Zgodnie z generalną regułą, każdy z małżonków podlega odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od uzyskiwanych przez siebie dochodów. Małżonkowie mogą jednak skorzystać ze szczególnej regulacji umożliwiającej złożenie wspólnego rocznego zeznania podatkowego. Jednym z warunków wspólnego opodatkowania dochodów małżonków jest wniosek sformułowany we wspólnym zeznaniu rocznym. Wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków musi zostać wyrażony zarówno przez żonę jak i przez męża, z wyjątkiem wdów i wdowców, o których mowa w art. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiana zaproponowana przez Komisję Nadzwyczajną "Przyjazne Państwo" zakłada, że wniosek do organu podatkowego o skorzystanie ze wspólnego opodatkowania będzie mógł być złożony przez jednego z małżonków pod warunkiem, że w składanym zeznaniu podatkowym za rok poprzedni wniosek o wspólne opodatkowanie złożyli oboje małżonkowie. W kolejnych latach jeden z małżonków będzie mógł kontynuować samodzielne składanie wniosku o wspólne opodatkowanie pod warunkiem, że od roku, w którym został złożony wniosek przez oboje z nich, małżonkowie nie opodatkowali odrębnie swoich dochodów.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line