Zmieni się sposób dokumentowania czasu pracy kierowców. Teraz kierowcy na żądanie Inspekcji Transportu Drogowego muszą okazywać za bieżący dzień i poprzednie 28 dni tzw. wykresówki z tachografów. Jeśli pracownik był chory lub na urlopie pracodawca wystawiał zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu. Według założeń, firma będzie mogła wystawić taki dokument także wtedy, gdy kierowca wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu.