyjne nie jest adekwatny, nie przystaje do treści założeń, znacznie węższych od tytułu. W istocie są to założenia do ustawy o ujawnianiu stanu majątkowego i jego...

16.08.2010

Iustitia i KRS nie chcą menedżerów w sądach

W opinii ministra Kwiatkowskiego wprowadzenie menedżerów do sądów przyczyni się do lepszego ich funkcjonowania. Teoretycznie ma to odciążyć prezesów sądów i pozwolić im skupić się nad działalnością...

16.08.2010

Nowe instrumenty wsparcia dla firm

Wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców i poszerzenie kręgu potencjalnych beneficjentów, w celu dostosowania działań prowadzonych w warunkach spowolnienia gospodarczego...

16.08.2010

Ryszard Kalisz prawnikiem prezydenta?

Serwis newsweek.pl informuje, że Bronisław Komorowski przy kompletowaniu Kancelarii Prezydenta chce się oprzeć na współpracownikach Aleksandra Kwaśniewskiego. "Newsweek" podaje, że propozycję pracy...

15.08.2010