Rozwiązanie takie proponuje projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk sejmowy nr 3427).
Celem tych zmian jest efektywna realizacja Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Inicjowanie działalności innowacyjnej" - programu skierowanego do osób nie mających środków na wdrożenie posiadanych przez siebie wartości w postaci know-how, tak by stały się produktem rynkowym. Chcąc uniknąć zbywania przez takie osoby uzyskanych za taki wkład niepieniężny udziałów lub akcji w spółkach proponuje się wprowadzenie szczególnej zasady ustalania dochodu, polegającej na przesunięciu o 5 lat terminu opodatkowania dochodu z tego tytułu. W przypadku zbycia udziałów lub akcji przed 5 lat od dnia uzyskania przychodu, dochód z tytułu objęcia tych udziałów (akcji) ustalany ma być na dzień ich zbycia.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line