Wzmocniony nadzór nad bezpieczeństwem leków

Parlament Europejski przyjął rozwiązania legislacyjne, które wzmacniają bezpieczeństwo pacjentów i zapewnią im prawo do lepszej informacji o zastosowaniach leku i jego możliwych działaniach...

26.09.2010

GIODO rozpoczyna dyskusję w sprawie nowych technologii

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych chciałby rozpocząć dyskusję, która po około półtora roku doprowadziłaby do przygotowania środowiskowego projektu nowelizacji ustawy w zakresie ochrony...

25.09.2010

Prospekty emisyjne nie tylko po polsku

Prawidłowe wdrożenie dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych ma na celu wchodząca 25 września br. w...

25.09.2010

Więcej uprawnień dla Rzecznika Praw Dziecka

Występując do Trybunału Konstytucyjnego lub Sądu Najwyższego, Rzecznik Praw Dziecka nie będzie musiał wykazać, że wymaga tego ochrona interesu publicznego, a jedynie, że doszło do naruszenia praw...

25.09.2010

Na Trzech Króli dzień wolny

Dzień 6 stycznia, czyli święto Trzech Króli, będzie dniem wolnym od pracy. Odpowiednią zmianę w Kodeksie pracy i innych ustawach uchwalił dzisiaj Sejm. Związki zawodowe wypowiadają się o zmianie...

24.09.2010

Szybsze odszkodowania za błędne orzeczenia

Osoba, która poniosła straty z powodu orzeczenia sądu wydanego w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym lub naprawczym, może wnieść pozew o odszkodowanie od razu do sądu powszechnego....

24.09.2010

Krzysztof Łaszkiewicz prawnikiem Prezydenta

Prezydent RP Bronisław Komorowski podjął decyzję o powołaniu nowych sekretarzy stanu w Kancelarii Prezydenta RP: Krzysztofa Łaszkiewicza na stanowisko sekretarza stanu ds. prawno - ustrojowych,...

24.09.2010

Agencja nie oceni warunków świadczeń medycznych

Wchodzące dziś w życie zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogranicza m.in. zakres oceny, której dokonuje Agencja Oceny Technologii Medycznych oraz...

23.09.2010

Monopol Poczty Polskiej jeszcze przez trzy lata

Ministerstwo Infrastruktury przesłało pod obrady Rady Ministrów założenia do nowej ustawy o prawie pocztowym. Przewidują one m.in., że monopol Poczty Polskiej potrwa do 2013 roku, a operatorem...

23.09.2010

Także ojciec chroniony przed dłuższą pracą

Młody ojciec nie będzie mógł pracować dłużej niż osiem godzin dziennie. Zmiana dotyczy na razie tylko administracji, gdzie nie tylko urzędniczki, ale także urzędnicy (ojcowie) będą chronieni przed...

23.09.2010

Będzie stała kwota dla aplikanta

Od listopada przyszli sędziowie i prokuratorzy dostaną stypendium w wysokości 3,3 tys. zł. Minister sprawiedliwości przygotował projekt rozporządzenia, w którym chce zmienić zasady ustalania...

23.09.2010

Łatwiej będzie zatrudniać cudzoziemców

Rząd chce uprościć przepisy dotyczące zatrudniania przez polskie firmy cudzoziemców. Organizacje pracodawców popierają ten kierunek zmian, ale protestują przeciwko wprowadzaniu przy okazji obowiązku...

23.09.2010

Administracją i finansami sądu zajmie się menedżer

Administracyjne zarządzanie sądami ma przejść z rąk prezesów do dyrektorów menedżerów. To jeden z najważniejszych elementów projektu nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, który Ministerstwo...

23.09.2010

KRS: mandat sędzi Stryczyńskiej jeszcze nie wygasł

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa mandat powołanej do Rady przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Ewy Stryczyńskiej wygaśnie po trzech miesiącach od zaprzysiężenia nowego prezydenta, czyli 6 listopada....

23.09.2010