Nocna i świąteczna pomoc lekarska ma być usprawniana

Opieka zdrowotna

Minister zdrowia Adam Niedzielski powołał Zespół, który zajmie się udoskonaleniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Na jego czele stanie Anna Goławska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, nadzorująca prace Departamentu Innowacji.

04.08.2021

Najpierw powiadomienie rodziny, potem wypis ze szpitala chorego na Alzheimera

Pacjent Opieka zdrowotna

Osoby chorej na Alzheimera lub demencję starczą nie będzie można wypisać ze szpitala do domu na jej żądanie, jeśli wcześniej nie zostanie o tym powiadomiona rodzina. Ministerstwo Zdrowia zmienia przepisy po tragedii, do której doszło wiosną tego roku, gdy zginął pacjent. O zmianę prawa apelował szpital, w którym miało miejsce to zdarzenie.

03.08.2021

Korycińska: Skuteczna profilaktyka zmniejszy liczbę chorych na raka

Pacjent Opieka zdrowotna

Do tej pory Polacy chorowali na raka nieco rzadziej, niż mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej. Nasi pacjenci są jednak zbyt późno leczeni i dlatego mamy dużo wyższą śmiertelność. Cała nadzieja w profilaktyce, szczególnie dotyczącej zapobiegania nowotworom, ale została ona w naszym kraju praktycznie zmarginalizowana – zauważa Dorota Korycińska, prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.

31.07.2021

Zakrzewski: Przepisy dotyczące teleporad są wewnętrznie sprzeczne

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Minister Zdrowia w rozporządzeniu wskazał, że pacjent ma możliwość podjęcia decyzji o zastosowaniu teleporady w terapii medycznej. Odmowa tej formy kontaktu przez podmiot leczniczy narusza prawa pacjenta. Jednocześnie Fundusz wprowadził mechanizm karania finansowego placówek podstawowej opieki zdrowotnej za ich realizację – zauważa Krzysztof Marcin Zakrzewski, prawnik, dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota.

28.07.2021

Opaski w szpitalach - bezpieczeństwo wygrało z RODO

Opieka zdrowotna Zarządzanie

Od 1 stycznia 2022 roku szpitale na opaskach identyfikujących pacjenta mają podawać jego imię, nazwisko i datę urodzenia. Eksperci od RODO protestują, bo to ułatwia identyfikację chorych. Ich zdaniem trzeba wprowadzić centralny system do sczytywania kodów z opasek. Tyle, że szpitali na to nie stać. Placówki cieszą się ze zmiany prawa, bo mogą zapewnić pacjentom większe bezpieczeństwo.

28.07.2021

Bezpłatne leki dla młodych matek i e-zlecenia na wyroby medyczne

Pacjent Opieka zdrowotna

Od 1 stycznia 2022 roku kobiety w ciąży będą mieć prawo do bezpłatnego zaopatrzenie w wyroby medyczne. Zaś po urodzeniu dziecka, przez okres połogu, mamy zyskają prawo do bezpłatnych leków. Tak wynika z informacji Centrum Informacyjnego Rządu. Znikną też papierowe zlecenia na wyroby medyczne.

27.07.2021

Szybkie rekompensaty za błąd medyczny: niewysokie i bez wsparcia prawnika

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Za zakażenie w szpitalu, nieprawidłową lub opóźnioną diagnozę czy źle przeprowadzony zabieg, pacjenci będą mogli dochodzić maksymalnie 200 tys. zł rekompensaty, bez wykazania winy. Za śmierć bliskiego na skutek błędu medycznego będzie 100 tys. złotych. Postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pacjenta ma trwać maksymalnie trzy miesiące, ale nie będzie mógł w nim uczestniczyć prawnik.

26.07.2021

Jest projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Pacjenci mają brać udział w ocenie jakości placówek medycznych. Będą mogli wyrazić swoją opinię, np. o cateringu, o odczuciach po pobycie w szpitalu - mówi Adam Niedzielski, minister zdrowia. Kryteria oceny mają też uwzględniać sposób zarządzania szpitalem. Wzrośnie rola Narodowego Funduszu Zdrowia. To on będzie oceniać placówki i monitorować zdarzenia niepożądane. Będzie też system rekompensat za błędy medyczne bez orzekania o winie.

23.07.2021

Renta dla bliskich ofiar wypadku nie uwalnia ubezpieczyciela od odszkodowania

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty Opieka zdrowotna

Po wypadkach komunikacyjnych ubezpieczyciel, w którym polisę OC miał sprawca, ma obowiązek pełnej naprawy szkody. Jeśli wypadek został wyrządzony pod wpływem alkoholu, zażąda od sprawcy zwrotu wypłaconego odszkodowania. A o możliwości uwzględniania przy jego ustalaniu świadczeń z renty specjalnej, będą decydowały przesłanki i cel przyznania takiej renty.

22.07.2021

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Opieka zdrowotna

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

21.07.2021

Bedlicki: Akredytacja poprawia jakość świadczeń zdrowotnych

Opieka zdrowotna Zarządzanie

Szczególnie miniony rok pokazał, jak ważnym fundamentem funkcjonowania całego państwa jest ochrona zdrowia. Tymczasem na około 900 szpitali w Polsce tylko około 200 posiada akredytację. Pozostałe nie ubiegają się o nią, bo nie są w stanie spełnić niezbędnych wymogów - twierdzi Michał Bedlicki, zastępca dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.

21.07.2021

Koszty pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym określa ustawa

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Wysokość opłaty ustala kierownik zakładu, ale zgodnie w zasadami określonymi w ustawie. Przepisy precyzują, że wynosi ona 250 proc. najniższej emerytury, ale jednocześnie nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 proc. miesięcznego dochodu.

19.07.2021

Zapaść w dostępie do terapii ratujących życie chorym na raka

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Farmacja

Z procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych na nowych zasadach skorzystało przez pięć miesięcy tylko 94 pacjentów. To drastyczny spadek spowodowany zmianami w przepisach prawa – alarmują eksperci. Przez pierwsze półrocze 2020 roku aż 1751 pacjentów mogło skorzystać z nierefundowanych terapii ratujących życie. By było lepiej, wystarczą niewielkie zmiany.

19.07.2021

Polacy na L4 chorują, pracują, wypoczywają i opiekują się dziećmi

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Pracodawcy i ZUS mają coraz większy problem z absencją chorobową. Są zakłady, w których pule ludzi zatrudnianych na tzw. zakładkę stale rosną. W niektórych firmach są wyspecjalizowane pliki excelowskie i ludzie, którzy wyliczają, kiedy się opłaca przyjść do pracy, a kiedy nie. Zdaniem ekspertów, pracodawcy, którzy nic nie robią, by ograniczyć absencję, dają ciche przyzwolenie na nieobecność pracowników.

17.07.2021

Reforma lekarzy rodzinnych dopiero za półtora roku

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Do końca sierpnia zespół do spraw reformy podstawowej opieki zdrowotnej ma wypracować nowe zasady wyceny teleporad. Następnie zajmie się opieką koordynowaną, a dopiero w trzeciej kolejności systemowymi zmianami w funkcjonowaniu przychodni rodzinnych. Jednak pewne jest, że stawka kapitacyjna pozostanie w niezmienionej wysokości.

16.07.2021

Polacy najbardziej boją się śmierci i utraty zdrowia

Pacjent Opieka zdrowotna

Śmierć najbliższej osoby,brak pieniędzy na leczenie poważnej choroby, ciężka choroba najbliższej osoby - tego najbardziej boją się Polacy. W dalszej kolejności są to: nowotwór, brak pieniędzy na starość, utrata sprawności i brak dostępu do opieki medycznej. Tak wynika z najnowszego raportu pt. „Mapa ryzyka Polaków” przygotowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeniową i firmę Deloitte.

15.07.2021

Gryglewicz: W szpitalach może zabraknąć lekarzy

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

W niektórych dziedzinach medycznych brak kadry lekarskiej jeszcze bardziej się zaostrzy. Możemy spodziewać się ogromnego kryzysu w podstawowych dziedzinach medycyny: internie, chirurgii, pediatrii i ginekologii. W wielu oddziałach szpitalnych zabraknie lekarzy - uważa dr Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

14.07.2021

Jakie badania może zlecić lekarz rodzinny

Opieka zdrowotna

Lekarz rodzinny może zlecić pacjentowi wiele badań, np. wykonanie usg jamy brzusznej, czy sprawdzenie poziomu TSH. Lista dostępnych w POZ badań nie jest krótka, ale ograniczona. Nie wystawi jednak skierowania na bezpłatne badanie stężenia ferrytyny, które pozwala ocenić poziom żelaza we krwi oraz witaminy D3. Listę badań określa w rozporządzeniu minister zdrowia.

14.07.2021

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

13.07.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski