Ławnikiem nie będzie mogła zostać osoba, której ograniczono władzę rodzicielską. Natomiast starać się o funkcję ławnika będzie mógł ten, kto od roku prowadzi działalność gospodarczą w miejscu kandydowania.
Poszerzone zostaną przesłanki uprawniające do kandydowania na ławnika. Oprócz osób, które zamieszkują lub pracują co najmniej od roku w miejscu kandydowania, na ławnika startować będzie mogła także osoba, która prowadzi w danym miejscu działalność gospodarczą. Projekt przewiduje rozszerzenie przesłanek negatywnych wykluczających kandydaturę. Ławnikiem nie zostaną już osoby jednocześnie sprawujące mandat radnego gminy, powiatu lub województwa.

Źródło: Gazeta Prawna