Górna granica grzywny ma wzrosnąć z 5000 zł do 10 tys. zł, a dolny próg z 20 zł do 50 zł. W sprawach o wykroczenia grzywna jest karą dominującą, stąd nadzieje projektodawców, że zwalczanie wykroczeń będzie bardziej efektywne. Wzrośnie też maksymalna nawiązka, jaką można zasądzić za wykroczeniem o charakterze chuligańskim: z 1000 zł do 2000.
Jeżeli chodzi o konkretne wykroczenia, to np. za zakłócanie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym, o charakterze chuligańskim lub pod wpływem alkoholu, grozić ma co najmniej 2000 zł grzywny.
Najwyższa grzywna za publiczne żebractwo wzrośnie z kolei z 1500 zł do 3000 zł. Podobna będzie za wywołanie fałszywego alarmu, a nawiązka (gdy wykroczenie spowodowało niepotrzebne czynności) wzrośnie z 1000 zł do 2000 zł.
Inne zmiany mają umożliwić skuteczniejsze pociąganie do odpowiedzialności za niedochowanie odpowiedniej jakość produkowanej wody czy utrzymanie czystości w środkach transportu: w autobusach (busach), wagonach kolejowych.

Źródło: Rzeczpospolita