Podpisany dokument przewiduje m.in. zmianę metody obliczania podatków.  Zdodnie z dotychczasową umową między obydwoma państwami jako metodę unikania podwójnego opodatkowania stosuje się system tzw. zaliczenia proporcjonalnego. Jak wyjaśnia resort finansów metoda polega na tym, że podatek zapłacony od dochodu osiągniętego za granicą jest zaliczany na poczet podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej. Oblicza się go od całości dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródeł zagranicznych pozostaje w stosunku do całości dochodu podatnika.
W uzasadnieniu do projektu zmian w konwencji rząd tłumaczył, że zmierza do ujednolicenia stosowanych metod w konwencjach zawartych przez Polskę z krajami Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z tym dochody z pracy najemnej, uzyskiwane przez rezydentów polskich świadczących pracę w Danii, będą opodatkowane według tzw. metody wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód osiągnięty za granicą jest zwolniony z podatku w kraju rezydencji podatkowej. Dochód ten jest jednak brany pod uwagę przy ustaleniu stawki podatkowej, według której podatnik musi rozliczyć podatek od dochodów uzyskanych w kraju rezydencji podatkowej
W przypadku znacznych różnic w wysokości opodatkowania między krajem wykonywania pracy a krajem rezydencji podatkowej, metoda proporcjonalnego zaliczenia może się okazać mniej korzystna dla podatnika.
Zastosowanie metody proporcjonalnego zaliczenia dotknęło zwłaszcza Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii, którzy oprócz rozliczenia się z brytyjskim fiskusem musieli dopłacać pokaźne kwoty polskim urzędom skarbowym. W efekcie protestów naszych rodaków z Wysp Brytyjskich, Polska w 2006 r. podpisała nową umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, a rząd wprowadził nawet abolicję podatkową dla Polaków pracujących zagranicą.
W ubiegłym roku zmieniono umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Austrią, a w najbliższej przyszłości rząd przewiduje renegocjację umowy z Belgią. (PAP)