Personel medyczny od dziś wpisze obowiązkowo ciążę do rejestru

Pacjent Opieka zdrowotna RODO

Od soboty 1 października personel medyczny ma obowiązek wprowadzać do Systemu Informacji Medycznej (SIM) dane pacjentów dotyczące alergii, grupy krwi, ciąży i implantowanych wyrobów medycznych, czyli m.in. wkładek wewnątrzmacicznych. Do wczoraj, czyli do 30 września wpisywanie tych danych było fakultatywne.

01.10.2022

Naprawę szpitali sfinansuje Fundusz Modernizacji i Poprawy Efektywności Szpitalnictwa

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia w najbliższych dniach ma przedstawić nowy projekt ustawy dotyczący modernizacji szpitalnictwa. Placówki nie zostaną podzielone na kategorie: A-D, ale na klasy I-IV. Plany naprawcze będą finansowane z Funduszu Modernizacji i Poprawy Efektywności Szpitalnictwa. Zmienić mają się także zasady kwalifikowania do sieci szpitali: włączane do sieci będą poszczególne profile.

30.09.2022

Eksperci: Wdrażanie opieki koordynowanej w POZ to projekt na lata

Opieka zdrowotna

Ważne, aby placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), które jako pierwsze wejdą w system opieki koordynowanej, otrzymały maksymalne wsparcie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, od tego bowiem zależy, jak szybko reformę uda się wdrożyć  – mówili eksperci podczas konferencji „Zmiany w ochronie zdrowia w 2022 r.”. Kolejny etap reformy POZ wchodzi w życie już 1 października.

29.09.2022

Niedzielski: 2023 r. będzie rokiem pracy nad jakością w ochronie zdrowia

Opieka zdrowotna

Po zagwarantowaniu zwiększenia finansowania systemu ochrony zdrowia i udziału w tych rosnących nakładach pracownikom, pora na trzeci krok milowy, czyli ustawę o jakości w ochronie zdrowia – powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji „Zmiany w ochronie zdrowia w 2022 r.”.

29.09.2022

Dr Gałązka-Sobotka: Nie stać nas na nieefektywność w ochronie zdrowia

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Musimy zrozumieć, że zasoby w ochronie zdrowia są mocno okrojone, zatem efektywne gospodarowanie nimi jest naszą powinnością. W obecnych warunkach gospodarczych nie stać nas na utrzymywanie oddziałów szpitalnych, w których incydentalnie udziela się specjalistycznych świadczeń - mówi dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

29.09.2022

W razie zagrożenia szkoła poda uczniom jodek potasu

Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna

Jeżeli w wyniku wojny w Ukrainie dojdzie do skażenia radioaktywnego, szkoły zaangażują się w przeciwdziałanie jego skutkom - podadzą uczniom jodek potasu, który zapobiega uszkodzeniu tarczycy przez izotop jodu 131. W tym celu zbierane są zgody rodziców na podanie specyfiku. Jak podkreślają służby, to działanie czysto prewencyjne, bo na razie takiego zagrożenia nie ma.

28.09.2022

Minister zdrowia chce pilnej retaryfikacji pediatrii

Pacjent Opieka zdrowotna

Wzrost nakładów na opiekę nad noworodkami wyniosą 250 mln zł rocznie - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Wycena świadczeń w neonatologii wzrośnie od 1 października. Dodatkowo poszerzona zostanie lista unikalnych świadczeń wysokospecjalistycznych. Minister zdrowia zwrócił się też do prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pilną retaryfikację całej pediatrii.

27.09.2022

Unieruchomienie w szpitalu psychiatrycznym pod okiem kamery

Opieka zdrowotna RODO

Pomieszczenie przeznaczone do obserwacji pacjenta szpitala psychiatrycznego, który został unieruchomiony, będzie wyposażone w instalację monitoringu. Takie m.in. zmiany do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego planuje wprowadzić Ministerstwo Zdrowia. Ma to umożliwić stały nadzór nad osobą z zaburzeniami psychicznymi, a także kontrole czynności związanych z pacjentem przykutym do łóżka.

27.09.2022

Komisja Europejska kupiła preparat dla chorych na małpią ospę

Pacjent Opieka zdrowotna

Cykle leczenia preparatem tecovirimat, który jest podawany chorym na małpią ospę, zostaną przekazane państwom członkowskim UE. Ostatnio o sprowadzenie do kraju leku zawierającego substancję czynną tekowirymat apelowali lekarze w związku z tym, że w jednym ze szpitali przebywa grupa pacjentów, których stan zdrowia się pogarsza. Bez podania tego preparatu grozi im trwały uszczerbek na zdrowiu.

26.09.2022

Szczepienia na grypę w blisko czterech tysiącach punktów - informuje NFZ

Opieka zdrowotna Farmacja

Kończy się czas na złożenie wniosku dla placówek medycznych, które w obecnym sezonie chcą szczepić przeciwko grypie. Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że punktów, w których można otrzymać szczepienie, jest już prawie cztery tysiące, w tym niemal 1,4 tys. to apteki.

26.09.2022

Opieka nad chorymi w domach jest coraz mniej opłacalna

Pacjent Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna

Pielęgniarki ostrzegają przed zbliżającym się kryzysem w opiece nad obłożnie chorymi pacjentami. Niedofinansowanie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz rosnące koszty dojazdów powodują, że jest to działalność, którą coraz trudniej bilansować. Do tego doszły problemy z realizacją tzw. ustawy podwyżkowej – brakuje pieniędzy na podwyżki dla personelu z wysokimi kwalifikacjami, który może odejść do szpitali.

26.09.2022

Asystent zdrowienia dużym wsparciem w leczeniu chorych psychicznie

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Od kilku lat przebudowujemy w Polsce opiekę psychiatryczną dorosłych, która w coraz większym stopniu polega na leczeniu środowiskowym. Natomiast w procesie leczenia szpitalnego lekarzy, pielęgniarki i terapeutów wspierają asystenci zdrowienia – osoby, które doświadczyły w swoim życiu kryzysu psychicznego. Daje to nadspodziewane efekty – uważa Katarzyna Szczerbowska, rzeczniczka Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

24.09.2022

SN: Za małe zadośćuczynienie za nielegalny eksperyment ze szczepionkami na grypę

Prawo cywilne Opieka zdrowotna Farmacja

Wykazanie w procesie cywilnym rozstroju zdrowia powinno w istotnym stopniu zwiększać kwotę należnego pokrzywdzonemu zadośćuczynienia. Jednak w żadnym razie wykazanie braku rozstroju zdrowia, nie może być uznane za okoliczność uzasadniającą przyznanie symbolicznego zadośćuczynienia, tak jak w tym przypadku tylko 500 zł - orzekła izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego i uchyliła wyrok.

24.09.2022

Wielki Brat zarejestruje ciążę, ale na razie nie ukarze za niewpisanie do rejestru

Pacjent Opieka zdrowotna

Od 1 października personel medyczny będzie obowiązkowo wpisywał informację o ciąży do rejestru zdarzeń medycznych. Prawo jest skonstruowane w ten sposób, że pacjent nie ma możliwości: ani zakazania lekarzowi wpisania danych, ani żądania ich usunięcia z systemu. Dotyczy to także wizyt i świadczeń udzielanych prywatnie. Sankcji za niewpisanie ciąży do rejestru jednak na razie nie ma.

23.09.2022

Sądy przyznają rację pracodawcom, którzy karali pracowników za brak maseczki

Policja Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna Koronawirus

Kolejne fale zakażeń koronawirusem wiązały się z nowymi, rządowymi obostrzeniami. Pracodawcy nie byli bierni i wprowadzali wewnętrzne regulacje, które nakazywały zakrywanie ust i nosa. Za ich nieprzestrzeganie groziła odpowiedzialność porządkowa lub dyscyplinarna. Sądy uznają, że kary były uzasadnione, ponieważ pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników.

23.09.2022

UOKiK: PZU Życie stosowało zbyt wąską definicję oddziału intensywnej terapii

Pacjent Opieka zdrowotna Ochrona konkurencji

Nie ma znaczenia, czy życie pacjenta było ratowane na oddziale intensywnej terapii (OIT), czy też w jego odpowiedniku działającym w ramach specjalistycznego oddziału, np. kardiologicznego. Taka osoba nie może być wyłączona spod ochrony ubezpieczeniowej - uznał prezes UOKiK. W związku z tym ubezpieczeni w PZU Życie, którym ze względu na definicję OIT odmówiono świadczenia, mogą ponownie wystąpić z roszczeniem.

22.09.2022

Skokowy wzrost liczby diagnoz dzieci z autyzmem, a dane i tak są niedoszacowane

Pacjent Opieka zdrowotna

W ciągu roku o blisko 31 proc. wzrosła liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na autyzm lub zespół Aspergera. To prawdopodobnie odbicie po epidemii, gdy utrudniony był dostęp do lekarzy i badań. W dodatku liczby diagnozowanych dzieci mogą być niedoszacowane: brakuje bowiem lekarzy psychiatrów, a na diagnozę finansowaną przez NFZ czeka się w najlepszym wypadku aż pół roku.

22.09.2022

Orzekanie o niepełnosprawności już ze stawiennictwem na komisję lekarską

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Od 13 września wszystkie wnioski złożone o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON) są rozpatrywane przez lekarzy orzeczników na komisjach osobiście, a nie zaocznie, na podstawie dokumentacji, jak było w pandemii. Zespołom brakuje jednak specjalistów.

21.09.2022

Orzeczenie na rok dla dziecka z zespołem Downa – rząd zapowiada ukrócenie tych praktyk

Pomoc społeczna Pacjent Opieka zdrowotna Niepelnosprawność

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotuje listę schorzeń, m.in. genetycznych i rzadkich, aby wyeliminować problem czasowego orzekania w powiatowych i miejskich zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności osób z tymi chorobami. Możliwe, że lista zostanie wpisana do rozporządzenia, bo dotychczasowe wytyczne dla lekarzy orzeczników nie poprawiły sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

20.09.2022

Koniec sporu wokół aneksów - będzie wypłata pieniędzy dla placówek POZ

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Placówki POZ należące do Porozumienia Zielonogórskiego otrzymają pieniądze na podwyżki dla pracowników oraz na realizację dodatkowych badań dla pacjentów w ramach budżetu powierzonego. Przedstawiciele tych placówek zgodzili się bowiem na zmianę terminu wypowiedzenia umowy z NFZ z 45 na 90 dni. Do tej pory blokowało to realizację aneksów do umów.

16.09.2022