NSA: Nieważna uchwała o zmianie statutu szpitala bez właściwego ogłoszenia

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna

Uchwała rady miasta w sprawie zmiany statutu podmiotu leczniczego to akt prawa miejscowego, który powinien zostać dla swojej ważności opublikowany w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Jeśli obowiązek ten nie zostanie dopełniony, to zachodzi istotne naruszenie prawa - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

01.01.2019

SA: Nie było bezwzględnych wskazań do cesarskiego cięcia, choć powinny być

Pacjent Opieka zdrowotna

Cesarskie cięcie nie jest zabiegiem obojętnym dla dziecka i matki. Decyzja o porodzie tą metodą może zapaść wyłącznie, gdy są ku niej bezwzględne wskazania, dlatego szpital nie odpowiada za komplikacje przy porodzie, których nie można było przewidzieć, a których by uniknięto przeprowadzając ten zabieg - orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

31.12.2018

NSA: Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki możliwe bez opinii samorządu zawodowego

CIT Farmacja

Z przepisów prawa nie wynika, aby organ inspekcji farmaceutycznej mógł wydać decyzję w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę apteki ogólnodostępnej dopiero po uzyskaniu stosownej opinii okręgowej rady aptekarskiej. Taka opinię stanowi jedynie jeden z dowodów podlegających ocenie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

28.12.2018

WSA: Refundacja importowanego leku dla chorego dziecka bez gwarancji

Opieka zdrowotna Farmacja

Konstytucja RP gwarantuje obywatelom dostęp świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, ale w praktyce nie jest możliwe objęcie wszystkich świadczeń gwarancją finansową - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny i oddalił wniosek o refundację leku z importu dla chorego dziecka.

22.12.2018

NSA: Apteka ogólnodostępna nie może się zajmować sprzedażą hurtową

Farmacja

Apteka sprzedała nieuprawnionemu podmiotowi znaczne ilości refundowanych testów diagnostycznych do kontroli poziomu cukru we krwi. Naruszyła więc przepisy Prawa farmaceutycznego. - Tylko hurtownie farmaceutyczne mogą dokonywać obrotu hurtowego produktami leczniczymi - wskazał Naczelny Sąd Administracyjny.

11.12.2018

NSA: Nie trzeba pytać TK o obowiązek szczepień, bo on nie narusza praw obywatelskich

Opieka zdrowotna

Matka odmawiająca poddania jej dziecku szczepień ochronnych, zawarła w skardze kasacyjnej wniosek o zwrócenie się do TK z pytaniem, czy przepisy o obowiązkowych szczepieniach są zgodne z Konstytucją. Nie było jednak ku temu podstaw. Te regulacje nie prowadzą do naruszenia praw i wolności człowieka - orzekł NSA.

04.12.2018

Szpital zapłaci, bo w operacji asystował syn ordynatora, nie lekarz

Opieka zdrowotna

W operacji pacjentki czynnie uczestniczył syn ordynatora, student pierwszego roku fizjoterapii, m.in.: trzymał haki, szył skórę, zakładał cewnik oraz przyszywał dren. - Udział osoby nieuprawnionej naruszył godność pacjentki i prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością – potwierdził Sąd Apelacyjny w Lublinie.

01.12.2018

NSA: Nadanie statutu szpitalowi to akt prawa miejscowego

Opieka zdrowotna

Uchwała w sprawie zmiany statutu zakładowi opieki zdrowotnej, wydana na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, powinna zostać opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Przesądza o tym charakter aktu i zawarte w nim postanowienia - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

29.11.2018

WSA: Dane lekarzy mogą być wykorzystywane przez spółki na Seszelach

Opieka zdrowotna RODO

Skoro rady lekarskie mogą przekazywać dane lekarzy podmiotom komercyjnym, to Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie mógł zakazać ich przetwarzania w internecie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Dlatego egzotyczne spółki na całym świecie mają dostęp do informacji o polskich lekarzach.

27.11.2018

Sąd: Pacjent może po wielu latach ponownie pozwać szpital

Opieka zdrowotna

Pacjentka wykazała, że miał miejsce błąd medyczny. Należało jej przyznać zadośćuczynienie. Nie było jednak podstaw do ustalenia odpowiedzialności szpitala za przyszłe następstwa błędu. Powódka może w przyszłości domagać się ewentualnych dalszych świadczeń, jeśli ujawnią się nowe dolegliwości - orzekł Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

12.11.2018

SA: To NFZ finansuje szpitale, a nie dostawcy produktów medycznych

Finansowanie zdrowia

Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych należy do Skarbu Państwa. Przerzucanie tego ciężaru na inne podmioty nie znajduje uzasadnienia - ani prawnego, ani moralnego - zauważył Sąd Apelacyjny w Warszawie. Dlatego szpital powinien zapłacić za dostarczane materiały medyczne jednorazowo, a nie w ratach.

11.11.2018

SA: Powikłania są wpisane w ryzyko każdej operacji

Finansowanie zdrowia

Po usunięciu tętniaka mogą pojawić się zaburzenia pamięci. Żądając za to odszkodowania, trzeba jednak wykazać, że jest to skutkiem błędu lekarskiego, a nie zwykłym powikłaniem, za które szpital nie odpowiada - uznał Sąd Apelacyjny w Łodzi.

03.11.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski